Неслужбени документ који је наводно словеначки

Херојски чин поручника југословенске краљевске војске