Пожељно је да се подаци у обрасцу уписују ћирилицом а ако се попуњава латиницом потребно је користити слова Ć, Č, Đ, Š, Ž, Dž а не C, Dj, S, Z, Dz.

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ КОЈИ СЕ УНОСЕ У ОВАЈ ОБРАЗАЦ ОДНОСЕ СЕ НА СТАЊЕ ИЗ ПЕРИОДА 1991. – 1995.
ОВАЈ ОБРАЗАЦ ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ЈЕДАН ОД ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ЈЕДАН ОД ПОТОМАКА ДОМАЋИНСТВА

 

СТАТУС ЛИЦА

 
1. ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА) И ИМЕ

Презиме: Име оца: Име:
 
2. ПОЛ

 
3. ДАТУМ РОЂЕЊА

                    

 
4. ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА – ЈМБГ

 
5. КОНТАКТ ПОДАЦИ

Молимо Вас да бројеве фиксног и мобилног телефона уписујете без косих и средњих цртица (/ и -) и без размака.
Правилно 0111234567, 0601234567
Неправилно 011/123-4567, 021/12-34-597, 011 12 34 567, 021 123-4567 и сл.

Мобилни телефон: Фиксни телефон: Мејл (eMail) адреса:
 
6. САДАШЊЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ

Лице  које станује на територији једног од великих градова (нпр. Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш и др.) у Републици Србији у рубрику Град или општина уписујe име тога града.
Лице које станује на територији једног од мањих градова или општина (нпр.Суботица, Зрењанин, Краљево, Рума и др.) у Републици Србији у рубрику Град или општина уписује име тога града или општине.
Уколико лице  станује изван Републике Србије (нпр. Шведска, Њемачка, Аустралија и др.) уписује податке само у прве две рубрике (Држава и Град или општина).

Држава: Град или општина: Мјесто или насеље или село: Адреса:
 
7. КАТЕГОРИЈА

 
8. ЛОКАЦИЈА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

На ово питање одговара лице чија непокретна имовина је или отета или уништена или оштећена или неадекватно обновљена или неадекватно размјењена или неадекватно продата или је непознато стање.
У случају да лице посједује или је посједовало више од једне куће, стана, викендице, пословног простора и угоститељске или занатске или трговинске радње, наводи тражене податке који су важили 1991. године за сваки објекат посебно.

Врста грађевинског објекта Град или општина Мјесто или насеље или село Својство у односу на имовину
 
9. НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА

У овом питању се попуњавају само рубрике на основу избора у претходном питању. (нпр. ако је изабрана Кућа бр.1, Викендица бр. 1, Пословни простор бр. 1 и Пословни простор бр. 2 у претходном питању онда се у овом питању попуњавају рубрике у којима се налазе Кућа бр.1, Викендица бр. 1, Пословни простор бр. 1 и Пословни простор бр. 2

У поље Година изградње уписујете годину са искључиво четири цифре без тачака, зареза, апострофа и сл .
Правилно: 1985
Неправилно: 85е, 80их, ’99, 1999. и сл.

А) ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ Површина у m2 Година изградње Садашње стање
– кућа бр. 1
– кућа бр. 2
– стан бр. 1
– стан бр. 2
– пословни простор бр. 1
– пословни простор бр. 2
– угоститељска, занатска и трговинска радња бр. 1
– угоститељска, занатска и трговинска радња бр. 2
– викендица бр. 1
– викендица бр. 2
Б) ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ Површина у m2 Година изградње Садашње стање
– дворишна зграда
– стаја
– свињац
– сјеник
– бунар
– остало   
– остало   

1 ха = 100 ари = 10 000 м2
1 ар = 100 м2
1 рал = 57 ари = 5 700 м2
1 дулум = 10 ари = 1 000 м2

У поља ха и ари уписујете искључиво цифре без додатних размака и осталих знакова.
Правилно: 1, 5, 12, 59 и сл.
Неправилно: 01, 05, 12.00, 59,00 и сл.

В) ЗЕМЉИШТЕ ха ари Садашње стање
– плац (окућница)
– оранице (њиве) и баште
– ливаде
– пашњаци
– трстици и баре
– воћњаци
– виногради
– шуме
– остало   
– остало   
– остало   

У поља број чокота и број стабала уписујете искључиво цифре без додатних размака и осталих знакова.
Правилно: 5, 30, 59, 110 и сл.
Неправилно: 05, 30.00, око100, цца200 и сл.

Г) ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ
– винова лоза (број чокота)
– воћке (број стабала)
 
10. ОТЕТА ИЛИ УНИШТЕНА ПОКРЕТНА ИМОВИНА

Лице треба да наведе број превозних средстава које је посједовао непосредно прије протјеривања као и шта се десило са његовим превозним средством или средствима (отети, уништени).

А) ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА Број Број отетих Број уништених Број непознатих
– путнички аутомобил
– камион
– аутобус
– минибус
– мотор
– чамац
– остало   
– остало   
– остало   

Под појмом прикључне машине мисли се на нпр. приколице, плугове, дрљаче, тањураче, сијачице, копачице, прскалице и сл.

Б) ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ Број Број отетих Број уништених Број непознатих
– комбајн
– трактор
– прикључне машине
– остало   
– остало   

Под појмом остале машине мисли се на нпр. багере, ровокопаче, вршалице за жито и сл.

В) ОСТАЛЕ МАШИНЕ Број Број отетих Број уништених Број непознатих
– остало   
– остало   
– остало   
Г) СТОКА Број
– коњи
– говеда
– овце
– свиње
– козе
– остало   
– остало   
Д) КОШНИЦЕ ПЧЕЛА (број)
Ђ) НАМЈЕШТАЈ И КУЋНА ТЕХНИКА Број
– спаваћа соба
– дневна соба
– трпезарија
– кухиња
– фрижидер
– замрзивач
– штедњак
– пећ
– машина за прање рубља
– шиваћа машина
– бојлер
– телевизор
– музичка линија
– видео рекордер
– персонални рачунар
 
11. НОВАЦ

У рубрици назив банке уколико је лице имало новац у више банака треба уписати све називе тих банака раздвојене знаком плус (+).
(нпр. Загребачка+Југобанка+Љубљанска)

У поље Вриједност уписивати искључиво цифре без тачака, зареза, размака и осталих знакова.
Правилно: 10000, 150000 и сл.
Неправилно: 10.000, 150 000, око500.000,00 и сл.

Презиме Име ЈМБГ
Лице број 1.
Валута Вриједност Назив банке
а) девизна средства у маркама (ДЕМ)
б) девизна средства у доларима ($)
в) девизна средства
г) динари у динарима
д) неплаћени износ хартија од вредности у динарима
Презиме Име ЈМБГ
Лице број 2.
Валута Вриједност Назив банке
а) девизна средства у маркама (ДЕМ)
б) девизна средства у доларима ($)
в) девизна средства
г) динари у динарима
д) неплаћени износ хартија од вредности у динарима
Презиме Име ЈМБГ
Лице број 3.
Валута Вриједност Назив банке
а) девизна средства у маркама (ДЕМ)
б) девизна средства у доларима ($)
в) девизна средства
г) динари у динарима
д) неплаћени износ хартија од вредности у динарима
 
12. ЗАОСТАЛЕ А НЕИСПЛАЋЕНЕ ПЕНЗИЈЕ

У поље Вриједност уписивати искључиво цифре без тачака, зареза, размака и осталих знакова.
Правилно: 10000, 150000 и сл.
Неправилно: 10.000, 150 000, око500.000,00 и сл.

Презиме Име ЈМБГ број мјесеци вриједност у ЕУР
 
13. НЕПРИЗНАТИ РАДНИ СТАЖ У ВРЕМЕНУ до 1991.

Презиме Име ЈМБГ број година број мјесеци
 
14. НЕПРИЗНАТИ РАДНИ СТАЖ У ВРЕМЕНУ 1991. – 1995.

Презиме Име ЈМБГ број година број мјесеци
 
15. НЕИСПЛАЋЕНЕ ДИОНИЦЕ

Ако сте били запослени до 1991. и остварили право на дионице, наведите назив и сједиште фирме.

Презиме Име ЈМБГ назив фирме сједиште фирме
 
16. УМЈЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

комада Вредност у маркама (ДЕМ)
а) умјетничке слике
б) иконе
 
17. ОСТАЛА СРЕДСТВА

Валута Вредност
а) остала ненаплаћена потраживања у маркама (ДЕМ)
б) недовршене инвестиције (грађевински објекти, материјал и опрема) у маркама (ДЕМ)
в) залихе (трговинска роба, пољопривредни и други производи) у маркама (ДЕМ)
 
18. ИЗВРШЕНА НЕАДЕКВАТНА РАЗМЈЕНА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Молимо Вас да у поље испод наведете називе оба грађевинска објекта (нпр. кућа, стан, пословни простор, радња, викендица и др.) тј. оног који сте мјењали и оног који сте добили размјеном, број квадрата размјењених објеката, разлоге размјене (нпр. притисци, претње), адресе оба објекта. Наведите да ли сте потписали уговор о размјени и да ли је исти овјерен на суду? Да ли сте покушали у судском поступку да оспорите неадекватну размјену свог објекта или својих објеката? Ако јесте какав је исход судског поступка?

 
19. ИЗВРШЕНА НЕАДЕКВАТНА ОБНОВА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Молимо Вас да у поље испод наведете број квадрата куће прије рушења и број квадрата обновљене куће. Наведите да ли сте поднијели захтјев за обнову а да вам објекат није обновљен.

 
20. ИЗВРШЕНА НЕАДЕКВАТНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Молимо Вас да у поље испод наведете назив објекта који сте продали (нпр. кућа, стан, пословни простор, радња, викендица и др.), број квадрата тог објекта, име купца (физичко лице или агенција). Због чега сматрате да сте оштећени (нпр. двоструки уговори, фалцификовани уговори сл.)?

 
21. ПОКУШАЈ ДОБИЈАЊА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ СУДСКИМ ПОСТУПКОМ

Молимо Вас да у поље испод наведете назив грађевинског објекта или објеката (нпр. кућа, стан, пословни простор, радња, викендица и др.), број квадрата уништеног или оштећеног објекта или објеката. Опишите судски поступак у коме сте покушали да добијете новчану накнаду.

 
ЗАПАЖАЊА

Лице које попуњава образац овдје може оставити и друге информације, примједбе, запажања и коментаре у вези пријављене имовине.

 
ДА ЛИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ОВОГ ЗАХТЈЕВА ИЛИ НЕКО ОД ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ПРИЈАВИО СВОЈУ УНИШТЕНУ, ОШТЕЋЕНУ, ОТЕТУ И ДРУГУ ИМОВИНУ НА ПОПИСУ 1996. КОЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛО САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БИВШЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Aко је одговор ДА наведите име и презиме, ЈМБГ, адресу прије протјеривања лица које је пријавило своју имовину на попису 1996. као и број под којим је захтјев заведен у Савезном министарству правде ако га посједујете:
Презиме: Име: ЈМБГ:
Град или општина: Мјесто или насеље или село: Адреса:
Број под којим је заведен захтјев:      

 

Молимо Вас да обавјестите Ваше рођаке, пријатеље и познанике да и они попуне образац. Хвала!

 

Нема коментара

Sorry, the comment form is closed at this time.