АКТУЕЛНО:

Представници српских институција у Загребу разговарали о бројним проблемима

На састанку српских институција присуствовали су представници Српске православне цркве, Српског народног већа, Заједничког већа општина, Српског привредног друштва „Привредник“, Српског културног друштва „Просвјета“, Српског демократског форума те саборски заступници СДСС-а.

Теме разговора односиле су се на стање након што је Вуковарско-сремска жупанија одбила да изврши пренос оснивачких права за основне школе Борово, Негославци и Маркушица као и остале проблеме везане за образовање припадника српске националне мањине у Републици Хрватској, информације о реализацији програма Владе Републике Хрватске за помоћ подручјима насељеним припадницима националних мањина, социјално-хуманитарном стању средина у којима живе припадници српског народа у Републици Хрватској као и проусташки историјски ревизионизам и негационизам.

Закључено је да је потребно интензивирати активности са циљем решавања бројних проблема у образовању припадника српског народа у настави по моделу А и Ц као инсистирање преко свих инстанци да се пренос оснивачких права за наведене три општине изврши, најкасније, до почетка 12. месеца текуће године.

 

Велике потребе у срединама насељеним националним мањинама


Саборски заступник Борис Милошевић информисао је присутне о пристиглим пријавама на расписане позиве Министарства регионалног развоја и фондова ЕУ, Министарства пољопривреде и Министарства обрта и предузетништва за финансирање пројеката у подручјима на којима припадници националних мањина чине минимум 5 одсто од укупног броја становништва. На сва три расписана јавна позива стигао је изнимно велики број пријава што само по себи говори у прилог чињеници да су подручја на којима живе припадници националних мањина (пре свега Срби ) неразвијена и да постоји велика потреба да се издвоје значајнија средства како би се стање на тим просторима поправило, а народу омогућили услови за живот достојан човека.

 

Расправљано и о социјално-хуманитарном стању те историјском ревизионизму


Кроз међусобну комуникацију и размену мишљења, закључено је да је социјално-хуманитарно стање средина у којима живе припадници српског народа у Републици Хрватској  на изразито ниском нивоу. У том смислу, циљ саборских заступника је пронаћи додатна финансијска средства у буџету за ове потребе, али и већа средства за институције које се баве решавањем ове врсте проблема српске заједнице.

Посебан акценат стављен је на јачање проусташког историјског ревизионизма и негационизма тековина народноослободилачке борбе током Другог светског рата. С обзиром на то да су ове појаве попримиле изразито велике димензије и да је клима у друштву попримила елементе десног екстремизма, договорено је да ће се о овим појавама информисати релевантни представници међународне заједнице како би се спречиле овакве појаве и омогућио живот свих становника Републике Хрватске у миру и без страха.

Такође, од представника међународних институција који се баве заштитом људских права и права националних мањина, затражиће се помоћ како би се закони које је Република Хрватска донела, а односе се на права националних мањина, почели у потпуности и без изузетака примењивати у пракси.

На крају, договорено је да се овакви састанци требају организовати чешће и то најмање једном у три месеца, како би се представници српских институција што боље повезали и заједнички решавали проблеме нашег народа.

Нема коментара

Напишите коментар