Zbornik radova Knjiga sjećanja i naučni časopis Topola predstavljeni na Sajmu knjiga u Beogradu

Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu je 22.10. predstavila peti broj naučnog časopisa Topola i zbornik radova Knjiga sjećanja, koja obuhvata svjedočenja preživjelih jasenovačkih logoraša. Zbornik i časopis su predstavili direktorica JU spomen-područje Donja Gradina, viši kusost Dejan Mocl i recenzent Željko Vujadinović.

Knjiga sjećanja sadrži pored sjećanja i predgovor koji daje istorijski kontekst onoga o čemu se svjedoči u sjećanjima.

Tanja Tuleković, direktorica spomen područja Donja Gradina podsjetila je da su prvi broj časopisa pokrenuli kada je bilo obilježavanje sedamdesete godine proboja jasenovačkih logoraša, tada im je cilj bio da okupe jedan tim ljudi koji se bave tom temom.

– Ono što je karakteristično za ovaj broj časopisa je da su autori velikog broja tekstova profilisani, kada je riječ o istraživanju lokalnih istorija. To su ljudi koji na malim sredinama sa svojim istraživanjima dokazuju da je taj zločin genocida bio takav. I da nisu urađeni detaljni popisi prethodnih godina.

Časopis ima nekoliko rubrika: istorijska istraživanja, studija o ratu i genocidu, dokumenti i sjećanja i stavovi i prilozi. Javna ustanova spomen-područje Donja Gradina je 2016. pokrenula inicijativu za prikupljanje fotografija, dokumenata i predmeta žrtava konclogora Jasenovac. Odlučili su da u svakom broju objave i nešto od toga što su prikupili.

– U ovom broju imamo prilog predsjednice Gradskog udruženja logoraša iz Banjaluke Dobrile Kukolj koja je dostavila podatke i fotografije svojih poginulih rođaka u logoru Jasenovac – rekla je Tulekovićeva.

Časopise možete pročitati na zvaničnij stranici Spomen područja Donja Gradina.

Dejan Mocl je govorio o knjizi Sjećanjaje govorio da je jedna od djelatnosti javne ustanove spomen podrućje Donja Gradina i prikupljanje verbalnih svjedočenja. Knjiga sadrži 28 sjećanja preživjelih i grupisani su po selima u kojima su se ti ljudi nalazili.

– Osm pojedinačne sudbine možemo da pratimo i preplitanje sudbina stanovnika određenog sela ili regije. Vidi se tačan metod na koji su ustaše sprovodile nad stanovništvom dubičkog kraja – rekao je mocl i doda da im je plan da iduće godine sjećanje bude objavljena i na engleskom jeziku.

Mr Željko Vujadinović kaže da pet brojeva časopisa Topola i određene monografske publikacije i publikacije koje su se pojavile u posljednjih nekoliko godina već sada daju za pravo svakome da kažu da se samo spomen područje sa svojim ljudima i snagama, svojim kapacitetima profilisalo da bude nosilac svih aktivnosti koje se odnose na proučavanje sistema koncentraconog logora Jasenovac.

Dragana Bokun

 

 

 

 

Nema komentara

Napišite komentar