Linta: Narodna skupština jedan od najvažnijih temelja Republike Srpske

Predsjednik Odbora za  dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta ističe da je Narodna skupština Republike Srpske, tokom 28 godina svog postojanja,  imala  jednu od ključnih uloga  u nastanku, jačanju i razvoju Republike Srpske i  jedan  je od stubova odbrane srpskog naroda , njegove slobode i ravnopravnosti. Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine  u  vremenu razbijanja  Jugoslavije.  Muslimansko-hrvatska većina (dakle, SDA i HDZ), na zasjedanju Skupštine BiH, 14-15. oktobra 1991.  godine  usvojila je, bez prisustva srpskih poslanika, Memorandum o suverenosti  kojim je srpski narod obespravljen i  doveden u  neravnopravan položaj.  Time je  ugrožen ustavno-pravni poredak, jer niko nije mogao donijeti odluku u ime Srba iz Bosne i Hercegovine da oni ostanu bez svoje države Jugoslavije, odnosno da budu manjina u nezavisnoj Bosni i Hercegovini.

U skladu sa tim, kao odgovor na usvajanje Memoranduma o suverenosti Bosne i Hercegovine , srpski poslanici su 24. oktobra 1991. donijeli  Odluku o osnivanju Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Odluku o raspisivanju i sprovođenju plebiscita srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je održan 9. i 10. novembra iste godine. Osnivanjem Skupštine srpskog naroda, kao najvišeg zakonodavnog organa vlasti, postavljen je kamen temeljac Republike Srpske. Poslanici prvog saziva Narodne skupštine su, 9. januara 1992. godine, usvojili Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike. Nakon uspostavljanja Republike Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav čime je postavljen osnov pravne moći, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske.

Informativna služba

Saveza Srba iz regiona

 

Nema komentara

Napišite komentar