Умјесто комшијама земљу дали приватном комбинату Вишегодишња

Срби у политичком запећку Заступници националних мањина