Непотпун одговор Тужиоца за ратне злочине на захтјев Миодрага Линте

Ако су ситна слова за читање скениране верзије писма
кликните на иконицу испод и можете да читате писмо у ПДФ-у:


     ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
– Снежана Станојковић, Тужилац за ратне злочине –

ЗАХТЈЕВ
за приступ информацији од јавног значаја

Поштована госпођо Станојковић,

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтјевам сљедеће информације:

У колико предмета и против колико лица Тужилаштво за ратне злочине је подигло оптужница за ратне злочине од почетка свог рада 2003. године до 31. децембра 2021. године и која је национална односно етничка припадност оптужених лица?

Колико предмета ратних злочина у фази оптужења је правоснажно окончано, колико предмета у фази оптужења је обустављено,  у колико предмета су одбачене оптужнице, у  колико предмета у фази оптужења је поступак у току, колико предмета у фази оптужења је уступљено правосуђу у Загребу, Сарајеву и Приштини од 2003. године па до 31. децембра 2021. године?

Колико оптужених лица је осуђено, колико оптужених лица је ослобођено, против колико оптужених лица је поступак у току, против колико оптужених лица је обустављен поступак, против колико лица је одбачена оптужница, за колико оптужених лица је уступљено поступање правосуђу у Загребу, Сарајеву и Приштини од 2003. године па до 31. децембра 2021. године и која је национална односно етничка припадност оптужених лица по свакој категорији?

У колико предмета и против колико лица Тужилаштво за ратне злочине води истрагу за ратне злочине од почетка свог рада 2003. године до 31. децембра 2021. године и која је национална односно етничка припадност лица у фази истраге?

У колико предмета и против колико лица Тужилаштво је подигло оптужница за ратне злочине од Вашег избора за новог тужиоца за ратне злочине 15. маја 2017. године до 31. децембра 2021. године и која је национална односно етничка припадност оптужених лица?

У колико предмета и против колико лица Тужилаштво за ратне злочине води истрагу за ратне злочине од Вашег избора за новог тужиоца за ратне злочине 15. маја 2017. године до 31. децембра 2021. године и која је национална односно етничка припадност лица у фази истраге?

Тражене информације доставите електронском поштом на: lintamiodrag@gmail.com и поштом на кућну адресу.

У Београду  19. јануар 2021. године

Тражилац информације:
Миодраг Линта, народни посланик

Нема коментара

Напишите коментар