У организацији Завичајне заједнице Републике Српске