Пододбор Петриња СКД „Просвјета“ под покровитељством

Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Народна скупштина Републике Српске усвојила је