Održana 14. sjednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije

 

POVEĆATI SREDSTVA I DEFINISATI PROJEKTE


Na svojoj 14. Sjednici, koja je održana 1. Aprila, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije je raspravljao o sredstvima opredjeljenim budžetom Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu kulture i informisanja i Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, a koja se odnose na dijasporu i Srbe u regionu. Odbor je zaključio da navedena sredstva nisu dovoljna  za mnoge aktivnosti koje bi trebalo finansirati u tekućoj godini. Nakon rasprave, članovi Odbora su zaključili da se u narednom periodu organizuje sastanak članova Odbora i predstavnika navedenih ministarstava, kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta na kome bi se definisali kapitalni projekti za narednu godinu i razgovaralo o mogućnosti povećanja budžetskih sredstava.  Odbor je podržao sve aktivnosti ministarstava spoljnih poslova, kulture i informisanja i prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, koje se preduzimaju u cilju poboljšanja položaja Srba u dijaspori, a naročito u regionu.

Otvarajući raspravu, predsjednik Odbora Miodrag Linta istakao je da su predstavnici organizacija Srba iz dijaspore i regiona ukazali članovima Odbora da sredstva koja se izdvajaju u matici za njihov rad, nisu dovoljna i da je potrebno da budu znatno veća, te je to razlog predlaganja Odboru ovakve tačke dnevnog reda. Linta je istikao da je obaveza države da još jače i snažnije podrži očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta Srba van Srbije. Osim članova Odbora sjednici su prisustvovali dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, Nikolina Milatović Popović, v.d. pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, dr Ljiljana Nikšić, ambasador, načelnica Odsjeka za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova  kao i Mladen Vesković, Borka Rašlić, Milan Petković iz Sektora za savremeno umjetničko stvaralaštvo, odnosno, iz Sektora za informisanje i medije, Ministarstva kulture i informisanja.

Dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja predstavio je projekte i programe za koje ovo ministarstvo izdvaja iz budžeta za oblast visokog obrazovanja.

„Prije svega, to se odnosi na stipendije koje se izdvajaju za studente iz regiona. Ove godine dodjeljeno je 18 novih stipendija, a do sada imamo već 60 korisnika. Plan je da bi do 2021. godine njihov broj prešao stotinu. Ove godine, za stipendiranje studenata, izdvojeno je 31.500.000 dinara. Druga oblast koja se finansira jesu lektori u inostranstvu, za šta je opredjeljeno četiri miliona dinara.  Za ovu oblast potrebno je u narednom periodu izdvojiti dodatna sredstva, imajući u vidu da su sredstva koja postoje dovoljna za finansiranje samo četiri lektora“, istakao je Tubić, navodeći da se trenutno finansira samo lektor u Italiji, a da za onoga koji radi u Njemačkoj ove godine nema sredstava za finansiranje. Tubić nije naveo koliko se troši na osnovno i srednje obrazovanje, pa je dogovoreno da Ministarstvo te podatke dostaviti Odboru naknadno.

Projekte i sredstva Ministarstva spoljnih poslova koji se finansiraju preko Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu predstavila je Nikolina Milatović Popović, v.d. pomoćnika direktora ove Uprave.

„Ovogodišnji budžet je čak niži u odnosu na prethodnu godinu za četiri do pet miliona dinara i iznosi 157.439.000 dinara. Od tog iznosa 100.402.000 dinara opredjeljeno je za programsku aktivnost saradnje sa Srbima u regionu i dijaspori i za projekte očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Srba. Korisnici sredstava su udruženja u regionu i dijaspori, ali i organizacije i udruženja iz Srbije, a ove godine za te aktivnosti opredjeljen je iznos od 4.700.000 dinara i to za nabavku knjiga i didaktičkog materijala“, rekla je, između ostalog, Nikolina Milatović Popović, navodeći da  sredstva sa kojima raspolaže Uprava nisu velika te ih je potrebno uvećati.


Dr Ljiljana Nikšić, ambasador, načelnik Odsjeka za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova, naglasila je da je potrebno da kao država odredimo projektne zadatke koje treba povezati sa važnim događajima od nacionalnog značaja i formirati interresorni tim koji će se ovim baviti  i da je neophodno da se događajima ide u susret, a ne da se odloženo reaguje. Predložila je da se osim tri prisutna ministarstva u te grupe imenuju i ljudi iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta, a zahvalila se, kako je rekla, agilnom predsjedniku Odbora Miodragu Linti koji je uočio navedene probleme i insistira na povećanju sredstava kako bi problemi bili što manji.

„Mi moramo imati i neka sredstva u rezervi kada treba reagovati po hitnom postupku. Tako ove godine nismo odreagovali na pravi način na temu 100 godina od završetka Velikog rata, a da napomenem, da smo u tom ratu izgubili 1 247 130 lica, odnosno 30 procenata stanovništva što nije na pravi način predstavljeno svjetskoj javnosti.


Mladen Vesković iz Sektora za savremeno umjetničko stvaralaštvo Ministarstva kulture i informisanja naveo je da su sredstva oprjedeljena za dijasporu i Srbe u regionu pri ovom Ministarstvu u iznosu od 12 miliona dinara i aktivnosti se sprovode preko konkursa.

„Bilo bi dobro da su sredstva veća kako bi se zadovoljile potrebe, jer je prijava svake godine sve više. Sredstva su namjenjena za organizacije koje su registrovane van granica Srbije, posebno one koje su iz regiona“, rekao je Vesković.


Milan Petković iz Sektora za informisanje i medije Ministarstva kulture i informisanja istakao je da je potrebno povećanje sredstava za finansiranje sadržaja na srpskom u zemljama regiona. Ovogodišnji budžet za medije je manji za 8,7 odsto i iznosi 21.320.000 dinara, iako se beleži veći broj prijava u odnosu na raniji period.

„Sva sredstva su namjenjena medijima u regionu, i to za projekte na godišnjem nivou. Ministarstvo takođe finansira i konkretne održive projekte u regionu koji su vezani za probleme na terenu, a naravno tu je i finansiranje nacionalnog javnog servisa koji je dostupan i regionu i dijaspori“, rekao je Petković .
Borka Rašlić iz istog ministarstva istakla je da se prošle godine pomoglo određenim sredstvima udruženjima u Albaniji, da ove stižu zahtjevi iz Hrvatske za otvaranje predajnika sa koga bi se emitovao program na Baniji, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.

U raspravu su se uključili i članovi Odbora. Tako je Aleksandar Marković istakao da je dobro što se ovakav sastanak održao, ali da osim kapitalnih, treba finansirati i male projekte udruženja, kako bi ona opstala. Zamjenica predsjednika Odbora Mirjana Dragaš rekla je da treba sistematizovati odnos prema Srbima u regionu i da nakon sastanka sa članovima Odbora ti ljudi moraju dobiti adekvatan odgovor, gdje i kako se troše sredstva. Istakla je da se mora preispitati i rad pojedinih udruženja koja postaju porodične manifakture preko kojih se crpe sredstva iz budžeta, dok mnogo važnije institucije ostaju bez njih. Zbog toga bi trebalo uvesti monitoring, a ambasade Srbije bi trebalo da daju mišljenja o referentnosti udruženja koja troše budžetska sredstva.

Aleksandar Čotrić je pohvalio inicijativu za održavanje ovakvog sastanka i ocjenio da je pravi trenutak da se razgovara o raspodjeli sredstava za narednu godinu. Naveo je primjere kako to na dobar način rade druge države iz okruženja, kao što se Mađarska odnosi prema svojoj dijspori, Grčka prema svojim sunarodnicima u Albaniji ili na primjer Hrvatska prema svojim u susjednoj BiH. Ako Srbi ne budu učili svoj jezik i održavali vezu sa Srbijom mi ćemo te ljude izgubiti, istakao je Čotrić. U sličnom tonu govorila je i Olivera Ognjanović, osvrćući se na loše informisanje naše dijaspore, ali prije svega, Srba u regionu. Založila se da se iznađu sredstva za predajnik u Hrvatskoj i podržala ideju o većoj zastupljenosti ambasada u raspodjeli sredstava.

Nakon rasprave, članovi Odbora su zaključili da se u narednom periodu organizuje sastanak članova Odbora i predstavnika ministarstava spoljnih poslova, kulture i informisanja, prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i omladine i sporta na kome bi se definisali kapitalni projekti za narednu godinu i razgovaralo o mogućnosti povećanja budžetskih sredstava u ministarstvima, opredjeljenih za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu kao i da Odbor podržava sve aktivnosti ministarstava spoljnih poslova, kulture i informisanja i prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje se preduzimaju u cilju poboljšanja položaja Srba u dijaspori, a naročito u regionu.

Tekst i  fotografije: Željko ĐEKIĆ

Nema komentara

Napišite komentar