SVESTRANA STVARALAČKA LIČNOST Nedavno preminulom profesoru Dušanu