НСРС усвојила Закључке о преносу надлежности; Влада Српске да упути законске прописе

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Закључке у вези са информацијама о преносу надлежности.

Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ

Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе и друге прописе који ће омогућити несметано функционисање Републике Српске.

Закони и други прописи којима је извршен пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу закона и других прописа из тачке 2. ових закључака.

Закључци у вези са Информацијом о преносу надлежности у области индиректног опорезивања

Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности у области индиректног опорезивања.

Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 30. октобра 2003. године дала да се надлежност из области индиректног опорезивања у оквиру система пореске политике (члан 68. став 3. тачка 7. Устава Републике Српске) пренесе на Парламентарну скупштину БиХ, како би се омогућило разматрање и усвајање Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ.

Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласносткоју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске,број 01-1005/03, од 30. октобра 2003. године, дала Влади Републике Српске да може закључити Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, који су дана 5. децембра 2003. године, у присуству Високог представника у Босни и Херцеговини, потписали премијери ентитетских Влада.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закон о акцизама Републике Српске.

Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ, Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, Закон о Управи за индиректно опорезивање, Закон о поступку индиректног опорезивања, Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза, Закон о порезу на додату вриједност и Закон о акцизама у БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закона о акцизама Републике Српске.

Закључци о у вези са Информацијом о правосудним институцијама БиХ

Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију оправосудним институцијама БиХ .

Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 25. фебруара 2004. године дала Влади Републике Српске за потписивање Споразума о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање Високог судског и тужилачког савјета БиХ, који су дана 11. марта 2004. године потписали предсједници влада оба ентитета и 18. марта 2004. године министар правде БиХ.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

Закон о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности

Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности.

Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност на Одлуку од 30. августа 2005. године и Одлуку о давању овлашћења Влади Републике Српске да потпише Споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ са Владом Федерације БиХ.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ потписан са Владом Федерације БиХ.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе из области одбране и безбједности.

Закон о одбрани БиХ , Закон о служби у Оружаним снагама БиХ, Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ и Закон о Агенцији за истраге и заштиту БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу законе из области одбране и безбједности.

Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

Закључци су усвојени на приједлог предсједника Републике, Владе Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и Посланичке групе НДП.

Преузето са: РТРС

Коментари
  • Extrêmement heureux de voir la Republika Srpska recouvrer un peu plus de souveraineté, après en avoir été dépouillée !!!!!
    Très heureux !!!!!! Grand soutien de France !

    субота, 11. децембар 2021.
  • My comment was not well translated …. I said: Extremely happy to see the RS recover some sovereignty after having been stripped of it, having been despoiled. Great support from France !!!

    недеља, 12. децембар 2021.

Напишите коментар