Изучавање у школама страдања српског народа у свим ратовима

Ради јачања свијести о страдању српског народа и развијања културе сјећања, а кроз усвајање методологија рада о изучавању жртава Холокауста, покренуте су активности које ће омогућити додатно изучавање страдања српског народа у свим ратовима, саопштено је након сједнице Владе Републике Српске.

Томе је претходила израда приручника за наставнике за интегративни, тематски приступ изучавању предмета од националног значаја под називом „Очување српског националног интереса и националних вриједности у контексту основног васпитања и образовања“, истичу из Владе која је данас усвојила информацију о реализацији активности за спровођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Српској за период 1. јануар-31. март.

Приручник је намијењен наставницима који реализују наставу српског језика и књижевности, историје, географије, познавања природе и друштва, музичке културе и ликовне културе.

Користећи овај приручник, наставници из Републике Српске, али и из Србије, ће кроз поменуте предмете или међупредметне садржаје, ученике основних школа упознавати са националним идентитетом српског народа без обзира гдје живе, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Користећи Приручник, наставници из Србије и Српске ће заједно са ученицима радити на очувању јединственог српског националног идентитета, његовању заједничких традиционалних, културних, историјских и националних вриједности, те градити свијест о јединственим интересима и циљевима како у садашњости, тако и у будућности без обзира на просторна ограничења.

Министарство просвјете и културе ради и на унапређењу сарадње са пословном заједницом и послодавцима на нивоу локалне заједнице, како би уписна политика одговорила потребама тржишта рада и како би се створили услови за бољу организацију практичне наставе у предузећима.

План уписа за школску 2021/2022. годину је донесен у складу са потребама локалне привреде, при чему су узети у обзир подаци о незапосленим лицима који води Завод за запошљавање Републике Српске, те мишљења Привредне коморе, Занатске коморе, Уније удружења послодаваца и осталих друштвених партнера, као и резултати обављених анкета ученика и родитеља.

Представљене су и друге значајне активности у области реформе предшколског, основног и средњег васпитања и образовања, а Министарство просвјете и културе задужено је да, у сарадњи са Републичким педагошким заводом, Заводом за образовање одраслих, Заводом за уџбенике и наставна средства и стручним тијелима формираним у оквиру процеса реформе образовања, настави остваривање мјера и активности утврђених Акционим планом уз поштовање постављених рокова за реализацију, носилаца активности и очекиваних резултата.

Влада је донијела одлуку о коришћењу средстава гранта за посебне намјене у износу 155.500 КМ, прикупљених на издвојеном рачуну „Фонд партнер“, за одржавање мреже агрометереолошких станица.

Информације агрометеоролошких станица користи извјештајно прогнозни софтвер који користе пољопривредни произвођачи и савјетодавна служба за одређивање мјера заштите усјева и воћњака, што директно утиче на развој пољопривреде кроз повећање приноса и смањење употребе средстава за заштиту биља, наведено је у саопштењу.

Извор: РТРС

Нема коментара

Напишите коментар