Program Saveza Srba iz regiona


 

UVOD

Savez Srba iz regiona je politička organizacija koja se zalaže da  Srbi u regionu zapadnog Balkana postanu državno i nacionalno pitanje u Srbiji. Smatramo da Srbija treba sa punom pažnjom da pokuša da rješava njihove probleme  i  posveti se unapređenju prava Srba iz regiona koja su ugrožena.

Najteža situacija je u Hrvatskoj i Federaciji BiH gdje su Srbi devedesetih godina doživjeli etničko čišćenje i velika stradanja. Takođe, položaj Srba je težak i u Crnoj Gori, Albaniji, Sloveniji i Makedoniji.

Srbi u Republici Srpskoj se suočavaju sa pokušajem nametanja bosanskog jezika i stalnim otimanjem državnih nadležnosti suprotno Dejtonskom sporazumu. Želimo da institucije naše države budu čvrst oslonac Srba u regionu i da budu mjesto kojoj u svako doba mogu da se obrate i očekuju pomoć i podršku za rješavanje svojih brojnih problema.

Savez Srba iz regiona zalaže se da građanima koji su rodom ili porijeklom iz republika bivše Jugoslavije i svim drugim oštećenim građanima Srbije aktivno pomogne u povratku  oduzetih imovinskih, stečenih i brojnih drugih prava, isplati nočvana naknada za uništenu ili otetu imovinu, uspostave isti standardi u suđenjima za ratne zločine i konačno riješi pitanja nestalih lica.

Smatramo da Srbija treba sa punom pažnju posveti ovom problemu tako što će formirati timove pravnika i advokata koji treba da pružaju besplatnu pravnu pomoć zainteresovanim građanima i da pripreme izvještaje o konkretnim primjerima kršenja ljudskih prava građana Srbije u Hrvatskoj, Federaciji BiH i drugim državama regiona. Navedene izvještaje treba prevesti na strane jezike i sa njihovim sadržajem upoznati međunarodne organizacije,  evropske i svjetske medije i intelektualce i najširu međunarodnu javnost.

Savez Srba iz regiona zalaže se da nadležne države institucije aktivnim djelovanjem pomognu prognanim Srbima, koji su još uvijek podstanari ili žive u lošim uslovima, da što prije riješe svoje stambeno pitanje u procesu integracije.

Neprihvatljivo je da prognana lica, kao najveće žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije, više od 20 godina žive kao podstanari izdvajajući značajna sredstva od svojih teško zarađenih plata za kirije. Zbog toga je veoma važno da se donatorska sredstva Evropske unije i drugih država i organizacija utroše na transparentan način za rješavanje stambenih potreba prognanih Srba i drugih oštećenih građana.

Savez Srba iz regiona želi da doprinese izgradnji nacionalno utemeljenije, ekonomski prosperitetnije, bolje i pravednije Srbije. Okrenuti smo budućnosti i očuvanju tradicionalnih nacionalnih, duhovnih i kulturnih vrijednosti. Zbog toga želimo da u svojim redovima okupimo sposobne, ugledne i poštene ljude, kao i veliki broj mladih i energičnih članova koji su spremni da svojim angažovanjem doprinesu ostvarenju proklamovanih ciljeva naše organizacije. Osnivanjem Saveza Srba iz regiona građani Srbije koji su rodom i porijeklom iz bivših jugoslovenskih republika i svi drugi zainteresovani građani dobili su novu energiju i snagu koja će, uprkos svim izazovima i objektivnim teškoćama, uporno i dosljedno  raditi na ostvarenju svog programa.

 

1. NACIONALNO JEDINSTVO

Srpski narod živi kroz istoriju u više različitih država.  Navedena činjenica dijelom je ugrozila naš identitet i nacionalno jedinstvo.

Međutim, da bismo očuvali i osnažili jedinstvo srpskog naroda neophodno je da se pristupi izradi jedinstvenog srpskog nacionalnog programa koji bi definisao osnovne pravce razvoja našeg naroda.

U izradi tog programa moraju se angažovati istaknuti srpski naučnici, umjetnici, pravnici, ekonomisti, Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umjetnosti i političke stranke.

Izrada srpskog nacionalnog programa pretpostavlja uspostavljanje saglasnosti oko suštinskih državnih i nacionalnih interesa. Jedno od pitanja od državnog i nacionalnog značaja  treba da bude aktivna podrška Srbije opstanku i zaštiti srpskog naroda koji živi u regionu zapadnog Balkana i u dijaspori.

Srbija treba da uspostavi što jače političke, kulturne i privredne veze sa srpskim narodom izvan Srbije.  Nedostatak nacionalnog programa jeste jedan od uzroka krize identiteta i nestajanja srpskog naroda,  njegovog zaostajanja i siromaštva.

 

2. PATRIOTIZAM

Patriotizam kao ljubav prema Srbiji i Republici Srpskoj jeste legitimno pravo srpskog naroda i u saglasnosti je sa opštim savremenim vrijednostima i načelima međunarodnog prava.

Patriotizam je i ljubav prema srpskom narodu koji živi izvan granica Srbije i Republike Srpske i kome treba konkretnim mjerama i aktivnostima pomoći da opstane i sačuva svoj nacionalni, vjerski i kulturni identitet.

Srbija je kao država obavezna da se normalnim dipomatskim putevima i sredstvima stara o zaštiti njihovih nacionalnih, političkih i ljudskih prava. Vaspitanje mladih u duhu ljubavi prema Srbiji i Republici Srpskoj i srpskom narodu koji živi izvan granica dvije srpske države predstavlja osnov nacionalne politike Saveza Srba iz regiona.

Srpski patriotizam uključuje poštovanje prava nacionalnih manjina u Srbiji i naroda koji žive u regionu zapadnog Balkana i šire. Takođe, istinskog nacionalnog patriotizma nema bez stvarne brige za sve one koji su na bilo koji način stradali braneći srpski narod.

 

3. OČUVANJE NACIONALNOG IDENTITETA I NACIONALNIH TRADICIJA

U osnovi djelovanja našeg naroda mora biti politika nacionalnog identiteta zasnovana na važećim dokumentima međunarodne zajednice. To pretpostavlja obnovu i jačanje nacionalnih kulturnih institucija, nacionalno vaspitanje kao dio obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama, osnovnoj i srednjoj školi, istinito prikazivanje zbivanja iz prošlosti i sadašnjosti, afirmisanje pripadnika našeg naroda koji su činili djela od neprolazne vrijednosti, njegovanje sjećanja na srpske žrtve i primjenu ustavnog načela o ćirilici kao nacionalnom pismu.

Takođe, neophodno je da Srbija konkretnim mjerama i aktivnostima pomogne da srpski narod koji živi u regionu zapadnog Balkana i u dijaspori sačuva svoj nacionalni i kulturni identitet. Jedan od načina jeste da se na javnom servisu Radio-televiziji Srbije bar jednom nedeljno prikazuje emisija o Srbima u regionu.

Potrebno je zaštititi srpske kulturno-istorijske spomenike, srpska vojnička groblja i grobove srpskih žrtava iz svih ratova koji se nalaze izvan granica Republike Srbije i Republike Srpske.

Smatramo da gradovi i opštine treba da sačuvaju od zaborava znamenite Srbe koji su rodom i porijeklom iz regiona na način da se ulice i trgove nazovu njihovim imenima. Pored toga, smatramo da ulice i trgove u Srbiji treba nazvati po imenima srpskih mjesta i stratišta sa prostora bivše Jugoslavije i drugih država regiona.

Zalažemo se:

– za ekshumaciju iz velebitskih jama i drugih mjesta i dostojanstvenu sahranu srpskih žrtava iz vremena zločinačke Nezavisne države Hrvatske.

– za obilježavanje mjesta stradanja Srba iz vremena zločinačke Nezavisne države Hrvatske i u oružanim sukobima tokom devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije.

– da se u Beogradu izgradi monumentalni spomenik Srbima koji su stradali u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. godine na dalje.

Srpski narod u svojoj bogatoj istoriji ima puno blistavih primjera čojstva i junaštva, kulturnih dostignuća koji našu tradiciju čine bogatom i razvijenom. Ne vrijeđajući nikoga i ne potcijenjujući nijedan narod afirmisaćemo i čuvati naše nacionalne tradicije i običaje zasnovane na temeljima srpskog shvatanja pravde, morala i slobode.

Savez Srba iz regiona se zalaže za osnivanje Krajiškog kulturnog centra sa ciljem očuvanja i afirmacije krajiške kulture, tradicije i običaja.

 

4. PODRŠKA SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI

Srpska pravoslavna crkva je najstarija institucija srpskog naroda koja je kroz istoriju čuvala i sačuvala njegov identitet i opstanak. Ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve obezbeđuje duhovno jedinstvo srpskog naroda na svim prostorima gdje on živi.

Srpska pravoslavna crkva ima  veliku ulogu u duhovnoj i moralnoj obnovi srpskog naroda što je u skladu sa njenom hrišćanskom misijom. Posebna podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi potrebna je u eparhijama izvan granica naše države kako bi se sačuvao nacionalni identitet srpskog naroda u regionu zapadnog Balkana i u cijeloj dijaspori.

Neophodna je pomoć našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine (Federacija BiH) u izgradnji i obnovi objekata koji su srušeni ili oštećeni za vrijeme zločinačke Nezavisne države Hrvatske i u oružanim sukobima devedesetih godina.

 

5. ZAŠTITA DEJTONSKOG SPORAZUMA I PODRŠKA REPUBLICI SRPSKOJ

Očuvanje i napredak Republike Srpske je strateški nacionalni interes Srbije i srpskog naroda. Zalažemo se za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma i Sporazuma o  specijalnim paralenim vezama Republike Srbije i Republike Srpske koji omogućava  razvijanje saradnje u oblastima privrede i korišćenja privrednih resursa, nauke i tehnologije, obrazovanja, kulture i sporta, zdravstva i socijalne politike, turizma i zaštite okoline, informisanja i dr. Jedan od strateških ciljeva državne politike treba da bude razvijanje svestrane ekonomske, kulturne, naučne, prosvjetne, sportske i svake druge saradnje između Republike Srbije i Republike Srpske.

Republika Srpska je nastala na ideji državnotvornosti, koja je zasnovana na konstitutivnosti srpskog naroda u BiH i bivšoj Jugoslaviji. Od trenutka nastanka Republike Srpske 9. januara 1992. godine njeni organi i institucije uživali su pun unutrašnji i međunarodni subjektivitet. Danas Republika Srpska u demokratski izgrađenim institucijama ostvaruje sopstvenu zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast.

 

6. PODRŠKA PROTJERANIM SRBIMA I SVIM DRUGIM OŠTEĆENIM GRAĐANIMA SRBIJE DA OSTVARE SVOJA IMOVINSKA, STEČENA I DRUGA PRAVA U HRVATSKOJ, FEDERACIJI  BIH I SLOVENIJI

Tražimo od Hrvatske povratak zauzete pokretne i nepokretne imovine; obnovu, ratom i terorističkim akcijama, uništene imovine u pređašnje stanje; pravičnu nadoknadu za uništenu, oštećenu i nestalu pokretnu i nepokretnu imovinu; povratak oduzetog stanarskog prava ili pravičnu novčanu nadoknadu, bez ikakvog uslovljavanja i ograničavanja; iste uslove otkupa za lica koja su dobila stan kroz tzv. Program stambenog zbrinjavanja; povratak oduzetog poljoprivrednog  i šumskog zemljišta; reviziju prodanih kuća preko hrvatske Agencije za promet nekretnina putem dvostrukih ili lažnih ugovora; isplatu dospjelih a neisplaćenih penzija; priznanje kompletnog radnog staža do 1991. i konvalidaciju radnog staža sa priznatim doprinosima  za period 1991-1995; isplatu devizne i dinarske štednje; novčanu naknadu za neučestvovanje u procesu privatizacije.

Tražimo od Bosne i Hercegovine povratak zauzete pokretne i nepokretne imovine; obnovu, ratom i terorističkim akcijama, uništene imovine u pređašnje stanje; pravičnu nadoknadu za uništenu, oštećenu i nestalu pokretnu i nepokretnu imovinu; povratak oduzetog poljoprivrednog  i šumskog zemljišta;

Tražimo od Slovenije da vrati stanove prognanim licima nad kojima je postojalo  stanarsko pravo (dio lica je učestvovao 5-10 posto sa svojim sredstvima u izgradnji pomenutih stanova) i isplati deviznu štednju.

Tražimo da države nasljednice bivše Jugoslavije realizuju Aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji pod nazivom „Privatna svojina i stečena prava“ koji je potvrđen u parlamentima država nasljednica bivše Jugoslavije. U navedenom aneksu se jasno kaže da će svim građanima i pravnim licima biti zaštićena i vraćena prava koja su imala na dan 31.12.1990. godine a svi ugovori sklopljeni za vrijeme rata, pod pritiscima i prijetljama, biće proglašeni ništavnim.  Po međunarodnom pravu i po Ustavima država nasljednica bivše Jugoslavije međunarodni sporazumi imaju jaču pravnu snagu od domaćih zakona.

Savez Srba iz regiona se zalaže za sazivanje posebne sjednice Narodne Skupštine Republike Srbije o izbjeglim i prognanim licima. Poslije završene rasprave usvojila bi se Rezolucija o poštovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih lica i drugih oštećenih građana u Hrvatskoj BiH i Sloveniji.

 

7. PODRŠKA PROTJERANIM SRBIMA KOJI SU BESKUĆNICI ILI ŽIVE U LOŠIM USLOVIMA DA RIJEŠE STAMBENO PITANJE KAO GLAVNI PREDUSLOV INTEGRACIJE U SRBIJI

Zahtjevamo da nadležni državni organi, prije svega Komesarijat za izbjeglice i migracije, odlučno i efikasno krenu u proces rješavanja stambenog pitanja prognanih Srba koji su beskućnici ili žive u svojim objektima koji se nalaze u veoma lošem stanju.

Postoje četiri modela rješavanja stambenog pitanja prognanih Srba:
– izgradnja stanova,
– kupovina seoskih imanja,
– dodjela montažnih kuća pod uslovom da lice ima plac sa infrastrukturom
– dodjela paketa građevinskog materijala pod uslovom da je započeta izgradnja kuće.

Potrebno je omogućiti da sve prognaničke porodice koje su rješile svoje stambeno pitanje putem sredstava međunarodnih organizacija dobiju pravo na otkup svojih stambenih jedinica prema odredbama zakona o izbjeglicama.

 

8. PODRŠKA SRBIMA U FEDERACIJI  BIH

Srbi u Federaciji BiH, kao i Srbi u Hrvatskoj, su građani drugog reda jer su doživjeli etničko čišćenje i velika stradanja tokom devedesetih godina.

Osnovni problem je diskriminacija u dijelu zakonodavstva i od strane nadležnih državnih organa. Srbi u Federaciji BiH se nalaze u veoma teškom ekonomskom položaju jer federalne vlasti ne izdvajaju ni približno dovoljna sredstva za obnovu, a prisutna je opstrukcija pri zapošljavanju Srba u organima uprave i  u javnim preduzećima.

Mladi Srbi napuštaju Federaciju BiH u potrazi za radnim mjestima. Srba u velikim gradovima gotovo i nema i postoji realna opasnost da srpski narod nestane sa tog područja. Organi Federacije BiH se oglušuju o osnovne zahtjeve Srba lišavajući ih čak i adekvatne zakonske i fizičke zaštite od napada na nacionalnoj osnovi kojima su često i izloženi.  Pitanje položaja Srba u Federaciji BiH treba da se stavi na nivo međudržavnih odnosa Srbije i BiH odnosno da bude u vrhu prioriteta u razgovorima Vlade Srbije o svim otvorenim pitanjima sa BiH i Vladom Federacije BiH.

Veoma važno je preduzeti konkretne ekonomske mjere i aktivnosti da Srbi ostanu većina u opštinama Glamoč, Grahovo, Drvar i Petrovac odnosno da prestane iseljavanje mladih i porodica sa malom djecom.

Takođe, potrebno je odlučno pokrenuti pitanja proporcionalnog zapošljavanja Srba u federalnim institucijama. Veoma je važno da se insistira na izvršenju Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma koji se odnosi na povratak protjeranih Srba u mjesta u kojima su živjeli do oružanih sukoba.

 

9. PODRŠKA SRBIMA U HRVATSKOJ

Srbi u Hrvatskoj, kao i Srbi u Federaciji BiH, su građani drugog reda jer su doživjeli etničko čišćenje i velika stradanja tokom devedesetih godina.

Osnovni problem je diskriminacija u dijelu zakonodavstva i od strane nadležnih državnih organa. Hrvatska ne poštuje obaveze koje je preuzela potpisivanjem Ugovora o pristupanju sa Evropskom unijom krajem 2011. godine a koje se odnose na poboljšanje položaja Srba, ekonomski razvoj krajiškog područja, sprovođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i procesuiranje svih zločinaca bez obzira na nacionalnu pripadnost. Hrvatska ne poštuje zakonske odredbe o ravnopravnoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice u opštinama i gradovima gdje je učešće Srba preko 1/3 ukupnog stanovništva.

Takođe, Hrvatska ne poštuje zakonske odredbe o prorocionalnom zapošljavanju Srba u gradovima i opštinama gdje je učešće Srba preko 15 posto u stanovniptvu i u županijama gdje je učešće Srba preko 5 posto u stanovništvu.

Što se tiče ekonomskih odnosa dobro je poznato  da hrvatski privrednici imaju slobodan prodor na srpsko tržište i da to maksimalno koriste. Na drugoj strani situacija sa plasiranjem srpskih proizvoda u Hrvatsku više je nego poražavajuća.

Zbog toga je potrebno obezbediti prohodnost za srpski kapital u Hrvatskoj kako bi se smanjila velika nesrazmjera koji postoji u investicionim ulaganjima i omogućilo zapošljavanje tamošnjih Srba čime bi se stvorio preduslov za njihov opstanak.

Ta prohodnost može se ostvariti jedino na državnom nivou uz aktivan odnos i insistiranje na politici reciprociteta sa najvišeg državnog i političkog nivoa Srbije prema Hrvatskoj.

 

10. PODRŠKA SRBIMA U OSTALIM DRŽAVAMA REGIONA (SLOVENIJA, CRNA GORA, MAKEDONIJA I ALBANIJA)

Srbi u Crnoj Gori – Srpski jezik, srpska istorija, srpska književnost i ćirilično pismo gotovo su protjerani iz nastave u osnovnim i srednjim škola, a svega sedam posto Srba je zaposleno u javnoj upravi, iako Srbi čine 30 posto stanovništva.

U Crnoj Gori se vodi politika diskriminacije prema Srbima i pokušaji asimilacije na najvišem nivou. Zalažemo se za punu zaštitu srpskog jezika i ćiriličnog pisma kao i odbranu svih političkih prava Srba u Crnoj Gori.

Zalagaćemo se i za zaštitu prava imovine srpskih građana koji u Crnoj Gori posjeduju nekretnine bilo da je riječ o kućama, stanovima i vikendicama ili zemljištima naslijeđene od djedovine. Borićemo se i za zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve koja je već godinama na udaru tzv. CPC.

Srbi u Sloveniji – Ne postoji nastava srpskog jezika u slovenačkim školama jer slovenačke vlasti odbijaju da Srbima priznaju status nacionalne manjine iako čine najveću nacionalnu zajednicu poslije većinskog naroda.

S druge strane, Slovenci u Republici Srbiji su priznati kao nacionalna manjina. Takođe, Slovenija nije izvršila odluku Evropskog suda za ljudska prava iz 2011. godine da nadoknadi  štetu „izbrisanim“ građanima.

Zalažemo se da se srpskoj zajednici prizna status nacionalne manjine, da se vrate oduzeti stanovi prognanim Srbima i da se novčano obeštete „izbrisani“ građani.

Srbi u Makedoniji – Postoji diskriminacija u obrazovanju, nauci, kulturi, informisanju i položaju naše crkve. Obrazovanje srpske djece je otežano jer mali broj njih stiču znanje na materinjem jeziku. Knjige se štampaju isključivo na makedonskom i albanskom jeziku.  Potrebno je da se izvrši veći uticaj u borbi za ostvarenje prava Srba, kao i zaštiti ljudskih prava i imovine Srpske pravoslavne crkve.

Srbi u Albaniji – Prema popisu 2011. godine Srba u Albaniji ima tek 155, ali se procjenjuje da ih ima više oko 30.000, najviše u Skadru i Fieru. Tokom XX. vijeka preko 100.000 Srba je nestalo iz matičnih knjiga tako što su pokrštavani i nazivani drugim imenima.

Potrebno je veće učešće u pružanju pomoći srpskoj zajednici u Albaniji, posebno u oblasti obrazovanja i sticanja srpskog državljanstva. Zalažemo se da se Srbima prizna status nacionalne manjine i da im se omogući da  vrate srpska imena i prezimena.

 

11. STVARANJE USLOVA ZA AKTIVNO UČEŠĆE SRPSKE DIJASPORE U POLITIČKOM I PRIVREDNOM ŽIVOTU MATICE

Smatramo da država mora da vodi računa o dijaspori koja živi u Evropi, Americi, Australiji i na drugim kontinetima. Zbog toga je potrebno da se utvrdi njihov broj, mjesto gdje žive i poslovi kojima se bave. Takođe, potrebno je da  se našim ljudima koji žive u inostranstvu omogući da utiču na događaje u matici i da se iskoristi njihovo znanje i iskustvo u cilju ekonomskog i društevnog napretka Srbije.

Zbog toga treba stvoriti uslove za stalno jačanje veza između dijaspore i matice jer je jedini način da pripadnici srpske dijaspore budu nerazdvojni dio Srbije.

Takođe, potrebno je da država aktivno pomogne očuvanje srpskog kulturnog, vjerskog i nacionalnog identiteta kroz učenje, čuvanje i njegovanje srpskog  jezika i ćiriličnog pisma.

 

12. KOSOVO  I METOHIJA KAO SASTAVNI I NEOTUĐIVI DIO SRBIJE

Savez Srba iz regiona  ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i protivpravnu secesiju južne srpske pokrajine. Tim postupkom je na najgrublji način prekršena Povelja Ujedinjenih nacija, Rezolucija 1244 i Završni helsinški akt.

Srbija nikada ne sme dobrovoljno da se odrekne dijela svoje teritorije koji je mjesto postanka njenog državnog i nacionalnog identiteta i duhovnosti. Kosovski zavjet je sastavni dio identiteta srpskog naroda dajući mu snage i istrajnosti da prevaziđe najteže trenutke u svojoj istoriji.

Oslobođenje srpskog naroda od vjekovnog ropstva i stvaranje moderne srpske države je utemeljeno na kosovskom zavjetu. Za Savez Srba iz regiona  Kosovo i Metohija jeste i biće uvijek sastavni i neotuđivi dio Srbije.

U ovom trenutku Srbija ne vrši efektivnu vlast nad Kosovom i Metohijom zbog nepovoljnih međunarodnih okolnosti, ali duboko vjerujemo da će u budućnosti doći do pozitivih promjena u međunarodnoj zajednici..

 

13. VLADAVINA PRAVA

U stalnoj borbi za slobodu naš narod je otvoreno i iskreno usvojio ideje i pravnoj državi i vladavini prava. Zbog toga moramo graditi pravnu državu i sprečiti svaki pokušaj ponašanja kojim se krše ljudska i građanska prava.  Vladavina prava mora da obezbijedi jednakost građana pred zakonom i sankcije za sve obike zloupotreba moći.

Zalažemo se za sveobuhvatnu primjenu antikorupcijskih zakona na sve subjekte korupcije, počevši od najviših organa vlasti do najnižih, parlamentarni nadzor nad njihovim sprovođenjem, kontinuirano vrednovanje postignutih rezultata i stalno unapređivanje metoda borbe protiv korupcije i kriminala, saradnju civilnog društva, medija i građana.

Borićemo se za suzbijanje svih oblika diskriminacije koja predstavlja nejednako postupanje u odnosu na lica među kojima postoje rasne, nacionalne, vjerske, polne, imovinske ili bilo koje druge razlike.

Često postoji faktička društvena diskriminacija koja se vrši ne samo u onoj oblasti koja nije pravno regulisana nego i u onoj koja je protivna pravnim propisima. Smatramo da svaki čovjek treba da uživa prava i slobode bez diskriminacije po bilo kom osnovu čime bi bila obezbeđena potpuna ravnopravnost svih građana.

 

14. DEMOGRAFSKA OBNOVA SRBIJE

Demografska obnova Srbije predstavlja jedan od najprečih ciljeva i ključni preduslov nacionalne i državne strategije. Rastu stanovništva treba da doprinese politika ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Srbije a posebno ubrzani razvoj zaostalih i demografski opustjelih područja.

Savez Srba iz regiona zalaže se za podsticajne ekonomske, poreske i socijalne mjere sa posebnim tretmanom porodica sa troje i više djece. Roditelju koji želi da se isključivo posveti porodici treba obezbjediti poreske olakšice na porodična primanja, tako da i od rada u porodici ima zaradu.

Ovo je veoma važno sa stanovišta odgajanja djece ali i sa psihološkog stanovišta kako se roditelj koji ne radi na tržištu nego je posvećen porodičnim obavezama ne bi osjećao obezvrijeđen u društvu.

Savez Srba iz regiona smatra da porodica kao osnovna ćelija društva treba da ima najvažniju ulogu u životu svakog pojedinca ali i srpskog društva u cjelini. Smatramo da u uslovima demografske ugroženosti, porodica formirana na hrišćanskim načelima i moralu može da odigra važnu ulogu u borbi protiv bijele kuge i obnovi srpskog naroda.

 

15. EKONOMSKI RAZVIJENA I SOCIJALNO PRAVEDNA REPUBLIKA SRBIJA

U Savezu Srba iz regiona smatramo da bez ekonomskih sloboda i materijalne sigurnosti ne može biti elementarnih ljudskih prava. Realna ekonomska politika treba da bude usmjerna na razvoj privatnog preduzetništva i javno-privatnog partnerstva.

Temelj ukupnog privrednog razvoja treba da budu energetika, prerađivačka industrija, poljoprivreda i sektor usluga. Plodno zemljište predstavlja ozbiljno priprodno bogatstvo koje se većinski nalazi u svojini države ili njenih građana što omogućava veliku razvojnu šansu. Razvoj svih dijelova Republike Srbije moraju biti osnova ekonomske i investicione poliitke.

Ekonomska politika mora biti prilagođena principima društvene solidarnosti i socijalne pravde. Cilj je da se svim građanima omogući dostojan život, zaposlenje, socijalna i zdravstvena zaštita.

Socijalna komponenta Saveza Srba iz regiona proizlazi iz solidarnosti proistekle iz hrišćanske tradicije i iz ideja i osjećaja dobrote i brige za bližnjega. Treba da pokažemo spremnost i odgovornost da pomognemo ljudima u nevolji.

 

16. VOJNA NEUTRALNOST

Savez Srba iz regiona zalaže se za politiku vojne neutralnosti jer predstavlja realnost na ovom prostoru.

Vojna neutralnost smanjuje mogućnost ratnih sukoba i sprečava da Srbi ratuju i ginu na stranim ratištima širom svijeta za tuđe vojne i geostrateške interese.

Istovremeno, izražavamo spremnost za civilno učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i međunarodnu saradnju na polju izgradnje mira u svijetu.

Savez Srba iz regiona je protiv toga da Republika Srbija postane dio NATO-a.  Smatramo da je važno boriti se za međunarodno priznanje neutralnosti po uzoru na Austriju i Švajcarsku.

Međutim, Savez Srba iz regiona kao istinska demokratska i narodna organizacija pristaje na mogućnost referenduma na kojem bi građani Republike Srbije dali svoj stav o ovako važnom pitanju. Ovaj referendum bi bio obavezujući za sve institucije Republike Srbije.

 

17. I EVROPSKA UNIJA I RUSIJA

Savez Srba iz regiona smatra da povratak oduzetih imovinskih, stečenih i drugih prava protjeranih Srba, kao i poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj, Federaciji BiH, Sloveniji, Crnog Gori, Makedoniji i Albaniji nije moguće bez dobrih odnosa sa Evropskom unijom. Srbija će, kao članica Evropske unije, imati veće mogućnosti, da se bori za poštovanje ljudskih prava Srba u regionu.

Ako je Srbija protiv ulaska u Evropsku uniju onda ne postoji mehanizam da se pokrene rješavanje brojnih problema protjeranih Srba i Srba koji žive u regionu.

Srbija van EU ima manje šansi da zaštiti svoje državne i nacionalne interese, među kojima je i zaštita prava Srba u regionu.

Savez Srba iz regiona smatra kontraproduktivnim i vještačkim pokušaj da se Srbija stavi pred izbor ili Rusija ili Evropska unija, jer je nacionalni interes Srbije razvoj dobrih odnosa i sa istokom i sa zapadom bez nametanja uslova i stvaranja sukoba.

Srbija treba da vodi politiku najboljih odnosa sa Rusijom i odlučno se suprostavi svakom zahtjevu pojedinih centara moći u Evropskoj uniji i šire da uvede sankcije Rusiji.

Važno je naglasiti da  Rusija, ima tijesnu i razgranatu saradnju sa EU što potvrđuju redovne sjednice posebnog organa tj. stalnog Savjeta za saradnju Rusije i EU, na ministarskom nivou dva puta godišnje. Rusija je jedina zemlja koja ima takav format da svakih šest mjeseci održava sastanak sa EU.

 

18. OSUDA SVIH ZLOČINA I RASVETLJAVANJE SUDBINE NESTALIH LICA

Nijedan zločin nikada ne zastarijeva niti smije biti zaboravljen.

Nekažnjeni zločini ohrabruju pa je obaveza svakog odgovornog lica da se bori da spriječi zločin a ukoliko se zločin dogodi – da progoni zločince. Veoma je važno da pri osudi zločina ne pravimo razlike po mjestu zločina i pripadnosti žrtve ili zločinca.

Svaki zločin mora biti utvrđen i individualizovan. Neprihvatljivo je zagovaranje kolektivne odovornosti. Osuđujemo zaborav zločina i zalažemo se da se odaje počast žrtvama svih oblika terora vršenog nad našim narodom.

Tražimo da pravosuđe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (Federacija BiH) procesuira sve ratne zločine, uključujući i one počinjene nad srpskim civilima i vojnicima. Očekujemo da Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije počne aktivno da radi na kažnjavanju zločinaca iz reda hrvatskog, bošnjačkog i albanskog naroda.

Rasvetljavanje pitanja nestalih lica je cililizacijsko i humanitarno pitanje. Zalažemo se da se dosljedno realizuje Deklaracija o nestalim licima, koji su avgusta 2014. godine u Mostaru potpisali predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsjedavajući Predsjedništva BiH a čiji je cilj da podstakne proces pronalaženja nestalih lica u regionu i definiše odgovornost i ulogu država u rješavanju tog bolnog pitanja.

Ovim dokumentom države su potvrdile predanost rješavanju pitanja nestalih lica kao jednog od preduslova da se obezbedi trajni mir i unapredi međusobna saradnja. Zalažemo se da Srbija učini sve što je u njenoj moći da se što prije pronađu nestala lica i njihovi posmrtni ostaci predaju porodicama i dostojno sahrane u skladu sa običajima.

 

19. PODRŠKA PRIPADNICIMA BIVŠE VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE DA IM REPUBLIKA SRBIJA PRIZNA UČEŠĆE U RATU POSLIJE 27. APRILA 1992. GODINE TJ. KADA JE OSNOVANA SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA   

Tražimo da se u Skupštini Srbije usvoji  „Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica“ kojim će, između ostalog, desetinama hiljada pripadnika bivše Vojske Republike Srpske Krajine biti priznato učešće u ratu u dvostrukom trajanju poslije 27. aprila 1992. godine tj. kada je osnovana Savezna Republika Jugoslavija.

Važno je naglasiti da je Srbija priznala učešće u ratu do 1995. godine u dvostrukom trajanju hiljadama krajiških oficira i podoficira koji su bili pripadnici bivše JNA, kao i da je priznala status ratnog vojnog invalida dijelu pripadnika bivše Vojske RSK koji su ranjeni poslije 27. aprila 1992. godine.

Na taj način Srbija bi ispravila dugogodišnju nepravdu prema Krajišnicima koji su jedina kategorija boraca na području bivše Jugoslacije kojoj nije priznat ratni staž.          

 

20. PODRŠKA RJEŠAVANJU IMOVINSKO-PRAVNIH, KOMUNALNIH I DRUGIH PROBLEMA GRAĐANA KOJI ŽIVE U PRIGRADSKIH NASELJIMA

Zalažemo se da rješavanje neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u prigradskim naseljima koja su izgrađena bez građevinske dozvole bude jedno od prioriteta lokalnih vlasti.

To bi omogućilo građanima da se upišu u katastar nepokretnosti i konačno postanu vlasnici svojih kuća i poslovnih objekata i u formalno-pravnom pogledu. Takođe, time bi se stvorilo podsticajno okruženje koji bi ubrzalo razvoj privrednih i drugih aktivnosti.

Potrebno je preduzeti konkretne mjere i aktivnosti da se u onim naseljima, gdje to još nije urađeno, izgradi kanalizaciona mreža, elektrifikacija, javna rasvjeta, uradi asfaltiranje puteva i trotoari, uvedu linije javnog prevoza, izgrade vrtići, osnovne škole, sportska igrališta, domovi kulture za održavanje tribina, književnih večeri, nastupe i vježbanje folklornih društava i pjevačkih grupa i dr.

U Beogradu, 05. decembar 2015. godine

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.