Борис Милошевић из Самосталне демократске српске

Удружење антифашистичких бораца и антифашиста Вуковара