Линта: Извјештај о отетој и уништеној имовини прогнаних Срба биће послан међународним организацијама

Даме и господо, драги земљаци

Савез  Срба из региона покренуо је крајем 2015. године евидентирање отете, уништене, оштећене, неадекватно обновљене, неадекватно размијењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица који живе расијани широм свијета и осталих оштећених грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији. Евиденција je трајала до 31. децембра 2017. године.

Укупно је 10.322 избјегличке породице попунило Образац за евиденцију. Према извјештају просјечна породица броји три члана, што значи да је овом евиденцијом обухваћено нешто више од 30.000 оштећених грађана. С обзиром да је са подручја Хрватске и Федерације БиХ протјерано више од милион Срба, ова евиденција може се сматрати веома  репрезентативном анкетом.

Главни разлог због чега је Савез Срба из региона кренуо у евиденцију отете, уништене, оштећене, неадекватно обновљене, неадекватно размијењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица и осталих оштећених грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији јесте чињеница да су подаци из пописа имовине из 1996. године застарјели и у једном значајном дијелу промијењени.

Наиме, један мањи дио наших земљака и оштећених грађана је повратио, продао или размијенио имовину, другом дијелу су обновљене куће и др.

Једини попис имовине избјеглих и прогнаних лица са подручја данашње Хрватске урађен је још 1996. године, а Извјештај тек 2001. године. Нажалост, у претходне двије деценије нису предузете никакве мјере и активности oд стране државе да се међународне организације и међународна јавност упозна са подацима о систематском кршењу људских права  избјеглих и прогнаних лица  са подручја данашње Хрватске који су наведени у Извјештају из 2001. године. Наш је став да није могуће успоставити односе међусобног поштовања и повјерења међу државама насталим на простору бивше Југославије без проналажења правичног и трајног рјешења овог питања.  Такође, подаци из пописа имовине из 1996. године нису обухватили прогнана лица Босне и Херцеговине и  Словеније.

Савез Срба из региона је након завршене евиденције ангажовао редовног професора на Филозофском факултету у Београду проф. др Владимира Вулетића који је извршио анализу прикупљеног материјала и урадио свеобухватан извјештај са прецизним подацима о систематском кршењу људских права избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана.

Израда извјештаја је трајала дужи временски период јер је било потребно да се телефонски позове значајан број породица које су електронски попуниле образац с циљем да се провјери тачност података.

Извјештај ће бити преведен на енглески језик, а затим послан на адресе свих значајних међународних организација, као што су Уједињене нације, Европска унија, ОСЦЕ, Савјет Европе и друге.

Савез Срба из региона ће тражити, прије свега од Европске уније тј. од њених институција: Европског парламента, Европског савјета, Савјета министара и Европске комисије да изврши притисак на Хрватску, Босну и Херцеговину и Словенију да поштују Повељу Уједињених нација о људским правима, Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода; да Словенија и Хрватска  испуни преузете обавезе потписивањем Уговора о приступању Европској унији;   и да Босна и Херцеговина испуни Анекс 7 Дејтонског мировног споразума који се односи на повратак имовине избјеглих и расељених лица.

Извјештај је доступан на сајту Савеза Срба из региона: https://ssr.org.rs/izvjestaj-o-otetoj-i-unistenoj-imovini-prognanih-srba/

Предсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта

Нема коментара

Напишите коментар