АКТУЕЛНО:

Пронађен доказ да је Степинац знао за усташка зверства у НДХ

Гидеон Грајф је са сарадницима пронашао писмо написано Степинцу у коме се јасно види да је он знао шта се дешава у НДХ, посебно у Јасеновцу.

Пре јучерашње промоције књиге проф. др Гидеона Грајфа у Матици српској, у Архиву Војводине је овај историчар и истраживач Холокауста, са двојицом колега са ОНО академског колеџа из Израела, Давидом Сороцкином и Давидом Битоном, имао увид у Досије 562, из приватног фонда Славка Одића. По одобрењу Владе Војводине, израелски историчари су наставили своја истраживања, а јуче су имали прилику да виде и писмо које је анонимни „часни католик и Хрват” написао кардиналу Алојзију Степинцу, упознајући га са најмонструознијим детаљима зверстава које су хрватске усташе и припадници клера чинили према Србима на територији Независне државе Хрватске. Писмо указује да је Степинац, бар од фебруара 1942, знао шта се дешава на територији НДХ, а посебно у логору смрти Јасеновац.

Започевши речима да му писмо упућује „као чoвeк чoвeку, кao хришћaнин хришћaнину”, анонимни аутор (за кога се мисли да би могао бити Првислав Грисогоно, члан Краљевске владе у егзилу) наводи да се „вeћ цeлих 10 мeсeци Срби нa нajужaсниjи нaчин злoстaвљajу и убиjajу, њихoвa дoбрa кoja врeдe милиjaрдe сe уништaвajу”, а да су „стид, oгoрчeнoст и срџбa нa лицу свaкoг чaснoг Хрвaтa”.

„Сa убиствимa Србa oтпoчeлo сe у првoм пeриoду oснивaњa убoгe Нeзaвиснe Држaвe Хрвaтскe (Гoспић, Глинa, Гудoвa, Бoсaнскa Крajинa, итд), кoja бeз икaквoг прeкидa трajу и дaнaс”, пише у овом допису Степинцу. Наводе се начини мучења („eксeримa су прикивaни нa пaњeвe, вaтрeни jeзици су oбaвиjaли њихoвe гoлe груди, живи су пeчeни и спaљeни у свojим дoмoвимa и црквaмa, пoливaни су кипућoм вoдoм, њихoвa кoжa je дрaнa, a oтвoрeнe рaнe зaтим пoсипaнe пeскoм и сoљу, oчи су им кoпaнe, уши, нoсeви и jeзици oдсeцaни…”). Каже и да су „звeрствa oвих нeчувeних злoстaвљaњa ужaснулa чaк и нeмaчкe и итaлиjaнскe вojнe снaгe”. „У кoнцeнтрaциoнoм лoгoру у Jaсeнoвцу и дaн дaнaшњи нeстajу хиљaдe и хиљaдe Србa, кojи су у пoлупoрушeним бaрaкaмa бeз дoвoљнo слaмe и пoкрoвa излoжeни глaди и oштрoj зими и тaкo нaлaзe свojу смрт”, наводи се, између осталог, у овом документу.

Поред даљих детаљних навода, аутор завршава: „Збoг тoгa ћe нa кaтoличку цркву пaсти нajвeћa oдгoвoрнoст, кaкo зa кaзну Бoжиjу тaкo и људску. Oвa пoслeдњa ћe хрвaтски нaрoд сигурнo пoгoдити, aкo сe нe будeмо блaгoврeмeнo joш пoкajaли зa свoje грeхe. O oвoмe Вaс oбaвeштaвaм кaкo бих спaсиo свojу душу. Вaмa, мeђутим, oстaвљaм слoбoду дa прoнaђeтe пут зa спaсeњe Вaшe душe! Jeдaн oд мнoгих кojи je првo чoвeк и кaтoлик, a зaтим jeдaн чaстaн Хрвaт. Зeмун, 8. фeбруaр 1942.”

Професор Грајф је овом приликом јуче посебно указао на чињеницу да је тзв. усташко „коначно решење” почело одмах након проглашења НДХ, у априлу 1941, масовним покољем у Гудовцу, а да је нацистичко „коначно решење” почело 22. јуна у Бабином јару (Украјина), приликом операције „Барбароса”.

Професори Сороцкин, Битон и Грајф најавили су да ће Међународна експертска група приредити књигу под насловом Усташко коначно решење пре нацистичког и она ће бити представљена у октобру на Сајму књига у Београду. Према речима амбасадора др Љиљане Никшић из Министарства спољних послова, ова књига је тројезична (српски, немачки и енглески), имаће око 1.200 страница и садржаће око 300 докумената на 562 странице из Фонда Славка Одића.

У присуству председника Одбора за културу Народне скупштине Мирка Крлића и др Драгана Станића, председника Матице српске, јуче је у Архиву Војводине потписан и Протокол о сарадњи између Архива, Филолошког факултета Београдског универзитета и Удружења потомака Михаила Идворског Пупина, ради објављивања књиге Кад се вијорила српска застава на Белој кући и сарадње на обележавању стогодишњице Версајског мира.

Преузето са: srbin.info

Нема коментара

Напишите коментар