Извјештај Независне међународне комисије за истраживање

Михајло Храстов, правоснажно осуђени ратни злочинац,