Декларација о поштовању преузетих међународних обавеза