Govor narodnog poslanika Miodraga Linte u Skupštini Srbije vezano za problem koja imaju prognana lica u vezi otkupa stanova i odgovor ministarke Zorane Mihajlović

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Mihajlović, poštovani gosti, danas ću govoriti o Prijedlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih zakona u jednom društvu, jer reguliše jednu od najdubljih potreba čoveka, a to je obezbeđivanje krova nad glavom. Takođe, usvajanje ovog zakona biće važan korak ka usvajanju strategije stambenog razvoja tokom slijedeće godine.

Pošto su druge koleginice i kolege govorile o gotovo svim aspektima ovog prijedloga zakona, ja ću se ograničiti na jednu ciljnu grupu, jednu grupu građana Srbije koji predstavljaju najveće žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije, a to je gotovo pola miliona protjeranih Srba koji žive u Republici Srbiji.

Kao što je poznato, u Srbiji je sredstvima međunarodnih organizacija, većim delom, i Vlade Srbije u prethodnom periodu sagrađeno oko 3.500 stambenih jedinica za izbjegla i prognana lica. Oko 3 hiljade porodica je dobilo pravo otkupa na osnovu Zakona o izbjeglicama iz 2010. godine. Međutim, to pravo nije dobilo 530 porodica, korisnika tzv. SIRP programa, čiji su stanovi izgrađeni sredstvima italijanske vlade. Tih 530 stanova se nalazi u sedam lokalnih samouprava, a to su gradovi Niš, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Pančevo, Valjevo i opština Stara Pazova.

Već dugi niz godina pokušavamo da ispravimo veliku nepravdu i da tih 530 porodica, od kojih su 80% izbjegličke porodice, a 20% porodice domaćeg stanovništva iz ranjivih kategorija, konačno mogu da kažu da su se integrisali u srpsko društvo. Jedan od ključnih preduslova integracije jeste da čovek postane vlasnik nad tom stambenom jedinicom u kojoj živi.

Poznato je da je 2004. godine potpisan Memorandum o razumijevanju između Vlade Italije i Vlade Srbije po kome je jasno rečeno da će korisnici tih stanova steći pravo otkupa kada se u njih usele. Međutim, tokom useljenja tih porodica u stanove, tokom 2008. godine, na volšeban način je promijenjena odredba Memoranduma o razumijevanju i tim ljudima je rečeno da nemaju pravo otkupa, nego samo da budu u statusu zakupca, što je izazvalo i izaziva već punih osam godina ogorčenje tih porodica.

Sada imamo jednu paradoksalnu situaciju da, recimo, u gradu Nišu imamo tzv. zgradu njemačke Vlade, znači stanove koji su izgrađeni sredstvima njemačke države, i tu živi čovek iz jednog sela sa Korduna, Banije, Like, sjeverne Dalmacije, zapadne Slavonije, ili Bosanske Krajine, ili Federacije BiH, on ima pravo otkupa tog stana. Pored te njemačke zgrade imamo zgradu, uslovno rečeno, italijanske Vlade, gdje živi drugi čovek iz tog istog sela i on nema pravo otkupa tog stana. To je isto kada imate dvoje djece, pa jednom djetetu kupite patike, a drugom djetetu ne kupite patike. Ili kupite jednom i drugom djetetu patike, ili nemojte ni jednom djetetu da kupite patike, ili komad odeće, ili bilo šta drugo.

U prethodnom smo periodu imali nekoliko sastanaka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prvi sastanak je održan 15. aprila 2015. godine na kom su bili gospođa Mihajlović i gospodin Vulin, gospođa Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, i gospodin Stanković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tu smo dogovarali da je zaista došlo vrijeme da se ta nepravda ispravi i ja sam pozdravio rečenicu da su gospođa Mihajlović i gospodin Vulin rekli da smatraju da to pitanje treba konačno riješiti i omogućiti tim ljudima pravo otkupa tih 530 stanova.

Dogovoreno je da se održi drugi sastanak na kome će biti pozvani predstavnici svih sedam lokalnih samouprava i taj sastanak je zaista održan 14 dana kasnije, 29. aprila 2015. godine, gdje je bilo nekoliko gradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika ili načelnika gradskih i opštinskih uprava. Tu je bio prisutan gospodin Vulin, a u ime Ministarstva građevinarstva je bila prisutna gospođa Damnjanović. Tu je, takođe, konstatovano da je potrebno da se formira jedna radna grupa koja će pripremiti riješenje ovog problema u narednom periodu.

Održan je treći sastanak septembra 2015. godine, šest mjeseci kasnije. Na tom sastanku je bila gospođa Damnjanović, znači, po treći put, gdje smo takođe razgovarali kako tehnički da to pitanje riješimo.

Tada je nastala pauza od godinu dana i razgovori su nastavljeni oktobra ove godine kada je održan četvrti sastanak, gde je opet bila prisutna gospođa Damnjanović i gospođa ili gospođica Atanacković, gdje smo takođe na tu temu razgovarali i konstatovali da to pitanje jedino možemo da rješimo donošenjem jednog zaključka. Taj zaključak će pripremiti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Treba da prođe Sekretarijat za zakonodavstvo, da dođe na Vladu, da ga usvoji Vlada i da suština toga zaključka bude, da se na 530 korisnika SIRP programa primjeni Zakon o izbjeglicama, da se pored ovih 3.000 porodica, na koje se primjenjuje Zakon o izbjeglicama, primjeni i na ovih 530 porodica. Očekujem u narednom periodu da će biti usvojen zaključak i da će to pitanje biti riješeno.

Samo bih želio još nekoliko stvari da kažem. Od ovih 3.000 porodica, takođe, imamo problem da jedan dio tih porodica ne može da otkupi te stanove, iako Zakon o izbjeglicama to dozvoljava. Imamo primjer 18 stanara u Pančevu, gde Memorandum o razumevanju sa gradom Pančevo i nemačkom organizacijom ASB to dozvoljava. Međutim, upućen je dopis Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Odgovor je bio neodređen. Ljudi su ogorčeni, jer iako im memorandum jasno dozvoljava otkup tih stanova, oni nažalost to ne mogu da učine.

Takođe, imamo nekoliko slučajeva u opštinama Alibunar, odnosno Vršac, sela Gudurica i Vlajkovac, gdje se izbjegličkim porodicama onemogućava pravo da otkupe svoje stambene jedinice, iako im to Zakon o izbjeglicama dozvoljava.

Ja želim da pohvalim posebno, kao primjer dobre prakse, opštinu Novi Kneževac, predsjednika opštine gospodina Uverića, i moga kolegu narodnog poslanika, gospodina Radovana Jančića, koji su pomogli da 100 izbjegličkih porodica na području opštine Novi Kneževac, u selima Srpski Krstur, Podlokanj i Banatsko Aranđelovo, dobiju pravo otkupa po razumnim cijenama, po realnim cijenama koje važe u tim mjestima. Prethodna DOS-ovska vlast je nažalost dala cijene koje su bile sedam-osam puta veće nego što su realno cijene u tim selima i koje važe i za domaće građane.

Na kraju, takođe, želim da pomenem jedan veliki problem koji se tiče 57 porodica od kojih je 51 izbjeglička i šest porodica iz reda domaćeg stanovništva, a tiče se stanova kojima upravlja državna firma DIPOS. Naime, nekoliko desetina porodica je dobilo pravo otkupa tih stanova jer su to državni stanovi. Međutim, 57 porodica to pravo nema. To su stanovi koji se nalaze u ulici Pere Todorovića 41 stan, u ulici Kraljevačka 12 stanova, ulica Braće Grim dva stana, Stevana Musića jedan stan i Prve Pruge jedan stan. Ti su stanovi trošni, ti su stanovi u lošem stanju i mislim da bi bilo dobro da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pomogne da se taj problem reši i da tih 57 porodica dobije pravo otkupa tih stanova pod povoljnim uslovima.

Ja ću na kraju zbog nedostatka vremena završiti svoje izlaganje. Apelujem na gospođu Mihajlović i na Ministarstvo da pomognu da svi ovi problemi koje sam u kratkim crtama iznio budu riješeni u razumnom vremenskom roku. Na kraju, želim da kažem da ću u danu za glasanje glasati i za ovaj zakon i za druge zakone iz ovoga seta. Zahvaljujem.

Odgovor ministarke Zorane Mihajlović

Gospodine Linta, hvala još jednom što stavljamo ovu vrlo važnu temu i o njoj razgovaramo. Jesmo nekoliko puta smo se sastajali i vezano za 530 korisnika, ali ono što jeste problem nekoliko puta smo o tome razgovarali i bez obzira na svu našu dobru volju da omogućimo, dakle, da se otkupe ti stanovi, donator prosto ne dozvoljava da ti stanovi budu otkupljeni, nego insistira da imamo isključivo samo zakup.

Donator je inače Italijanska vlada, mi smo nekoliko puta kontaktirali Italijansku vladu. Međutim, u tom smislu nismo naišli na mogućnost da se ti stanovi otkupe. Ono što eventualno, možda postoji kao mogućnost o kojoj treba da razgovaramo, a da vidimo kako, jeste eventualno stambena podrška, pa da vidimo drugi način da rješimo pitanje 530 korisnika.

Što se tiče Pančeva, ja zaista ne znam za taj dopis, evo sada sam ovde razgovarala, videćemo, pa ćemo sjesti za sto i u tom smislu razgovarati. A kada govorimo o DIPOS-u, ponovo upućujem na republičku Direkciju za imovinu, a ako je potrebno neko posredovanje, već zajednički da sjednemo po temi Pančeva, recimo i ovo je, možemo to uvijek uraditi i nadam se u nekom roku, bar jedan dio ovoga što se toliko godina čeka, pokušati i uspeti da rješimo. To je sve što ja mogu sada da kažem. Hvala.

linta u skupstini
Govor Miodraga Linte u Skupštini Srbije vezano za problem koji imaju prognana lica u vezi otkupa stambenih jedinica i odgovor ministarke Mihajlović
14. decembar 2016.

 

Nema komentara

Napišite komentar