АКТУЕЛНО:

Исправак: Изградња претоварне станице у Подуму у интересу је РХ и њезиних становника

Претоварна станица гради се како (…) бисмо обитељи Ћурчић и свим осталим обитељима које живе у Подуму омогућили достојан и квалитетан живот. Град Оточац отворен је према свим његовим становницима, објеручке прихваћа све који овамо желе доћи живјети

Темељем чланка 40. Закона о медијима (НН 59/04, 84/11, 81/13, 114/22), са захтјевом за исправком неточне информације објављене 11. травња 2023. године на порталу Новости у тексту под називом „Баци смеће у повратничко село“, ауторице Ање Кожул, у којему се, између осталог, наводи како је Град Оточац започео кориштење локације у наводном посједу и власништву Петра Ћурчића из Подума, јавио нам се градоначелник Оточца Горан Буковац. Његов исправак у наставку доносимо у цијелости.

„У чланку се неточно наводи како је одлагалиште отпада у непосредној близини стотињак становника који тамо живе, јер сам депониј нити не би био изграђен на локацији у чијој непосредној близини живи толики број становника. Сам Петар Ћурчић у наставку чланка потврдио је да данас у цијеломе селу живи једва 40 становника. Притом треба узети у обзир да је садашње стање броја становника резултат морталитета, али и досељавања неколико већих обитељи. Неточно је и да ће на овој локацији градњом претоварне станице проширити постојеће одлагалиште. Наиме, њезином изградњом створит ће се предувјети за санацију и затварање постојећег одлагалишта.

Приликом изградње претоварне станице планиран је обухват честица у власништву Петра Ћурчића. Међутим, г. Ћурчић је тада исказао противљење па је одлучено да ће се станица градити на земљишту које је у власништву Републике Хрватске и обитељи Скенџић, за коју је управо Петар Ћурчић био посредник у успостављању контаката са посједницима који живе у Београду.

Тијеком комплетног поступка издавања локацијске и грађевинске дозволе те исхођења потребне документације и извлаштења за легално грађење, Петар Ћурчић није изнио нити једну примједбу, нити је својатао честице за које сада износи своје противљење. Грађевинску дозволу инвеститору, твртки Кодос д.о.о., на темељу одговарајуће и са законом усклађене документације у студеном 2021. издао је Управни одјел за градитељство, заштиту околиша и природе те комунално господарство Личко-сењске жупаније, а не Град Оточац како је у чланку наведено.

Претходно је у српњу 2021. исти одјел донио Рјешење којим је утврђен интерес Републике Хрватске за грађење грађевина за господарење отпадом утврђен чланком 83., ст. 1. Закона о одрживом господарењу отпадом те је прихваћен приједлог којим се Граду Оточцу у сврху изградње Претоварне станице Подум одређује потпуно извлаштење земљишта и надокнада штете земљокњижним власницима Николи Скенџићу, Стеви Скенџићу, Ђури Скенџићу, Илији Скенџићу из Шкара к.бр. 140, посједнику Љубици Радаковић из Банатског Карађорђева, Јованки Крстић из Београда, Милени Радичевић из Земуна и Анкици Радичевић из Београда. С тим у складу одређена је надокнада штете коју је Град Оточац и исплатио на посебни рачун – поступак извлаштења некретнине.

У чланку се такођер наводи како ће се претоварна станица градити на четири катастарске честице, што је неточно, јер ће изградња исте бити на три катастарске честице. Изградња претоварне станице у интересу је Републике Хрватске и њезиних становника, па и самог Петра Ћурчића и његове обитељи.

Изградња претоварне станице у Подуму дио је Пројекта које проводи Центар Бабина Гора у сврху усклађивања с Директивом 1999/31 о одлагалиштима отпада, а тиме и допринос испуњавању увјета из Приступног уговора ЕУ и РХ везаних уз смањење количина биоразградивог отпада који се одлаже на одлагалишта. Сам пројект произлази из сљедећих аката: Стратегије господарења отпадом Републике Хрватске (НН 130/05), Плана господарења отпадом за раздобље 2017.-2022., Одлуке Владе РХ о имплементацији ПГО РХ 2017.-2022., Оперативног програма ‘Конкурентност и кохезија’ за раздобље од 2014.-2020. Специфични циљ 6 и 1 – Смањена количина отпада, локалном просторно-планском документацијом.

У склопу Центра за господарење отпадом предвиђене су четири претоварне станице: Карловац, Слуњ, Огулин и Оточац.

У истоме чланку, Новости преносе тврдње Петра Ћурчића како је 2019. године Министарство градитељства и просторног уређења поништило рјешење о локацијској дозволи позивајући се на предмет ‘Бистровић против РХ’, и како је већ тада исказао своје противљење слањем жалбе надлежном Министарству, а потом сам Ћурчић наводи како је за кориштење спорне локације сазнао случајно, прије мјесец дана (ожујак 2023.), када је ‘видио да радници нешто мјере на њиви’, чиме заправо потврђује контрадикторност својих изјава у којима је недвосмислено потврдио да је за поступак исхођења локацијске дозволе и намјеру да се на спорним честицама гради претоварна станица, знао још 2019. године.

Смеће у Подум не долази из Карловца и Загреба, већ из сусједних опћина Бриња, Плитвичких Језера, Врховина, Доњег Лапца те Самобора.

Дјелатници подузећа Гацка д.о.о. савјесно и одговорно одржавају простор самог одлагалишта, међутим, понекад је због јаког вјетра који разноси отпад ван самог депонија, тешко спријечити гомилање врећица и осталог отпада. Осим тога, Град улаже знатна средства и напоре у санирање и уређење илегалних одлагалишта те надзор над истима.

Као што је и наведено у образложењу овог исправка, претоварна станица гради се како би се у што је могуће већој мјери смањила штета коју обитељ Ћурчић и све остале обитељи које живе у Подуму те како бисмо им омогућили достојан и квалитетан живот. Град Оточац отворен је према свим његовим становницима, објеручке прихваћа све који овамо желе доћи живјети, а посебно према својој дјеци који су услијед ратног вихора избјегли са своје дједовине.“

Градоначелник Горан Буковац, дипл. пол.

Извор: Портал Новости

Нема коментара

Напишите коментар