АКТУЕЛНО:

Отворен конкурс за доделу Привредникових стипендија за 2021/2022. годину

И ове године Српско културно друштво „Привредник“ из Загреба расписало је конкурс за стипендирање ученика и студената из слабије развијених крајева Републике Хрватске као и ученике лошијег материјалног стања. Средњошколци и студенти се на конкурс за фондове „Владимир Матијевић“ и „Ивана Вујновић“ могу пријавити од 23.09. до 12.10.2021. године.

 

Конкурсе доносимо у потпуности.

Фонд „Владимир Матијевић“

Право учествовања на натјечају за доделу стипендија имају средњошколци и студенти који испуњавају следеће услове:

 • да су држављани Републике Хрватске;
 • да похађају средњу школу или факултет на територију Републике Хрватске;
 • да просек оцена свих предмета завршеног разреда средње школе (или осмог разреда основне школе) износи најмање 3,5 (укључујући и матуру ако су уписали прву годину студија);
 • да просек оцена свих положених испита током студија износи најмање 3,0 (ако уписује више године студија);
 • да студенти немају више од 25 година (не важи за кандидате на докторским студијама).

Документи које треба доставити:

 • пријавни образац (УЧЕНИЦИ – СТУДЕНТИ);
 • мотивационо писмо с кратком биографијом;
 • уверење о редовном упису у средњу школу за ученике односно на високо училиште (с назнаком смера или студијске групе) за студенте;
 • за студенте потврда факултета о просеку оцена, односно оверена фотокопија индекса из које су видљиве оцене положених испита (ако је уписао прву годину фотокопија сведочанства завршног разреда и матуре);
 • за ученике фотокопија сведочанства завршеног разреда (ако уписује први разред – фотокопија сведочанства завршног разреда основне школе);
 • изјава кандидата да не прима ни једну другу стипендију (ПРЕУЗМИ);
 • фотокопија домовнице;
 • изјава о броју чланова заједничког домаћинства (ПРЕУЗМИ);
 • уверење факултета о статусу редовног студента члана заједничког домаћинства (уколико заједничко домаћинство има таквог члана);
 • потврда послодавца о просеку плате за последњих 6 (шест) месеци прије расписивања натјечаја, за све чланове домаћинства који су у радном односу;
 • фотокопија потврде центра за социјалну скрб за корисника сталне новчане помоћи;
 • фотокопија потврде Порезне управе о висини дохотка у години прије расписивања конкурса;
 • потврда Завода за запошљавање (уколико је неко од чланова домаћинства незапослен);
 • изјава за децу и омладину без једног или оба родитеља, децу или омладину погинулих и несталих, те за децу и омладину самохраних мајки и очева;
 • изјава кандидата о давању сагласности за коришћење личних података (ПРЕУЗМИ).

Конкурс је отворен од 23.9. до 18.10.2021. године.

Одлуку о додели стипендија донеће Управни одбор на темељу Правилника о стипендирању ученика и студената путем Привредникових фондова и Критерија и мерила за стипендирање ученика и студената путем Фонда Владимир Матијевић у року од 30 дана од дана затварања натјечаја.

Пријаве доставити на адресу:

СПД  ПРИВРЕДНИК
(за Фонд Владимир Матијевић)
Прерадовићева 18
10 000 ЗАГРЕБ

Предана документација остаје у архиви Српског привредног друштва Привредник и не враћа се подносиоцима.

Све информација о натјечају можете добити упитом на имејл адресу уред@привредник.нет или позивом на број  01/485-44-78 од 10 до 13 сати сваког радног дана током трајања конкурса.

Фонд „Ивана Вујновић“

Право учествовања на натјечају за доделу стипендија имају студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да су држављани Републике Хрватске;
 • да похађају факултет на територију Републике Хрватске;
 • да уписују најмање другу годину основних студија;
 • да просек оцена свих положених испита током студија износи најмање 4,2.

Документи које треба доставити:

 • пријавни образац (ПРЕУЗМИ);
 • мотивационо писмо и кратку биографију;
 • уверење о редовном упису у наредну годину студија с назнаком смера или студијске групе;
 • потврда факултета о просеку оцена;
 • изјава стипендисте да не прима ни једну другу стипендију (ПРЕУЗМИ);
 • фотокопија домовнице;
 • фотокопија потврде овлаштене установе о познавању страног језика;
 • фотокопија свих добивених награда и признања;
 • изјава стипендисте о давању сагласности за коришћење личних података (ПРЕУЗМИ).

Након затварања натјечаја с кандидатима који испуњавају услове одређене конкурсом обавља се интервју којег води Одбор за стипендирање.

Конкурс је отворен од 23.9. до 12.10.2021. године.

Одлуку о додели стипендија донеће Управни одбор на темељу Правилника о стипендирању ученика и студената путем Привредникових фондова и Критеријума и мерила за стипендирање одличног студента путем Фонда Ивана Вујновић у року од 30 дана од дана затварања конкурса.

Пријаве доставити на адресу:
СПД ПРИВРЕДНИК
(за Фонд Ивана Вујновић)
Прерадовићева 18
10 000 ЗАГРЕБ

Предана документација остаје у архиви Српског привредног друштва Привредник и не враћа се подносиоцима.

Све информација о Натјечају можете добити упитом на имејл уред@привредник.нет или позивом на број 01/ 485-44-78 од 10 до 13 сати сваког радног дана током трајања конкурса.

Извор: Срби.хр

Нема коментара

Напишите коментар