Impresivni rezultati Koordinacionog odbora udruženja Srba Hercegovaca

Na sastanku održanom 25. maja 2019. godine u Novom Sadu održan je sastanak Kooordinacionog odbora. Potpredsjednik Odbora Svetozar Crnogorac podnio je izvještaj o radu koji je jednoglasno usvojen. Obzirom da Koordinacioni odbor nije imao obavezujuću formu, prisutni nisu mogli da sakriju iznenađenje postignutim rezultatima. Na sastanku je dogovoreno da se Hercegovci u Srbiji ubuduće organizuju kao Savez Udruženja Srba iz Hercegovine u Srbiji.

NAJZASLUŽNIJI ZA RAD KOORDINACIONOG ODBORA: Svetozar Crnogorac

Na predlog nekoliko predsednika udruženja formiran je dana 10.07.2014. Koordinacioni odbor hercegovačkih udruženja u Srbiji pri Udruženju Hercegovaca u Novom Sadu, kao poseban odbor. U početku nisu sva udruženja podržavla njegovo osnivanje iz raznoraznih razloga, ali su se svi vremenom priključili.  Po dva predstavnika od svakog udruženja su birana u Koordinacioni odbor. Za predsednika Koordinacionog odbora izabran je Đorđe Radojičić a za potpredsednika Svetozar Crnogorac.  Bila je ideja da se rukovodstvo češće bira i rotira.

Tada su razmatrani, dogovoreni i postavljeni neki budući ciljevi, navešću samo neke od njih:

 • Bolja koordinacija imeđu udruženja, uključujući i svečanosti koje održavaju,
 • Pružanje svih vidova zajedničke pomoći Republici Srpskoj,
 • Ostvariti komunikaciju sa rukovodstvima hercegovačkih opština i Republike Srpske, a po mogućnosti uticati na njihove stavove,
 • Uspostavljanje komunikacije sa eparhijom ZHiP,
 • Uspostavljanje komunikacijije sa rukovodstvom Republike Srbije, sa ciljem obezbeđenja razvoja i pomoći Hercegovini,
 • Zajedničko obeležavanje različitih kulturno – istorijskih događaja
 • Težiti da sa drugim udruženjima iz Bosne dođe do ponovnog uspostavljanja Udruženja Srba iz Bosne i Hercegovine
 • Slične aktivnosti, koje ne zadiru u rad bilo kog udruženja.

Danas moramo priznati  da je dobar deo zacrtanih ciljeva ostvaren. Za dobro funkcionisanje odbora potrebna je i dobra volja gore navedenih institucija.  Možda nije do kraja ni profilisana ideja Odbora a možda je sva udruženja u potpunosti nisu ispravno razumela.

KOD PATRIJARHA IRINEJA: Svetozar Crnogorac izlaže program hercegovačke akademije posvećene Prebilovcima

Ipak je pokrenuto  dosta važnih zajedničkih  pitanja navodimo neka od njih:

 • Održana je uspešna Hercegovačka akademija posvećena Prebilovcima i obnovi Hrama Hristovog Vaskrsenja.
 • Odbor se u više navrata različitim povodima obraćao Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike Srbije, Skupštini Srbije i predsedniku Republike Srpske i Vlade Republike Srpske, ministarstvima i drugim institucijama, sa predlozima za podršku i rešavanje aktuelnih pitanja:

–     Pružanje finansijske pomoći Republici Srpskoj i formiranje Fonda u budžetu Republike Srbije za tu svrhu,

–       Izgradnja autoputa na relaciji Užice – Višegrad – Čajniče – Foča – Gacko – Bileća – Trebinje.

Hercegovci na sastanku i Skupštini Republike Srbije sa Miodragom Lintom, predsjednikom Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

 • Podsticaj ekonomskog razvoja Republike Srpske kroz zajedničke projekte sa Vladom Republike Srbije,
 • Veća pomoć i posvećenost selu Prebilovcima, kao jedinoj preostaloj srpskoj enklavi u Federaciji Bih.
 • Obeležavanje ustaških stratišta i otvaranje ovog krupnog pitanja, uključujući i izgradnju zajedničkog Spomen obeležja u Beogradu i Republici Srpskoj.
 • Obraćanje Viskom predstavniku za BiH Valentinu Incku
 • Pomeranje predstavništava preduzeća iz Srbije iz Federacije u Republiku Srpsku
 • Organizovanje turističkih tura, posebno đačkih iz Republike Srbije u Hercegovinu
 • Zajedničke kulturno – istorijske manifestacije

Susret sa predsjednicom RS, tada premijerkom Željkom Cvijanović

Dobar deo gore navedenog je realizovan, posebno finansijska pomoć Republici Srpskoj.

Možda bi do nje došlo i bez naših molbi, ali mi smo je prvi još pre pet godina inicirali kroz više pisama. Jednostavno vršili smo pozitivan pritisak na institucije Republike Srbije. Najvažnije je da je značajna pomoć realizovana i da se ista i dalje najavljuje. Naše sugestije su da se ista ravnomernije deli sa prioritetom na siromašnije i rubne opštine.

Protivimo se partijskoj podeli pomoći.

Sastanak Hercegovaca sa Mladenom Ivanićem

Sa predsjednikom Miloradom Dodikom

Pokazalo se da  odgovarajući i dobro obrazložen pritisak na državne institucije uvek izrodi neki rezultat. Podsećamo da je na našu molbu za navedeni autoput Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije u pismenoj formi potvrdilo da će graditi autoput Užice – Višegrad, što nas je u to vreme čak i iznenadilo. Najavljena je i prioritetna pomoć za izgradnju puta Foča – Tjentište.

Susret sa predstavnicima Eparhije ZHIP

 • Od strane većine udruženja pružena je finansijska pomoć Republici Srpskoj, prilikom velike poplave koje su je zadesile pre tri godine. Vlada Republike Srpske je uzvratila svojim priznanjima.
 • Koordinacioni odbor je podneo Skupštini Republike Srbije i njenom nadležnom odboru predlog Deklaracije o genocidu nad srpskim narodom izvršenim u Nezavisnoj državi Hrvatskoj.
 • Pokretali smo više inicijativa prema vlastima Republike Srpske i Republike Srbije koja se odnosila na uzurpaciju i zaštitu sela Prebilovaca od strane opštinskih  službi Čapljine ili nekih neprimerenih postupaka pojedinaca, uključujući i molbe i posetu Visokom predstavniku za BiH Valentinu Incku u Sarajevu.
 • Poučeni lošim iskustvom iz prošlosti savetovali smo Eparhiju ZHIP na uzdržaniji pristup u odnosima sa predstavnicima Katoličke crkve.

 • Našim sredstvima obnovljen je spomenik Aleksi Šantiću u Mostaru.
 • Ideju o popisu svih žrtava prvog i drugog svetskog rata nismo realizovali.
 • Po nekim predloženim inicijativama, poput onog o statusu Kosova i Metohije, na žalost nismo pokazali odgovarajuću složnost i odgovornost.
 • U ovako teškim vremenima je velika stvar da održavamo dobru međusobnu komunikaciju i da smo uvek prisutni na zajedničkim proslavama i kulturnom dešavanjima i promocijama koje organizuju opštinska i zajednička udruženja. Najbolji primer za to je proslava Srpske Nove godine u Novom Sadu, gde smo svi prisutni, ali i veoma posećena sijela koja organizuju odbori opštinskih organizacija svih udruženja.
 • Prepoznali smo delatnost hercegovačko – crnogorskog udruženja i distancirali se od njihovih aktivnosti, mada podržavamo svaku pojavu srpskih udruženja i pojedinaca iz Crne Gore.
 • Reagovali smo i na neke neprimjerene pojave, poput dodjele Šantićeve nagrade hrvatskom pjesniku Luku Paljetku koji je prethodno dobio orden sa imenom ustaškog ideologa Ante Starčevića
 • U međuvremenu je osnovano još nekoliko novih udruženja: Udruženje Hercegovaca u Bačkoj Palanci (Gajdobri), Udruženje Mostaraca, Udruženje Kalinovčana i Udruženje Ljubinjaca. Pre par dana osnovano je i Udruženje Stara Hercegovina sa pretencioznom  idejom da nas sve okupi. Verovatno nisu bili obavešteni da već postoji Koordinacioni odbor hercegovačkih udruženja u Republici Srbiji.

STIGLI I DO VISOKOG PREDSTAVNIKA: Sveštenik Milan Bužanin, Svetozar Crnogorac, Valentin Incko i Milenko Jahura

Predlažem da sva nova udruženja treba da pridruže svoje predstavnike u Koordinacioni odbor, a isti da bira svoje rukovodstvo, možda i u rotirajućoj formi.

Uz sve moguće prigovore mislim da je Koordinacioni odbor izvršio neku svoju početnu obavezu,  da je potrebno da se isti kompletira kako je navedeno, a možda i da udruženja izaberu novu višu formu organizacije, možda i novi sastav i novo rukovodstvo o čemu će se svakako odlučivati na sledećim sastancima Odbora.

Najveći doprinos promociji hercegovačkih udruženja u Srbiji dao je novinar Trifko Ćorović preko portala Slobodna Hercegovina i lista Srpsko kolo koje se štampa na ćirilici, ijekavicom u zavidnom tiražu od trideset hiljada primeraka. Za tako priležnu aktivnost nije dobio finansijsku podršku, što je po mom mišljenju velika naša sramota.

Preuzeto sa: slobodnahercegovina.com
Koordinacioni odbor hercegovačkih udruženja u Republici Srbiji
Potpredsednik
Svetozar Crnogorac

 

Nema komentara

Napišite komentar