sabac 1

U Šapcu održan sastanak u vezi rješavanja stambenog problema 11 izbjegličkih porodica

Dana 02. marta 2017. godine predsjednik Saveza Srba iz regiona i narodni poslanik Miodrag Linta, sa saradnciima predsjednikom Koalicije udruženja izbjeglica Milom Šapićem i predsjednikom Zavičajnog kluba Kordunaša Petrom Šaulom, posjetio je 11 izbjegličkih porodica koje dugi niz godina žive u kolektivnom centru Varna u opštini Šabac. Predstavnici izbjegličkih porodica su upoznali Lintu, Šaulu i Šapića da nisu zadovoljni sa ponuđenim montažnim objektima od strane Komesarijata za izbjeglice kao načinom rješavanja njihovog stambenog pitanja. Montažni objekti, prema njima, nisu građeni od kvalitetnog materijala, male su površine i nalaze se na više lokacija, Takođe, nisu zadovoljni ni sa visokom otkupnom cijenom navedenih montažnih objekata.

Izbjegličke porodice su uputile molbu Ministarstvu odbrane da im ustupi jedan hektar zemljišta na području sela Jevremovac u Šapcu koje bi geometar premjerio i isparcelisao tako da svaka izbjeglička porodica dobije parcelu. U tom slučaju stvorili bi se preduslovi da izbjegličke porodice kroz Regionalni stambeni program dobiju montažne kuće i na taj način riješe ključni problem integracije. Ministarstvo odbrane je poslalo odogovor u kome navodi da prema zakonskoj proceduri poreska uprava treba da procijeni vrijednost zemljišta koje bi prvo bilo ponuđeno na prenos Gradu Šapcu. U slučaju da Grad Šabac odbije prenos onda bi se otuđenje navedene nepokretnosti rješavalo putem javnog oglašavanja. Oglas raspisuje i proceduru sprovodi Republička direkcija za imovinu. Linta je rekao da će razgovarati sa Komesarijatom za izbjelgice i drugim nadležnim institucijama s ciljem da se vide mogućnosti rješavanja njihovog stambenog pitanja na što kvalitetniji način.

Informativna služba
Saveza Srba iz regiona

(Da otvorite sliku u punoj veličini kliknite na nju)

Nema komentara

Napišite komentar