за пријаву права

Линта: У 11 катастарских општина у Федерацији БиХ 27. јануара 2018. године истиче рок за пријаву права на некретнине

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта подсјећа да се у Федерацији БиХ реализује пројекaт регистрације некретнина који се односи на успоставу или замјену старе земљишне књиге са новом земљишном књигом. Општински судови преко својих земљишно-књижних канцеларија објављују огласе у којима позивају власнике који имају некретнине у одређеним катастарским општинама да пријаве своја права на некретнине (земљиште, објекте) у року од 60 дана, а најдуже годину дана од дана објаве огласа. Рок од годину дана за пријаву права на своје некретнине истиче 27. јануара за 11 катастарских општина: Јеваџије, Ново село, Росуље и Тешањка у општини Тешањ, Сивша, Жабљак и Тешаљка у општини Усора, Д. Лохиња-Прибава и Доња Ораховица у општини Грачаница, Тузла I у општини Тузла и Лукавица Ријека у општини Добој-Исток.

Линта позива Србе који имају некретнине у наведених 11 катастарских општина да до 27. јануара поднесу пријаву и овјерене копије докумената којом доказују власништвo над некретнинама (уговор о купопродаји, уговор о замјени, уговор о поклону, рјешењe о насљеђивању, рјешење о диоби и сл.). Пријава права на некретнине је бесплатна тј. не плаћају се трошкови судске таксе и оглашавања. Након истека рока од годину дана од дана објаве огласа за одређену катастарску општину трошкови накнадног уписа у нову земљишну књигу износе најмање 300 евра.

Информативна служба
Савеза Срба из региона

Нема коментара

Напишите коментар