Девета Годишња свечана Скупштина удружења ''Отаџбински