Линта: Хитно прикључити стан Мирослава Крушке на електричну мрежу

Поштована госпођо Коларов,

Обратио ми се прогнани Србин Мирослав Крушка из насеља Велики Мокри Луг, улица Владимира Дворниковића 23, улаз 1, спрат 2, стан 6, 11126 Београд. Господин Крушка са породицом, од 1. јула 2019. године, живи у наведеном стану у заштићеним условима који му је додијелио Секретаријат за социјалну заштиту Града Београда.

У том стану је, прије господина Крушке, живјела покојна Инес Рађипи.  Иза ње је остао дуг за електричну енергију у висини 120.000 динара. Из тога разлога рачун се и даље води на покојну Рађипи јер Град Београд није измирио њен дуг.

Господин Крушка је у претходне три и по године редовно плаћао рачун за електичну енергију који је потрошио у току мјесеца. Поред тога је сваки мјесец плаћао одређени новчани износ с циљем исплате туђег дуга за електричну енергију. Почетком децембра стручна екипа ЕПС је скинула сат и обуставила испоруку  електричне енергије. Број ЕД је 205473890.

Желим да Вас замолим, као директора ЕПС СНАБДЕВАЊЕ за Град Београд, за ми доставите информацију, у што краћем временском року, колики је укупни новчани износ који је господин Крушка исплатио за туђи дуг за електирчну енергију у висини 120.000 динара од 1. јула 2019. године до 30. новембра 2022. године.

Такође, желим да Вас замолим да се господину Крушки не чини нова неправда тј. да му се не обрачувају камате на наведени дуг покојне Инес Риђипи из 1.јула 2019. године.  Господин Крушка је већ довољно кажњен што плаћа туђи дуг и апсолутно неприхватљиво да још плаћа и камате.

Тражим од Вас да се стан Мирослава Крушке хитно прикључи на електричну мрежу.

С поштовањем,

У Беоргаду, 8. децембар  2022. године

     Предсједник Савеза Срба из региона

                          и  народни посланик

                                                                                                                                Миодраг Линта

Нема коментара

Напишите коментар