У организацији Завичајне заједнице Републике Српске

Завичајна заједница Република Српска организује Петровдански

Песници, глумци амартери, ликовњаци, ватрогасци, ловци,