Crna Gora

Iz ovog udruženja zatražili su od lo­kal­ne upra­ve i nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na da do­ne­su po­se­ban pro­gram za oču­va­nje, nje­go­va­nje i una­pre­đi­va­nje kul­tur­nih,

Takav odnos izaziva nepovjerenje srpskog naroda prema državnim institucijama Crne Gore, posebno u neravnopravnosti i nadređenosti bošnjačkih i albanskih nacionalnih zajednica prema

A ovi montenegrinski Crnogorci bi htjeli da se odreknu te Crkve, da se odreknu svetinja Da svetinje, koje je ta Crkva podizala

  Bratoubilaštvo se jedino može ispraviti izmirenjem i oprostom Već tradicionalno se svake godine 7. avgusta  u 20 sati na Centralnom saborištu u Gornjem

“Potpisa bi bilo i 300.000, ali neki nisu stigli, a neki se boje. Makar 10 ljudi, zaposlenih u državnim ustanovama reklo mi

Rasturanjem Srpske liste i građanizacijom Srpske narodne stranke, kao najznačajnijeg srpskog političkog predstavnika u Crnoj Gori, izgubila se gotovo svaka mogućnost da

Prva državna osnovna škola u Crnoj Gori je osnovana 1834. godine, što ne znači da do tada nije bilo obučavanja i opismenjavanja

Kako je mitrpolit Amfilohije juče kazao, i izrazio želju da se ova svetinja obnovi, tako je danas vrijedni vjerni narod, otpočeo pripremne

Genocid (gr. genos, rod, narod, i l. accidere, ubiti), međunarodni zločin namernog potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa.

Pitajući kakva je to crkva bez Boga i protiv Boga, mitropolit je rekao da treba da se urazume oni koji su potomci

Posebno, ovo je specijalan pritisak na naš portal i njegovog urednika, Gojka Raičevića, koji je nebrojeno puta do sada bio žrtva svih

Milova izjava u kojoj je pomenuo plan Z4 mnogo je, međutim, zlokobnija sa jednog drugog aspekta. Logički, do krajnjih konzekvenci, razvijam pomenutu

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.