Линта позива Србе

Миодраг Линта позива Србе из Федерације БиХ да пријаве право на своје некретнине у Oпштинским судовима

 

Пријавите право на своје некретнине у општинским судовима у Федерацији БиХ


Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта позива Србе који живе у Србији, Српској и трећим државама, a имају некретнине на подручју Федерације БиХ, да пријаве своја права на некретнине у земљишно-књижним канцеларијама надлежних општинских судова одакле су родом и поријеклом. Право да пријаве некретнине имају сви грађани чији су отац и мајка, дједови и баке, прадједови и прабаке или родбина (тетке, стричеви, сестре) били власници некретнина на подручју Федерацијe БиХ (земља, шума, станови, куће, пословни простори, гараже…).

Линта позива Србе

Земљишње књиге су урађене још у доба Аустроугарске, а велики дио имовине није преписан у земљишним књигама са оца на сина због високих такси и неажурности.

 

Неинформисани власници имовине


Линта истиче да се у Републици Српској и у Федерацији Босне и Херцеговине спроводе пројекти регистрације некретнина који се односe на усклађивање података о некретнинама између катастра и земљишне књиге тј. практично замјена старих земљишњих књига са новим земљишним књигама или успостављање нових земљишних књига у општинама гдје су оне биле уништене током Другог свјетског рата. Општински судови преко својих земљишно-књижних канцеларија објављују огласе у којима позивају власнике који имају некретнине у одређеним катастарским општинама да пријаве своја права на некретнине (земљиште, објекте) у року од 60 дана, а најдуже годину дана. Нажалост, многи власници нису обавијештени о потреби одазивања суду око пријаве права на своју имовину.У случају да се власници некретнина не јаве у року од 60 дана, односно годину дана од објаве огласа надлежна земљишко-књижна канцеларија врши упис у нову земљишну књигу на основу постојећих доказа у складу са чланом 64. Закона о земљишним књигама.

 

Члан 64. – Који су докази важећи за упис у земљишну књигу

– Важећи докази за упис лица у нову земљишну књигу одређени су чланом 64. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ, којим је одређено да ће земљишно-књижна канцеларија ради утврђивања власништва, других права и ограничења на некретнинама по службеној дужности подузети потребне провјере и истраживања и прибавити одговарајуће доказе. Између осталог, могу се употријебити сљедећи докази:

1) копија актуелног катастарског плана;
2) елаборат новог премјера;
3) подаци о особама за које се на основу постојећих података претпоставља да су они носиоци права;
4) подаци из земљишне књиге;
5) стари катастарски планови и операти;
6) судске одлуке и одлуке других органа о правима на некретнинама;
7) неизвршене одлуке аграрних комисија које за предмет имају некретнине;
8) подаци о правима утврђеним у поступку комасације (поступак новог уређења земљишта);
9) правоснажне одлуке надлежних органа;
10) закључени уговори и друге исправе које могу послужити као основа за упис;
11) подаци катастарских операта који одговарају стварном стању;
12) саслушања свједока, посљедње стање посједа, изјаве странака и сличне информације;
13) одлуке Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа (ЦРПЦ) и сви други докази који су доступни ЦРПЦ-у;
14) друге исправе и докази.

 

Бесплатан поступак пријаве имовине


Због тога је важно да стварни власници, у року од 60 дана, а најдуже годину дана од објаве огласа, пријаве своја права на некретнине у земљишно-књижној канцеларији надлежног суда подношењем захтјева и валидних доказа о власништву (овјерена копија уговора о купородаји, рјешења о наслеђивању и сл.)

Важно је нагласити да је поступак уписа права на своје некретнине у нове земљишне књиге бесплатан. У случају да се грађани не јаве на јавни оглас и даље имају право да регулишу своја права на некретнине, али ће у том случају морати да плате трошкове судске таксе и оглашавања.Линта, као примјер, наводи да је Земљишно-књижна канцеларија општинског суда у Бихаћу 30. oктобра 2017. године објавила оглас у коме позива грађане који имају некретнине у катастарским општинама Притока, Рипач и Краље (обухвата по старом катастарском операту Рипач–Лoхово, Притока, Краље, Муслић село, Папари, Бакшаиш и Голубић) да пријаве своје некретнине најдаље до 9. јануара 2018. године. Мјесто Притока је било српско у цијелости, а Рипач преко 30%.

 

Уколико имате било какав проблем или питања обратите се Савезу Срба из региона


Миодраг Линта позива Србе у случају да имају било какав проблем или питања у вези регистрације некретнина у Федерацији БиХ да се обрате канцеларији Савеза Срба из региона у Новом Саду.

Радно вријеме канцеларије је понедјељком, сриједом и петком од 9 до 16 часова, уторком и четвртком од 12 до 19 часова.

Бројеви телефона су 021 6613 600 и 021 2700 441. Мејл адреса: info@ssr.org.rs

Нема коментара

Напишите коментар