У просторијама Завичајног удружења Банијаца, потомака

ПЛЕМЕНИТ ЦИЉ – РАД ЗАВИЧАЈНИХ УДРУЖЕЊА Санскогрмечки

Поводом стогодишњице смрти Алексе Шантића Удружење