Izabrano novo rukovodstvo Zavičajnog kluba Kordunaša

U Velikoj sali GO Novi Beograd 9.11. održana je Programsko -izborna skupština na kojoj je Zavičajni klub izabrao novo rukovodstvo. Izbornoj Skupštini je prisustvovalo 144 člana zavičajnog kluba, od ukupno 176 članova. Novi predsjednik Zavičajnog kluba Kordunaša je Slobodan Šarac.

Predsjednik Zavičajnog kluba Kordunaša u prethodnom mandatu Petar Šaula pozdravio je goste predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodraga Lintu, pokrajinskog narodnog poslanika i predsjednik Otadžbinskog pokreta iz Novog Sada Dragomira Lalića, načelnika Opštine Gvozd Milana Vrgu, delegaciju Grada Zrenjanina na čelu sa Radmilom Marković, predsjednika GO SUBNOR-a Beograda Boru Ercegovca, prijatelje i saradnike iz krajiških udruženja, Miroslava Kovjanića predsjednika Udruženja Banijaca, potomaka i prijatelja Banije, predsjednika Udruženja Slavonija u srcu dr Savu Lazića, predsjednika Udruženja Krajiški privrednik i KKIC Mirka Radakovića, Udruženja Krajišnika Pančevo Milu Bosnića, predsjednika Udruženja boraca Korduna i boraca i potomaka 8. Kordunaške divizije Đuru Škaljca.

Petar Šaula je predložio Dnevni red: Izbor radnog predsjedništva, Izvještaj o radu Zavičajnog kluba Kordunaša za period 2014–2018, Finansijski izvještaj za 2018. godinu, Programske smjernice aktivnosti  za 2019–2023. godinu i Izmjena i dopuna Statuta Zavičajnog kluba Kordunaša, Rasprava, Odluka o prestanku mandata dosadašnjeg rukovodstva i izbor članova novog Upravnog odbora, sekretara, zamjenika predsjednika i predsjednika Zavičajnog kluba Kordunaša i članova Nadozrnog odbora.

Već oko izbora radnog predsjedništva došlo je do razmimoilaženja, pa se to nastavilo i u toku Izborne sjednice. Većinom glasova izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu: Tošo Pajić, Slobodan Blagojević i Darko Perić. Većina prisutnih nije izglasala predloženi Izvještaj, Programske smjernice za naredni period, kao ni predložene promjene Statuta.

Statutom Zavičajnog kluba Kordunaša, Upravni odbor predviđen je od 21 člana, ovom prilikom, bez obrazloženja, došlo je do izbora samo 15 članova navedenog organa.

Takođe, nije došlo ni do izbora Nadzornog odbora.

Novi izabrani predsjednik Zavičajnog kluba Kordunaša je Slobodan Šarac.

Za zamjenika predsjednika izabran je  Duško Dejanović.

Dok je novoizabrani sekretar  Mile Novaković.

Članovi Upravnog odbora su: Duško Dejanović, Mile Novaković, Slobodan Šarac, Malbaša Mile, Slobodan Blagojević, Bojana Vučić, Darko Vukić, Miloš Škaljac, Darko Perić, Mile Božić, Maja Mihanović Maslovar, Milica Dotlić Radović, Srđan Kozlina, Savo Mrkonjić i Slađana Pajić.

U toku sjednice nastupali su MPG Zvuci Korduna Zavičajnog kluba Kordunaša.

Foto i tekst: Dragana Bokun

Nema komentara

Napišite komentar