Глас подршке Програму Савеза Срба из региона

Глас подршке Програму Савеза Срба из региона можете дати попуњавањем обрасца на сајту: www.ssr.org.rs или позивом на бројеве телефона 021 661 3600 или 065 2270 701 или 065 2700 442
Име:
Презиме:
Датум рођења:           
Држава рођења:
Општина рођења:
Мјесто рођења:
ЈМБГ:
Адреса становања:
Мјесто становања:
Општина становања:
Поштански број:
Фиксни телефон:
Мобилни телефон:
Мејл адреса:
Радни статус:
Образовање (стручна спрема):
Занимање – назив посла који обављате:
Назив школе или факултета:
Чланство у Савезу Срба из региона стиче се кад Предсједништво да сагласност на приступницу. Ако Предсједништво нити да, нити ускрати сагласност у року од 30 дана од пријема приступнице сматра се да је сагласност дата.

 

Нема коментара

Sorry, the comment form is closed at this time.