Iz štampe izašao novi jubilarni 40. broj časopisa Glas Holmije

 

”GLAS HOLMIJE” JE OD LOKALNOG POSTAO UGLEDNI ČASOPIS REGIONALNOG ZNAČAJA

Evo već osam godina od kako izlazi časopis ”Glas Holmije” u izdanju Srpskog istorijsko-kulturnog društva ”Nikola Vasojević” iz Berana.

O samoj koncepciji časopisa, budućim planovima i teškom položaju ovog Srpskog časopisa u Crnoj Gori govorio je njegov glavni i odgovorni urednik Goran Kiković, profesor istorije, autor osam knjiga, naglašavajući da je ”Glas Holmije” za osam godina postojanja i rada od lokalnog časopisa postao regionalni časopis koji je pronašao duhovnu naseobinu, ne samo u srcima Vasojevića nego i svih ljudi koji žele da se na pravi način suoče sa našim kulturnim i tradicionalnim vrijednostima. Za naš časopis znaju svi Srbi sa obje strane Drine, Save i Dunava.

Sa pravom možemo reći da časopis ”Glas Holmije” iz dana u dan zavređuje sve veću pažnju čitalaca, iako su brojni skeptici mislili da časopis neće zaživjeti i da nema svoju budućnost. No, očigledno da su se prevarili jer, kako reče umni Vasojević i Srbin Vuk Karadžić: ”Narodu se na silu može uzeti sve, ali mu se na silu ništa ne može dati”.

Kiković nam je rekao da primjerak časopisa košta 2 evra ili 250 srpskih dinara, što znači da se do sada samofinansiraju od sopstvene prodaje i naravno pomoći donatora i sponzora. ”Mi u redakciji časopisa sprovodimo sopstvenu nezavisnu srpsku uređivačku politiku koju je Izdavački Savjet časopisa usvojio još na Savindan 2013. godine jer, je Savinadan krsna slava ”Glas Holmije” – kazao je glavni i odgovorni urednik ”Glasa Holmije” istoričar Goran Kiković, objašnjavajući da ”ovaj časopis ima svoju kulturno-prosvjetiteljsku misiju u sadašnjosti i budućnosti i brana je falsifikatima dukljansko-montenegrinskom prekrajanju istorijske istine” kao i da ”sadržaji časopisa ostvaruju kako informativnu tako i naučno saznajnu i vaspitnu funkciju i snažna su brana aktuelnoj, agresivnoj reviziji kontinuiteta srpsko-crnogorske istorije i oslobodilačke borbe naših predaka”.

”Jedno od glavnih sredstva kojim ostvarujemo svoj cilj je upravo ovaj već afirmisani časopis ”Glas Holmije”. Da je tako, potvrđuju zastupljene rubrike svakog broja časopisa iz svih oblasti društenog života, a to su: istorija, svetosavsko pravoslavlje sa duhovnim hramovima, običaji, tradicija, etnologija, knjižnjenost, umjetnost…. Tu su likovi znamenitih i zaslučnih ličnosti iz Vasojevića, intervjui, susreti sa pjesnicima i književnicima, predstavljanje novih knjiga, kritički osvrti, aktuelnosti i drugi sadržaji. Časopis ”Glas Holmije” je otvoren za sve zainteresovane saradnike koji svoje radove mogu slati na ovdje naznačenu elektronsku adresu urednikglasholmije@gmail.com. Iz ovih razloga poručujem – čitajte ”Glas Holmije”, u njemu ćete naći mnogo čega korisnog, zanimljivog i vrijednog za saznavanje o bitisanju srpstva na vasojevićkom prostoru – u prošlosti i danas, naročito o ovom drugom koje, nažalost, aktuelna vlast Crne Gore skoro tri decenije sistematski ugrožava.

U izdavačkom savjetu časopisa Glas Holmije su ugledne ličnosti u svim sverama života i djelovanja. U izdavačkom savjetu su:

akademici, profesori, Univerziteta,generali, književnici, publicisti, pjesnici, profesori, ljekari…Sve je ovo zaslužio Glas Holmije svojom časnom borbom za istorijsku istinu, i borbu za srpski jezik i ćirilicu.

„Časopis širi poruke: budimo svoji na svome, čuvaj svoje, poštuj tuđe. Mi u ovom časopisu afirmišemo sve naše ljude, a bilo ih je dosta u Vasojevićima, svih profila, koji su nas zadužili svojim stvaralaštvom“, istakao predsjednik Izdavačkog savjeta časopisa ”Glas Holmije” Branislav Otašević, dodajući da uredništvo nastoji da se između korica ovog časopisa nađe sve ono što zavređuje pažnju sa željom da, između ostalog, kao „budni hronačari svoga vremena, odbranimo srpski jezik i ćirilično pismo, koje je vjekovima postojalo na ‘svetim vodama’ Lima“.Zato ćemo i u narednom periodu podržavati sve ono što uradi ekipa uređivačkog kolegijuma na čelu sa urednikom Goranom Kikovićem.

Jer kako vrijeme prolazi i kako se umnožava broj odštampanog tiraža ‘Glasa Holmije’, sve je veće zadovoljstvo čitalaca, koji se o časopisu kažu da je dobar i afirmativno govore o njemu. Istovremeno, proširuje se i saradnička baza, čime ne samo da raste broj kulturnih, političkih i javnih djelatnika koji se odazivaju na poziv da učestvuju svojim prilozima u oblikovanju časopisa, već je i sadržaj tekstova koji se objavljuju svakim novim brojem vidno kvalitetniji,“ naglasio je Otašević.

Otašević je istakao da su mnogi prije nas ukazivali na potrebu da učitelji i književnici kao čuvari srpskog jezika paze na njegovu čistotu, osobito da se klone i u govoru i u pisanju stranih riječi, onako kako je još Nemanja upozoravao potomstvo – da je bolje izgubiti grad nego riječ, što i ovaj časopis preferira.

Podsjećam i ovdje na riječi svetog Stefana Nemanje koji zapisa: ‘Narod koji nema svoje knjige i svoja pisma, svojih knjigopisaca i knjigoljubaca, nemože se nazvati narodom. Kažem ti, milo moje, govorenje je razgovor sa trenom. Pisanje je razgovor sa vjekovima. Pismena su najbolje zrnje sjemeno svakoga naroda. Klija sa papira poslije hiljadu godina i rascvjetava se u glas i riječ, sliku i priču u misao i čuvstva i u davne srca otkucaje’. I upravo, među ovim koricama nalazi se bogatstvo izraza jezičkog područja Vasojevića i Svetih obala Lima, te dalje i šire nam otadžbine, tako da će i oni koji se budu dobronamjerno bavili pisanjem budućih rečnika biti u mogućnosti da od zaborava otrgnu mnoge ovdje iskazane i ispisane riječi i sintagme.

On je istakao da je ponosan i na rada izdavačkog savjeta časopisa čiji je predsjednik. On je istakao da ovaj sastav izdavačkog savjeta obećava da će ”Glas Holmije”, trajati još dugo jer u njegov sastav su i mladi ljudi koji su već afirmisani u svojim sredinama i u svojoj struci.

Sastav izdavačkog savjeta čine:
Branislav Otašević ,književnik ,predsjednik i članovi izdavačkog savjeta:
Akademik prof.dr Jovan Babović
Prof. dr Golub Jašović
Dr Srđan Lalić
General dr Luka Kastratović
Dr Radovan Asanović
David Lalić,publicista
Miomirka Mira Saičić,pjesnikinja
Miodrag Kojić,profesor
Zoran Vulević, publicista i prevodilac
Mihailo Mikan Perović, publicista
Nedeljka Đukić Borojević,pjesnikinja
Miličko Trifunović, publicista
Veselin Dželetović, književnik.

 

Miličko Trifunović, predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918., njihovih potomaka i poštovalaca Berane

„Glas Holmije“ prihvatio se odgovornog zadatka, čuvanja i zaštite srpske nacionalne svijesti u Vasojevićima. Vasojevići zaslužuju da imaju svoj časopis, radi odbrane svog inditeta i tradicije. Jer se poslednjih godina iz crnogorske istorije, crnogorske svakodnevnice, crnogorske duhovne i ehtatološke azbuke izbacuje i performuliše sve što je na srpskom jeziku napisano i za srpstvo urađeno.

Sa velikim pijetetom čitam i razgaljujem dušu Vašim časopisom, jer je tematika fascinantna, svaka oblast je sadržajna, zasnovana na istorijskim činjenicama, potkrijepljena arhivskom građom, naučna, provjerena, i utvrđena naučnom istinom. Posebno me oduševljava to što je urednik Goran Kiković, novinari i publicisti veliki moji prijatelji i vrsni poznavaoci svog zanata. Zamjeram što list nije dovoljno publikovan i nije došao u dovoljnoj mjeri do čitalaca, po mojem mišljenju marketing se mora bolje odraditi. Čitalac da bi znao kakav je list mora ga pročitati, a posao je izdavača da to maksimalno odradi. Slažem se da je to problem materijalno-finansijske prirode ,da bi se povećao tiraž, i dostavile novine do čitalaca potrebne su veće pare. Ali znajući kako se časopis priprema i u kojim uslovima nastaje redakcija i urednik Kiković imaju moju punu podršku.

 

David Lalić,pjesnik i potpredsjednik Srpske narodne odbrane o 40. broju ”Glas Holmije”

GLAS HOLMIJE JE BRDO U NAŠOJ KULTURI ŠTO NAZIV HOLMIJA I ZNAČI

Glas Holmije broj 40. donosi i najnovije vijesti iz oblasti stvaralaštva, koje nijesu za jedan dan, koje traju i koje će trajati, koje se, dakle, priključuju tradicionalnim vrijednostima.

Glas Holmije hoće da Srbi u Vasojevićima, i ma gdje u Crnoj Gori, budu ravnopravni sa onima građanima Crne Gore koji se ne izjašnjavaju kao Srbi. Jer, Srbima iz Vasojevića Crna Gora je otadžbina kao što im je i Srbija majka.

Ovaj broj časopisa ”Glas Holmije” je lijep i koristan, a ne samo dobronamjeran, izraz kulturne inicijative, koju valja da pozdravimo, da doprinesemo i da joj poželimo da se sve više i sve bolje otjelotvoruje. Treba težiti najboljem, da bi se postiglo nešto približno tome čemu težimo. A da bi nešto bilo svjetsko, mora prvo da bude lokalno.

”Glas Holmije” je uspio da se izbori za svoj identitet u svome mjestu, a zatim da se kleše u konkurenciji na širem prostoru. Izašlo je već 40. brojeva ovog časopisa, i on polako ulazi u naše kuće. Bilo bi dobro kad bi ušao u svaku kuću, a to nije nemoguće. U tome imaju udjela glavni i odgovorni urednik Goran Kiković i redakcija, saradnici čaopisa, ali i čitaoci. Valja da podržimo ovaj izraz mogućnosti kulturnih prilika iz Vasojevićkog kraja, tako što ćemo ga čitati, kritikovati, ali i pohvaliti – ne treba da budemo kao oni koji sto godina strepe, da se neko njihov ne istakne kako to vispreno saopšti književnik Dobrašin Jelić.

Lalić je istakao da je ogromna zgrada srpske duhovnosti i kulture, duboki su naši korijeni, tako da redakcija treba da se drži kriterijuma i pravca kojim se uputila i da ne podlegne osrednjim vrijednostima.

Glas Holmije je brdo u našoj kulturi što naziv Holmija i znači. On to mora da bude, ako znamo iz koje osnove izrasta, kad se samo sjetimo ko je sve i kako je neimario u oblasti kulture, istorije i književnosti na prostorima Vasojevića i Polimlja.

 

Milan Mane Cimbaljević, pjesnik o 40. broju ”Glas Holmije”

”Glas Holmije” je dragocjen podsjetnik, a za mlade naraštaje specijalni udžbenik istorije…”.

Čitajući istoriju i proučavajući je nisam imao tolika saznanja, posebno o događajima i ličnostima iz zavičajnog podneblja dok se nije pojavio Glas Holmije. Preko Glas Holmije sam saznao mnogo i dopunio svoje saznanje, što je vrlo interesantno za jednog obrazovanog čovjeka. Samo da je to uradio ovaj već afirmisani časopis zaslužio je svoje postojanje u proteklih 38. brojeva. Zato sam istom časopisu posvetio i jednu moju pjesmu.

Razgovarajući još na početku kada se pojavio prvi broj sa Goranom Kikovićem, glavnim i odgovornim urednikom ”Glas Holmije ”, časopisa za književnost, istoriju i kulturu, upoznao sam se sa njegovim čvrstim stavom da će ovaj časopis biti servis istinite prezentacije istorijske i kulturne zaostavštine našeg zavičajnog podneblja, bez uplitanja u dnevnopolitičke i politikantske igrokaze svakodnevnice, što će mu sigurno omogućiti da zavrijedi poštovanje ne samo laičke, već i stručne javnosti, na svim prostorima do kojih dopre.

I moram vam kazati da se to čini od samog početka. Ukoliko se takva uređivačka politika bude i dalje njegovala dosljedno i kontinuirano, time će se, vjerujemo, oformiti i veća naklonost mnogih pismenih ljudi iz Vasojevića, koji imaju široka i raznovrsna interesovanja, a svoje stvaralačke domete su krunisali u mnogim objavljenim knjigama, nekim čak i kapitalnim, a uz takvu autoritativnu političku, kulturnu i naučnu elitu uvijek će rado pristizati i mlađi, pa će se saznajno-vaspitni kao i naučno-obrazovni smisao i značaj takvog časopisa iz broja u broj jasno profilisati kao njegova prva odrednica vrline i kvaliteta.

Bude li tako, mala i ovažna redakcijska družina biće ne samo ohrabrena i motivisana, već će biti i ojačana, jer će joj se postepeno pridruživati i mnogi drugi, koji do sada nijesu mogli, znali ili smjeli da svoje stvaralačke intencije učine javnim. Ovaj je 38. broj dobro koncipiran i sadržajan je i sa pravom može da nosi epitet da je Glas Holmije kako je kazao i publicista Mihailo Perović da ”…onima koji još drže do tradicije i svoje časne istorije ”Glas Holmije” je dragocjen podsjetnik, a za mlade naraštaje specijalni udžbenik istorije…”.

Margita Lalić Terzić, ugledni jugoslovenski i srpski diplomata, kćerka čuvenog profesora Univerziteta i naučnika dr Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama o našem časopisu Glas Holmije čiji je redovan čitalac kaže:

”GLAS HOLMIJE, časopis za književnost, istoriju i kulturu pruža kompleksna saznanja o istoriji Crne Gore, posebno o plemenu Vasojevića, značajnim ličnostima koje potiču iz ovog plemena, tako da sećanja na njih ostaju uvek živa, a oni otrgnuti od zaborava. Tome doprinose i citati iz više knjiga sve bogatijeg opusa istoričara Gorana Kikovića, koji se odnose ne samo na najznačajnije istorijske događaje, već i na razvoj ovog kraja u celini. Osvetljeni istorijski periodi postaju jasniji i bliski čitaocima svih generacija i bude želju za sve većim saznanjima.

Intervjui sa savremenicima, koji su postali međunarodno priznati stručnjaci, njihova iskustva, životni putevi i pogledi , čine časopis interesantnijim,kao i autorska dela talentovanih književnika –pesnika.”


U NOVOM JUBILARNOM 40 BROJU ČASOPISA GLAS HOLMIJE MOŽETE PROČITATI SLJEDEĆE U SADRŽAJU:

RIJEČ UREDNIKA

Goran Kiković-ISTINA O AUTOKEFALNOSTI CRKVE U CG

INTERVJU

Goran Kiković sa Željkom Čurovićem,predsjednikom SS iz CG

POGLEDI

Zoran Vulević – PRAVDA – PROGNANI POJAM

POVODI

Akademik dr Miomir Dašić – SRBI VEĆINA U BUDIMLJI 1455

Goran Kiković-DOKUMENTA GOVORE DA SMO SRBI

Igor Radević-JEDANA ZEMLJA A DVA GOSPODARA…

Prof.dr Marko Knežević-ETNIČKE PROMJENE U PLAVU

Dr Batrić Babović-MURINO-VERTIKALA CRNE GORE

Miličko Trifunović-LAZAR SEKULIĆ SA POLICE

PUTEVIMA NAŠE PROŠLOSTI

Radomir P. Guberinić – KNEZ NIKOLA VASOJEVIĆ

JUBILEJI

Goran Kiković- 150-GODIŠNJICA ŠKOLSTVA U BERANAMA

NAŠE UMNE GLAVE

Nikola Apostolović- PREDRAG KASTRATOVIĆ

Zoran Zečević-SIMO KASTRATOVIĆ

KNJIŽEVNOST

Mr Radivoje. D. Labović – KNEŽEVINA HOLMIJA

PRIČE GLASA HOLMIJE

Mišo Vujović-TITO MEĐU CRNOGORCIMA

David Lalić-ĐE FUKARA BOLJA OD VITEZA

SUSRET SA PJESNIKOM

Dragomir Dale Ćulafić-POLIMLJANKE

Milan Mane Cimbaljević-KOMOVI

Ratko Deletić-PISMO MILIJANI ĐUKIĆ GREGOVIĆ

Darko Jovović-ĐURĐEVI STUPOVI

Milosava Mijović-MAJKA

Mr Slobodan Čurović-SRBOZNANKE

Nikola Nenezić Čudesni-HRISTOVIŠTE GAZIMESTANA

Mirko Simonović-NEZABORAV

Ljubivoje Ršumović-DOMOVINA

Velimir Ralević-NESTAJANJE

Milovan Mrkajić-KOSOVO

Sanja Veličković-PJESMA TATJANI

Nedeljka Neda Đukić-SA KOMOVA VILA

NOVE KNJIGE

Damjan Ćulafić o knjizi Darka Jovovića

IZ UGLA KRITIČARA

Darko Jovović- O KNJIŽEVNIKU VLAJKU ĆULAFIĆU

NAŠE SVETINJE

Branislav Otšević- CRKVE NA SVETIM VODAMA LIMA

IZ VASOJEVIĆA IZMEĐU DVA BROJA

Dušan Popović- LINTA RAZGOVARAO SA KIKOVIĆEM

Stanko Ivović-KIKOVIĆU URUČENA POVELJA RP

Miodrag Barjaktarović-OSNOVANO UDRUŽENJE KUČA

David Lalić- SA SVEČANOSTI U DANILOVGRADU

Živko Bjelanović- PISMO MILOŠEVIĆA KIKOVIĆU

Žarko Bojić-OTAŠEVIĆU ”KOSMETSKA ZVEZDA”

Dragan Radić- BRANIĆEMO SVETINJE KAO OD TURAKA

Miličko Trifunović- VIDOVDANSKE SVEČANOSTI 2019.

Miodrag Kojić-VESELIN DŽELETOVIĆ

Branislav Otašević- SINIŠI PETRIĆU PRVO MJESTO

Novak Vujačić-VELIKA VELIKA SRPSKA RANA

Goran Kiković- CRKVENO NARODNI SABOR U ŠEKULARU

Goran Kiković-CRKVENO NARODNA SVEČANOST U ROŽAJU

Zoran Lakušić-PORUČENO -NEĆEMO DOZVOLITI PLJAČKU

David Lalić -NARODNI SABOR U ZAOSTRU

ZNAMENITE LIČNOSTI NAŠEG KRAJA Milutin Osmajlić-KOMADANT MILORAD JOKSIMOVIĆ

Zoran Zečević -KOMADANT MILIJA ćERANIĆ TRAGOM ZAVIČAJNE TOPONIMIJE Darko Jovović – ANDRIJEVIČKO SELO BOJOVIĆI SJEĆANJA Goran Kiković – ILIJA ĐURIŠIĆ Brano Otašević, – MOMIR BULATOVIĆ ISTRAŽIVANJA

Goran Kiković-Kralj Nikola Petrović i Vasojevići

Mr Salih Selimović- U ”SANDŽAKU” NISU VEĆINA BOŠNJACI B. Subašić – ZAŠTO JE ZAPAD STAVIO VETO SRBIMA NA MORE Goran Kiković- ŽIVALJEVIĆI AUTOHTONO STANOVNIŠTVO Milutin Osmajlić-VASOJEVIĆI I KLIMENTI -Prof.dr Marko Knežević-PLAVSKI ZATVOR DJEČJE STRATIŠTE

Redakcija IN4S-CERSKA BITKA-PRVA SAVEZNIČKA POBJEDA

RAZGOVOR SA POVODOM Goran Kiković sa Vukašinom Jokanovićem Miličko Trifunović sa Vulkom Šćekićem

O ”GLASU HOLMIJE ” NAKON ČETRDESE T BROJEVA GOVORE

Branislav Otašević, akademik Jovan Babović, Miličko Trifunović, David Lalić, Milan Cimbaljević, Margita Lalić Terzić David Lalić – DESET GODINA RADA SIKD ”NIKOLA VASOJEVIĆ” David Lalić – GORAN KIKOVIĆ ZA PORTAL ”SRPSKA ISTORIJA”

PREDSTAVLJAMO Filip Došljak –DACA MARKOVIĆ IZ BEOGRADA

 

Nema komentara

Napišite komentar