На иницијативу Линте у Инђији одржан други састанак с циљем да избјегличке породице стекну право откупа станова

На иницијативу предсједника Савеза Срба из региона и народног посланика Миодрага Линте у Скупштини општине Инђија одржан је 12. фебруара други састанак с циљем да 68  избјегличких породица који станују и згради, улица Краља Петра Првог, коначно стекну право откупа станова у којима живе већ 20 година.

Састанку су, поред Линте,  присуствовали помоћник предсједника општине Инђија Милан Радуљица, представнице Комесаријата за избјеглице из Београда Оливера Николић и Данијела  Павловић, јавни правобранилац општине Инђија Вера Кантар, начелник Одјељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине  у општини Инђија Тијана Дошен,  представник  катастра непокретности  у Инђији Светлана Николић, управник стамбене заједнице Драган Родић  и представници избјегличких породица Ратомир Иваниш, Милорад Иванишевић, Марко Аврамовић, Славко Борак и Миланко Латиновић. Претодни састанак у готово истом саставу одржан је 26. децембра прошле године.

На састанку је констатовано слиједеће:

  • да је Комесаријат у међувремену прибавио информацију од Привредног суда у Сремској Митровици према којој је поступак стечаја над фирмом Интекс правоснажно закључен. Након тога, Комесаријат је Државном правобранилаштву поднио захтјев за срповођење  брисања права коришћења фирме Интекс на земљишту над зградом и упис права јавне својине Републике Србије у надлежном катастру напокретности у Инђији;
  • да је управник стамбене заједнице  у међувремену одржао сједницу скупштине стамбене заједнице на којој је утврђена већинска спремност осталих власника посебних дијелова да својим средствима учествују у поступку озакоњења;
  • да је од суштинске важности да се пронађе пројектна документација јер је потребно утврдити да ли је при изградњи одступљено од пројекта од чега даље зависи да ли ће се спроводити озакоњење или редовна процедура прибављања употребне дозволе;
  • начелница катастра напокретности указала је да је ради спровођења озакоњења поред брисања права коришћења фирме Интекс на земљишту под објектом, неопходно истовремено у катастру спровести  и брисање права коришћења друштвене својине која је уписана у корист фирме Интекс на објекту, те извршити упис јавне својине;
  • задужен је повјерник за избјеглице да у сарадњи са управником стамбене заједнице и представницима корисника станова који су били присутни на састанку обиђе стамбене јединице Комесаријата и утврди тачно стање у погледу корисника станова.

На крају састанка Линта је предложио присутнима да се  одржи нови састанак када се испуне претходне договорене обавезе а с циљем се коначно ријеши проблем горе наведених 68 избјегличких породица у Инђији,.   Подсјећамо да је Линта 3. новембра  прошле године разговарао у Инђији са представницима станара и обећао да ће учинити све што је у његовој моћи да се ријеши  наведени проблем.

Информативна служба
Савеза Срба из региона

Нема коментара

Напишите коментар