Линта: Град Београд да хитно формира нову улицу за 29 породица у насељу Калуђерица

Поштовани господине Кулић,

 

Обраћам Вам се, као подсекретару у Секретаријату за урбанизам Града Београда, у име 29 породица (са преко 20-оро малољетне дјеце)  које имају дугогодишњи проблем везано за повезивање Крушедолске (бивша Вишњићева) и Мајевичке улице у насељу Калуђерица на подручју општине Гроцка. Наведене породице, као и њихова дјеца, приморани су да свакодневно пролазе преко њива и кроз туђе двориште  јер је то најкраћи пут до аутобуског стајалишта. Тај дио пута је неосвјетљен и зарастао у траву а поготово је проблематично по мраку и када су временске непогоде. Иако постоји од 2001. године проблем повезивања  наведене двије улице још увијек није ријешен.

 

Становници Крушедолске улице су изградили куће ослањајући се на раније планове за путну инфраструктуру који се нису реализовали у пракси. Нажалост, при изради нових планова за путну инфраструктуру није се водило рачуна о  стању на терену.  Због тога су становници овог дијела Калуђерице остали без улице односно пролаза. Приморани су да иду околним путем дужине око два километра или краћим путем дужине од 800 метара преко њива и кроз туђа дворишта. Важно је напоменути да је скоро цијела Крушедолска улица  приватан посед односно није јавно добро.

 

Руководство општине Гроцка на челу са предсједником Драганом Пантелић се сложило да становници Крушедолске улице имају огроман проблем. На приједлог грађана господин Пантелић је у сарадњи са Главним урбанистом Марком Стојчићем поднио 3. децембра 2021. године Иницијативу бр. 350-948 Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове за израду  Нацрта измјена и допуна текстуалног дијела Плана генералне регулације  за цјелину 20.

 

Комисија за планове Скупштине града Београда на челу са Главним урбанистом Марком Стојчићем је на 287. сједници, одржаној 24. новембра 2022. године, разматрала  Нацрт одлуке о изради измјена и допуна Плана генералне регулације  грађевинског подручја сједишта јединице локалне самоуправе Град Београд за цјелину 20, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац и са тим у вези једногласно закључила да се даје позитивно мишљење на Нацрт одлуке.

 

Након обављене комплетне процедуре прописане одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Секретаријат за урбанизам и грађевиснке послове треба да Нацрт одлуке о изради предметног плана упути Скупштини Града Београда на разматрање и усвајање. Од одлуке Комисије за планове је прошло скоро шест мјесеци а Нацрт одлуке још није послан Скупштини Града што изазива незадовољство и огорчење грађана који више од 20 година чекају на рјешење овог горућег проблема за свакодневни живот.

 

Желим да Вас замолим да Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, у што краћем временском року, донесе нацрт Одлуке о изради измјена и допуна Плана генералне регулације Града Београда за цјелину 20 и упутите је Скупштини Града Београда на разматрање и усвајање. Тиме би се омогућила израда Плана детаљне регулације за формирање нове улице у насељу Калуђерица. Такође, желим да Вас замолим да делегацију породица из Крушедолске улице и мене хитно примите на састанак.

 

С поштовањем,

 

У Београду, 18. мај 2023. године

                                                                         Предсједник Савеза Срба из региона

                                                                                     и народни посланик

                                                                                        Миодраг Линта

Нема коментара

Напишите коментар