Апел Линте министру одбране: 25 породица које су боравиле у војном хотелу „Бристол“ да добију право откупа станова

Поштовани господине Вучевић,

За помоћ ми се обратило 19 од укупно 25 породица које су боравиле у војном хотелу „Бристол“. Због реализације пројекта „Београд на води“ наведене породице су се, одлуком Министарства одбране, иселиле из војног хотела „Бристол“ септембра и октобра 2018. и марта 2019. године у добијене станове. У Уговорима о пружању услуга смјештаја стајало је да су у „Бристолу“ имали право да станују до коначног рјешења стамбеног питања. Нажалост, у Рјешењима Министарства одбране Управе за инфраструктуру и Уговора о коришћењу стана за привремени смјештај стоји да су добили станове на привремено коришћење у којима се тренутно налазе, до коначног рјешавања стамбеног питања без права откупа, и то након 25-30 година привременог смјештаја.

С друге стране, 10 породица из војног хотела „Бристол“ су 2019. године добили станове са правом на откуп након исказане непослушности (штрајк глађу, медијска кампања) иако су биле у истој чињеничној и правној ситуацији. Такође, 36 породица које су биле смјештене у војном хотелу „Делиград“ су 2020. године добиле станове са правом на откуп. Из горе наведеног, јасно се може закључити да се ради о неправедном и дискриминаторском односу према 25 породица које су поштовале наредбу за исељење, а нису добиле станове у закуп са правом откупа већ само на привремено коришћење. Било је укупно 28 породица од којих су чланови двије породице, у претходном периоду, преминули а једна се иселила из додјељеног стана.

Породице су у разговору са мном изјавиле да су Изјаве о рјешавању стамбеног питања додјелом стана за привремени смјештај потписале под великим притисцима. Неке од метода притисака су биле искључивање гријања, струје и лифтова, сјечење водоводних цијеви које су узроковале поплаву, слање ургенција, вербалне пријетње и др.

Министарство одбране је у претходном периоду истицало да је 10 породица које нису хтјеле да се иселе из војног хотела „Бристол“ рјешавала Републичка дирекција за имовину а не они. Због одбијања 10 породица да се иселе из „Бристола“ Министарство одбране је вратило одређени број станова Републичкој дирекцији за имовину која је затим закључила Уговоре о закупу стана на неодређено вријеме са правом откупа. Такође, поучени примјером 10 породица из војног хотела „Бристол“ ни 36 породица војног хотела „Делиград“ нису хтјели да се иселе до испуњења њихових услова, а то је закуп на неодређено вријеме са правом откупа. У томе су успјели.

Поставља се питање због чега је 25 породица дискриминисано у односу на њих и због чега немају иста права као 10 породица из „Бристола“ односно 36 породица из „Делиграда“?

Напомињем да је према изјавама породица висина закупа од исељења вишеструко повећана. Наиме, закуп се од 2019. године повећава сваких шест мјесеци што изазива оправдано незадовољство и огорчење. Породице се питају због чега морају да плаћају велики закуп умјесто да плаћају откуп за своје станове. Такође, морају да плаћају порез на имовину за станове који нису у њиховом власништву.
Желим да Вас замолим да се за 25 породица промјене Рјешења тј. да привремени станови у којима се налазе већ четири године пређу у закуп на неодређено вријеме са правом откупа. Премда све породице нису добиле одговарајућу структуру стана спремне су да прихвате станове у којима су сад као коначно рјешење стамбеног питања. Породице Вас моле да им се омогући, у што краћем временском року, откуп станова у којима живе у неизвјесности више од четири године.

То је могуће учинити на начин да Ви, као министар одбране, измјените „Одлуку о одређивању станова за привремни смештај и утврђивању услова и критеријума за доделу и коришћење станова за привремени смештај припадника Министартсва одбране и војске Србије корисника услуге привременог смештаја у хотелу Бристол“, број Б-264 од 15.08.2018 године коју је донио тадашњи министар одбране Александар Вулин.

Такође, желим да Вас замолим, уколико сматрате за потребним, да примите на састанак трочлану делегацију у име 25 породица која би Вас упознала за додатним информацијама о свом понижавајућем положају.

Очекујем да ми одговорите на моје писмо.

С поштовањем,

У Београду, 10. мај 2023. године

Предсједник Савеза Срба из региона
и народни посланик

Миодраг Линта

Нема коментара

Напишите коментар