Cerska bitka – prva srpska i saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu: Krv se lila Drinom zbog slobode!

U toku desetodnevne bitke srpski gubici su iznosili 3.000 mrtvih i 15.000 ranjenih. Austrougarski gubici su bili znatno veći. Bilo je 8.000 mrtvih vojnika, 30.000 ranjenih i 4.500 zarobljenih. Srpska pobjeda nad brojno nadmoćnijim neprijateljem je označila prvu pobjedu Saveznika u Prvom svjetskom ratu.

Cerska bitka, takođe znana kao i Jadarska bitka, je bila vojni sukob vođen između Austrougarske i Srbije avgusta 1914. oko planine Cer i nekoliko sela u njenoj neposrednoj okolini, kao i Šapca, tokom rane faze Srpske kampanje u Prvom svjetskom ratu.

Bitka je bila dio prve austrougarske ofanzive na Srbiju i izbila je u noći 15. avgusta kada su djelovi srpske Kombinovane divizije I poziva naišli na austrougarske izvidnice ulogorene na padinama Cerske planine. Borbe koje su uslijedile prerasle su u bitku za kontrolu nekoliko gradića i sela u okolini planine, kao i za kontrolu Šapca.

Moral austrougarskih trupa je 19. avgusta opao i hiljade vojnika su se povukli u Austrougarsku, a mnogi su se podavili u Drini bežeći u panici. Srbi su 24. avgusta opet ušli u Šabac, čime se bitka zvanično završila. Bitka je bila bitka u susretu, manevarskog tipa, što znači da u toku bitke nisu korišćeni rovovi, budući da su rovovi u ovom ratu korišćeni prvi put krajem 1914. posle bitke na Marni.

U toku desetodnevne bitke srpski gubici su iznosili 3.000 mrtvih i 15.000 ranjenih. Austrougarski gubici su bili znatno veći. Bilo je 8.000 mrtvih vojnika, 30.000 ranjenih i 4.500 zarobljenih. Srpska pobjeda nad brojno nadmoćnijim neprijateljem je označila prvu pobjedu Saveznika u Prvom svjetskom ratu.

Junaci sa Cera, kao i oni sa Mojkovca, Vučjeg dola i mnogih drugih, vječiti su putokaz svim Srbima, da se nikad ne predaju i da se uvijek pridržavaju Lazarevog zavjeta.

Nikad da ne ne zaboravimo, šta su oni tada učinili za nas i svoju Otadžbinu! Vječna slava i hvala, nismo vas zaboravili! Živjela Srbija. 

Preuzeto sa:in4s

Nema komentara

Napišite komentar