Водити рачуна о имовинским правима повратника, посебно Срба

Омбудсман за људска права БиХ Љубинко Митровић позвао је данас све укључене у усклађивање података о некретнинама катастра и земљишне књиге, такозване хармонизација података у Федерацији БиХ /ФБиХ/ да са повећаним степеном пажње воде рачуна о имовинским правима избјеглих лица и повратника у ФБиХ, што се посебно односи на лица српске националности.

„Изражена је бојазан удружења избјеглих и расељених лица да могу да изгубе право на имовину, која је у њиховом власништву или посједу, јер препреку за упис власничких и других права на имовину у Федерацији БиХ представља чињеница да се позиви носиоцима имовинских права не шаљу лично, већ се објављују у Службеном листу и дневним новинама Федерације, без писаног позива носиоцима имовинских права, што према њиховим наводима поступак чини нетранспарентним“, саопштено је из Институције омбудсмана.

Митровић сматра корисним да се све особе које полажу право на признавање власништва или другог права на некретнини позивају да право пријаве у року од 60 дана од дана најаве поднеском у два примјерка и то докажу.

Са друге стране омбудсман Митровић сматра корисним и ставове Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, према којима ће на захтјев особе која тврди да може захтијевати одређено право рок бити продужен најмање за 90 наредних дана, како би им било омогућено прибављање потребних доказа.

Митровић је додао да особе које нису биле у могућности сазнати за најаву поступка успостављања имају право у року од 60 дана од дана сазнања за овај поступак, али најдуже годину дана од почетка поступка успостављања, пријавити своје власништво или неко друго право на некретнини.

Омбудсман за људска права БиХ наглашава да је, без обзира на законске гаранције, потребно предузети све могуће мјере на подизању транспарентности процеса како би се избјегле потенцијалне злоупотребе, као и у свим другим процесима и подручјима од интереса за остваривање права прогнаних и расељених лица.

Извор: Срна

Нема коментара

Напишите коментар