Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj

U Beogradu predstavljena knjiga Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj (1880-2011) autora Svetozara Livade

Ne vidiš dobro ispred sebe, ako ne gledaš iza sebe


Nova knjiga dr Svetozara Livade Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj (1880–2011), u izdanju Izdavačkih kuća Službeni glasnik iz Beograda i Prometej iz Novog Sada, predstavljena je 8.11.2018. godine u Vukovoj zadužbini u Beogradu. Pored samog autora, o knjizi su govorili i Zoran Kolundžija, dr Đuro Šušnjić i dr Jovica Trkulja.

 

Uvijek je uspijevao da ostane svoj


– Želio bih sve da Vas pozdravim, u ime domaćina Vukove zadužbine, Izdavačke kuće Službeni glasnik iz Beograda i Izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Ovo je veliki trenutak za sve nas koji smo došli da vidimo i čujemo dr Svetozara Livadu, poslije mnogo godina. Imao sam sreću da upoznam Svetozara Livadu kroz prepiske, kroz knjige i preko njegovog i mog zajedničkog druga Milana Šipke koji više nije sa nama.

Većina ovdje vas prisutnih zna za sve poteškoće kroz koje je u posljednjim decenijama prolazio gospodin Livada u Hrvatskoj, a sa druge strane je uvijek uspijevao da ostane svoj. Uvijek je uspijevao da ne pronađe teške riječi za one koji su protiv njega, nego da pronađe pravu riječ i da pronađe pravu mjeru za ono što radi, da ostavi i dalje neki od upečatljivih tragova – rekao je Zoran Kolundžija iz Izdavačke kuće Prometej, dodajući kako sve što je veliko u suštini jednostavno, trebalo se sjetiti najjednostavnijeg načina kako se može reći ovo što je naslov knjige, a to je gospodin Livada uradio na pravi izdavački način.

 

Jedva sam sačuvao čovjeka u sebi


Posle uvodne riječi, prisutni su mogli čuti riječi dr Đure Šušića, koji je bio glavni govornik. On je kao moto svog izlaganja naveo misao iz Herodotove istorije „u miru djeca sahranjuju svoje roditelje, u ratu roditelji sahranjuju svoju djecu“.

– Svetozar Livada, filozf i istoričar po pozivu, a demograf i sociolog sela, po nagonu i u ovoj svojoj knjizi na potresan način svjedoči o zločinima stoljeća u ovom Balkanskom zverinjaku. Gdje se događa višak istorije na manjku geografije. Njemu je kao sociologu sela svako selo zavičaj, a njegov zavičaj je uništen od strane mrzitelja života , te greške prirode, tih modernih varvara. Kada je ostao bez svoga doma, njegov dom je bio na svakom mjestu gde je sretao časnog čovjeka. Sam priznaje : „jedva sam sačuvao čovjeka u sebi“. Sjećanje je njegova pokretna imovina, on je stara građevina sva od sjećanja. 90 godina pamti, to je cijela istorija. Bio je i ostao neka vrsta stražara, čuvara nad vrijednostima koje su danas potisnute, zanemarene, pogažene, zaboravljene. Svojim djelom i svojim životom, pokazuje i dokazuje kako se prava riječ pretvara u ispravan čin. Svojim životom svjedoči kako se vjeruje i nada, ljubi i strada ­– nadahnuto je govorio dr Đuro Šušnjić.

Nastavio je sa svojim izlaganjem dr Đuro Šušnjić sa nastojanjem da nam što vjerodostojnije dočara kakav je nevjerovatan čovjek čudesne energije dr Livada, koji je doživio, poživio i preživio 40 operacija na kostima, 2 operacije na srcu i nekoliko kliničkih smrti. Sedam godina je neprekidno ležao u bolnici tako da se domaći i strani lijekari ne mogu načuditi kako je uopšte živ. Za to vrijeme primio je preko 250 litara krvi. Kao šesnaestogodišnjak primio je 17 metaka, a jedan metak i danas još uvijek nosi sa sobom.

– Livadina knjiga svjedoči o biološkom slomu i nestajanju Srba u Hrvatskoj u posljednjih 130 godina. Ovdje su živjeli 6 stoljeća, gotovo 21 generaciju , a danas ih gotovo nema. Livada pokazuje da je bilo agresije i sa hrvatske i sa srbijanske strane. On nije predstavnik one velike zvanične istorije, on je vrijedan radnik u polju male nezvanične istorije, svjedok ličnih strahova, mržnje i bola. Velika povjest se ponavlja, mala je neponovljiva, jer je moja i tvoja. Posve lična, a ne apstraktno opšta. Ovdje vlada nedovršen mir, odloženo stanje rata.

 

Knjige najbolje govore same za sebe


Nakon zanimljivog izlaganja dr Đure Šušnjića, riječ je preuzeo dr Jovica Trkulja koji je svoje izlaganje započeo stojeći iz dubokog poštovanja prema autorau, prema prisutnima koji su u vrijeme duboke nenaklonjenosti knjizi došli da prisustvuju promociji.

– Livada je jedan od osnivača i obnovitelja svih srpskih institucija u Hrvatskoj i spada u red nasvestranijih poznavatelja, analitičara i nepristrasnih kritičara građanskog rata koji je vođen devedesetih godina. Knjige najbolje govore same za sebe, one su najriječitije kada ih uzmemo u ruke i kada one progovore svojim jezikom. To se posebno odnosi na ovu knjigu. Već jedan letimičan pogled će vam pokazati da je riječ o djelu, sa vrlo gustim, bogatim podacima koji sežu od 1880. do 2011,ima 21 grafikon, 56 slika, administrativne mape Hrvatske koje su jako važne za temu, između ostalog i slika čuvene Tuđmanove salvete iz restorana na kojoj su crtane granice. Te tabele, slike, često više govore i od samog teksta. Dizajn korice je vrlo uspješno urađen, spoj klasičnog i modernog dizajna i to je zasluga autora – rekao je dr Jovica Trkulja i napomenuo da knjiga ima četiri dijela.

Prvi dio je neka vrsta uvoda, bavi se istorijskim kontekstom naseljavanja srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Drugi dio knjige pod naslovom Demografska analiza popisa stanovništva od 1880. do 2011. To je jedna ozbiljna demografska analiza. Analizirano je 6 regija Lika, Kordun, Banija, Dalmatinska zagora, Slavonija i Gorski kotar i 10 gradova, Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Karlovac, Dubrovnik, Vukovar, Daruvar i Udbina. Za svako područje dati su tabelarni pristupi. Treći dio nosi naslov nestajanje Srba u Hrvatskoj. U njemu je tekst autora prof. Dr Branislava Đurđeva sa Univerziteta u Novom Sadu koji je vanjski suradnik na ovom projektu. Četvrti dio čine specijalni kontekstualni prilozi.

– Knjiga služi na čast ne samo autoru, negoi struci kojom se bavi, a i izdvačima koji su ovu knjigu izdali – zaključio je dr Jovica Trkulja.

 

U Hrvatskoj svjedoke ubijaju


Sa velikim uzbuđenjem prisutne je pozdravio i autor.

– Od srca vas sve pozdravljam, malo sam uzbuđen. Dužan sam da zahvalim svojim suradnicima koji su me na kraju odbacili i zaboravili. U ovoj knjizi jedan od mojih najintimnijih drugova, rođen u Australiji , partizan je , mlađi od mene, moj ratni, školski, studijski, radni drug, odjednom, ne znam razloge našao je neki preči razlog da nije ovdje prisutan. Njemu dugujem što me je obuzdavao, jer kada sam pisao ovu knjigu, uhvatila me je staračka katarakta i nisam mogao da pišem tekstove , nego pomoću leće. Kada sam već završio skoro tekst,katekargični napad me doveo u stanje da sam vidio da mi je blizu kraj. Pitao sam doktora kako to izgleda, on mi je rekao, ako imaš nešto neodložno završi to. Pitao sam jednog prijatelja u Kanadi, za pomoć,napravio skicu i izdiktirao mu tekst, Optužujem. Taj tekst je izazvao užasnu srdžbu, ko sam ja da mogu da optužujem. Ja kažem, ja sam čovjek koji svjedoči, a u Hrvatskoj svjedoke ubijaju. Najveći heroj i jedini heroj građanskog rata je Milan Levar. Išao sam znajući da je kod nas osveta slađa od meda i šećera da ga opomenem kada je već zaštićeni svjedok da bjega. Nisam ga mogao uvjeriti. Jer ako bi pobjegao izgledalo bi kao da sam i sam ubio rekao mi je. Istom logikom ja sam ostao da svjedočim – govorio je dr Svetozar Livada i prokomentarisao kako je od seljačkog djeteta postao sveučilišni profesor. Ravan svim drugim profesorima.

Autor se osvrnuo i na činjenicu kako je Tuđmana otkrio kao zločinca prije nego je ovaj glavni zločin napravio. Trebaolo je da ocjeni dva njegova rada, Rat protiv rata i Dvadeset godina socijalističke Jugoslavije, otkrio je da su plagijati. Poslije je Tuđman došao za direktora Instituta u kojem je Livada bio šef i prvi dan ga je Tuđman otpustio, nigdje se nije mogao zaposliti, zaposlio se kod jednog prijevoznika namještaja.

– Hrvatsko proljeće je bila generalna proba, ja sam to izjavio i onda su me strpali u zatvor. Drugi momenat kada sam u Karlovcu izjavio na početku da ulazimo u građanski rat moj ratni drug uhapsio me. Želim da ova knjiga bude kao svjedočanstvo zasnovano na matematici, naučnij podlozi. Vjerujući u nauku počašćen sam činjenicom da mogu pred vama govoriti u hramu nauke, Vukovoj zadužbini. Zahvaljujem svima, posebnu zahvalnost imam svojoj porodici, svojoj prisutnoj supruzi, ali i izdavačima, jer da njih nije u Hrvatskoj nemam nikakvih mogućnosti da to objavim – završio je ovim riječima svoje izlaganje dr Svetozar Livada.

Na kraju promocije kako to obično biva autor je potpisivao knjige i pozdravio se sa svakim od prisutnih. Svi prisutni su poželjeli da kupe ovo značajno djelo, koje svjedoči o putu srpskog naroda od višegeneracijskog,starosjedilačkog, autohtonog i konstitutuvnog, do manjinskog.

Novinar Srpskog Kola
Dragana Bokun

 

Svetozar Livada (Gornje Primišlje, Slunj, 14. mart 1928) srpski filozof, sociolog, istoričar, političar i demograf.

Jedan je od osnivača i obnovitelja srpskih institucija u Republici Hrvatskoj i spada u red najsvestranijih poznavalaca, analitičara i nepristrasnih kritičara građanske strane rata.

Objavio je i više stotina naučnih i stručnih radova iz oblasti ruralne sociologije i drugih publicističkih radova, naročito za vrijeme posljednjeg rata.

Čovjek je neiscrpne energije, uprkos tome što je imao 40 operacija na kostima, jednu na srcu, i što je sedam godina neprekidno ležao u bolnic

Etničko čišćenje – zločin veka, Prosvjeta, Zagreb, 1997. i 2002.

Etničko čišćenje: Ozakonjeni zločin stoljeća, Euroknjiga, Zagreb, 2006.

Kordunski rekvijem, Euroknjiga, Zagreb, 2008.

Nema komentara

Napišite komentar