АКТУЕЛНО:

НСРС усвојила Закон о непокретној имовини

Народна скупштина усвојила је вечерас Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку, док су министри Шеранић и Букејловић изабрани за потпредсједнике Владе Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске вечерас је на Петој посебној сједници, по хитном поступку, усвојила четири закона: Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, Закон о престанку важења Закона о посебним републичким таксама, Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске и Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи.

Законом о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку регулише се својина на непокретној имовини која служи као средство вршења и спровођења јавне власти и коју користе субјекти који врше ту власт од потписивања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, а уписана је у јавним евиденцијама о непокретностима, за чије вођење и одржавање је надлежна Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове као својина тих субјеката.

Разлози за доношење Закона о посебним републичким таксама – по хитном поступку, наведено је у образложењу, садржани су у потреби растерећења привредних субјеката који су погођени пандемијом, а што би за резултат имало брже обнављање привредне активности у Републици Српској. Истакнуто је да се овим законом укида обавеза плаћања посебне републичке таксе чији су обвезници сви привредни субјекти у Републици Српској.

Измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске – по хитном поступку уређују се одредбе закона које се односе на дјелатност Фонда у смислу прописивања обавезе пружања финансијских услуга и обављања других финансијских дјелатности у вези са подстицањем и финансирањем заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, као и на прописивање обавезе Фонду да Влади Републике Српске редовно подноси полугодишњи и финансијски извјештај о раду.

Законом о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку, између осталог, проширује се надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на област индустријске прераде дрвета и производњу финалних производа од дрвета, за које је према важећем Закону надлежно Министарство привреде и предузетништва.

Усвојен је и Закон о метрологији у Републици Српској, у редовној процедури.

Народна скупштина, на приједлог Владе Републике Српске, изабрала је министра здравља и социјалне заштите Алена Шеранића за потпредсједника Владе Републике Српске, из реда бошњачког народа и министра правде Милоша Букејловића за потпредсједника Владе Републике Српске, из реда хрватског народа. Народни посланици су прихватили приједлог Владе да се 29. тачка дневног реда – Избор и именовања разматра под редним бројем 17.

Народна скупштина је усвојила и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Медицински комплекс Бања Лука“(FIN° 91.071).

Преостале тачке дневног реда Пете посебне сједнице:

• Приједлог закона о стандардизацији у Републици Српској;

• Приједлог Породичног закона;

• Приједлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку;

• Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;

• Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;

• Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

• Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;

• Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;

• Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о туризму;

• Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске.

Пета посебна сједница Народне скупштине требало би да буде настављена након празника, а тачан датум сједнице биће накнадно утврђен.

Извор: РТРС

Нема коментара

Напишите коментар