РАД, ШТЕДЊА И ЧЕСТИТОСТ „Привредникови“ стипендисти, вођени