Неџада Пашалића

Други одговор Неџада Пашалића, помоћника директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове са сједиштем у Сарајеву, на нови допис Миодрага Линте

 

За више од хиљаду катастарских општина није започета регистрација


Након одговора из првог дописа отворене су нове дилеме па је Миодраг Линта 18. децембра упутио нова питања Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове, на која су два дана касније стигли нови одговори од помоћника директора Неџада Пашалића.Због различитих података који се наводе у медијима, колико је општина обухваћено Пројектом регистрације некретнина?

– Пројектом регистрације некретнина обухваћено је 255 катастарских општина у 63 општине. Од наведених 255 катастарских општина у 33 се врши преузимање катастра некретнина у земљишне књиге. Тренутно у 155 катастарских општина траје или је у току припрема за реализацију пројекта регистрације некретнина. (Погледај табелу)

Листа 155 катастарских општина у којима траје или је у току припрема за реализацију пројекта регистрације некретнина

НАПОМЕНА: Рок за пријаву права на некретнине важи најдуже годину дана од дана објаве огласа (колона 4)​

 

У 67 катастарских општина процес регистрације некретнина је завршен.

Рок за пријаву права на своје некретнине истекао је за 67 катастарских општина

У оквиру Пројекта регистрације некретнина истекли су рокови за пријаву права на своје некретнине за катастарске општине: Грачаница (Грачаница, Ораховица Горња), Посушје (Читлук, Ландеке, Осоје, Бешлићи, Посушје, Ширића бриг, Вињани, Башићи, Вир), Тешањ (Јелах, Тешањ I, Tешањ II), Бугојно (Бугојно), Горажде (Горажде I, Горажде II), Градачац (Мионица I, Мионица II), Мостар (Цим, Илићи), Бихаћ (Бихаћ, Бихаћ-град), Томиславград (Томиславград, Ћаваров стан, Коло, Ковачи), Велика Kладуша (Велика Kладуша, Трнови), Калесија (Калесија град, Вуковије), Лукавац (Лукавац), Орашје (Орашје I, Орашје II), Тузла (Тузла IV), Живинице (Ђурђевик, Живинице Доње, Живинице Горње), Чапљина (Дретељ, Почитељ, Требижат, Вишићи), Какањ (Чатићи, Добој, Какањ), Маглај (Маглај, Мошевац), Завидовићи (Алићи, Дубравица, Потклече, Завидовићи), Зеница (Црквице, Клопче), Центар Сарајево (Сарајево IV, Сарајево X), Илијаш (Илијаш град), Добој-Исток (Лукавица Ријека), Тешањ (Јеваџије, Ново Село, Росуље, Тешањка), Усора (Сивша, Жабаљ, Тешањка), Тузла (Тузла I), Грачаница (Д. Лохиња-Прибава, Доња Ораховица)Од 33 катастарске општине у којима је у току припрема података за преузимање катастра некретнина, или су већ преузети подаци, за њих 15 биће објављени огласи у периоду јануар-март 2018. године. (Погледај табелу).

У ових 15 катастарских општина већи дио уписа у нове земљишне књиге је завршен. У мањем дијелу, гдје је остао стари премјер, биће објављен јавни оглас.

Навели сте да у Федерацији БиХ има око 1.800 катастарских општина, Пројекат је обухватио 255. Шта је са преосталим катастарским општинама?

– Раније је завршена успостава катастра некретнина и извршено преузимање катастра некретнина у 340 катастарских општина. (Погледај табелу)

НАПОМЕНА: За ове општине неће бити јавних огласа, већ грађани ако сматрају да су оштећени могу појединачно да се обрате надлежним земљишно-књижним канцеларијама и Савезу Срба из региона
НАПОМЕНА: Подаци катастра некретнина из наведених катастарских општина су преузети у земљишну књигу или су у току припреме за преузимање.

Покренули смо иницијативу за наставак Пројекта регистрације некретнина у додатних 100 катастарских општина. Остале катастарске општине биће рађене када се за то обезбиједе нова финансијска средства.На који начин грађани могу да пронађу податке о својим катастарским парцелама?

– Сви катастарски подаци јавно су доступни на адреси: www.katastar.ba, гдје можете одабрати општину и у листи општина можете видјети све катастарске општине заједно са њиховим називима. Да би грађани провјерили стање своје непокретности, неопходно је да унесу број катастарске парцеле или број посједовног листа. Такође, постоји могућност да се и непосредно контактирају надлежне земљишно-књижне канцеларије општинских судова у Федерацији БиХ. (Погледај табелу)

 

На чекању Гламоч, Грахово, Дрвар, Сански Мост, Кључ, Босански Петровац…


Пашалић је подсјетио да је Пројекат регистрације некретнина започет у септембру 2013. године и завршава се крајем јануара 2020. године. Циљ пројекта је усаглашавање катастарских и земљишно-књижних података у урбаним срединама ФБиХ.

Он је истакао да грађани српске националности у БиХ немају никаквог разлога за бригу и страх због овог пројекта и одбацио као дезинформацију тврдњу да се у ФБиХ уколико се у року од шест мјесеци нико не јави за регистрацију некретине, она уписује на државу. Пашалић је поновио да се у цијелости искључује било каква могућност уписа некретнине на државу ако у постојећим евиденцијама земљишне књиге или катастра држава није уписана као власник или посједник.

Једна од општина у Федерацији БиХ која није у склопу овог пројекта је Дрвар. Из општинске Службе за имовинскоправне и геодетске послове ове општине су нам рекли да би било добро да буду дио пројекта не само због грађана већ и због инвеститора.

У наредном периоду, зависно од финансијских средстава, пројектом регистрације некретнина биће обухваћене поред Дрвара и остале општине у Федерацији БиХ: Босанско Грахово, Јајце, Гламоч, Купрес, Мостар, дијелови општина Сански Мост, Босански Петровац, Босанска Крупа, Кључ, Ливно, као и све друге.

За подручје сарајевских општина Хаџићи и Трново, као и за општину Високо успостављен је катастар некретнина до почетка рата у БиХ.

Нема коментара

Напишите коментар