Командант 10. диверзантског одреда Војске Републике

Неслужбени документ који је наводно словеначки