Романом "Изгубљене године" под псеудонимом Гаје Пакаре, Симо Шуица се,