Годишња изборна Скупштина Завичајног удружења Банијаца,