Како до бесплатне потврде о животу за кориснике хрватске пензије у Србији

Ових дана на бројне адресе корисника хрватске пензије у Србији из Хрватског завода за мировинско осигурање стигао је захтјев да се подручним уредима достави потврда о животу како би се несметано вршила даљња исплата пензије.

Потврда о животу је фондовима за пензијско и инвалидско осигурање, доказ да је пензионер ком уплаћују мјесечну пензију жив и да он, а не неко други, подиже пензију.

Потврда о животу се по правилу доставља једном годишње, на захтјев иностраног носиоца осигурања, а може је овјерити носилац осигурања – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у филијалама, службама филијала и испоставама), дипломатско-конзуларно представништво и јавни биљежник на основу личног присуства корисника давања и увида у његову личну исправу.

Још увијек се мисли да се потврда о животу може овјерити само код нотара уз плаћање предвиђене тарифе за овјеру која код јавних биљежника износи 540 динара. Уколико је особа немоћна и непокретна, те нотари морају да изађу на терен, цијена достиже и преко 3000 динара.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије (ПИО фонд) бесплатно овјерава потврде о животу пензионерима који имају пребивалиште у Србији, а примају инострану пензију. Овјера потврда може се обавити у свим филијалама и испоставама, а пензионеру је за то потребна само лична карта ради идентификације.

Нажалост, горе поменути немоћни и непокретни пензионери, који нису у могућности да лично бесплатно овјере потврду о животу у филијалама Фонда ПИО, морају ипак да ангажују нотара да им ту услугу пружи у кућним условима и да за то плате предвиђену тарифу.

Уколико пензионери који живе у Србији, а примају инострану пензију, не доставе тражену потврду о животу, примања им се обустављају. Инострани фондови траже од девизних пензионера да им једном годишње достављају потврде о животу, и то крајем, почетком или средином године, јер је тај документ начин да се избегну могуће злоупотребе или преплате.

По досадашњој пракси, Хрватска тражи потврде о животу у мају.

Уколико сте погријешили у попуњавању обрасца, на сајту Фонда ПИО Србије објављен је и образац за потврде о животу за пензије из Хрватске који можете преузети и одштампати.

Извор: Банија Онлине

Нема коментара

Напишите коментар