Линта: Срамнa одлукa Европског суда којом је одбацио тужбу београдског предузећа „Младост Туриста“ против Хрватске

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта сматра срамном одлуку Европског суда за људска права у Стразбуру који је одбацио као неосновану тужбу београдског предузећа „Младост Турист а.д.“ које је тражило повраћај некретнина у мјесту Тисно на острву Муртер у Хрватској. Европски суд је, нажалост, прихватио правно тумачење хрватских судова да Анекс Г Бечког споразума о сукцесији под називом „Приватна својина и стечена права“ не даје физичким и правним лицима правну основу за поврат предратне имовине већ да је такав поврат могућ тек када буде тобоже склопљен билатерални споразум између Србије и Хрватске за спровођење споменутог Анекса Г.

Линта подсјећа да чим је Бечки споразум o сукцесији ступио на снагу 2. јуна 2004. године Министарство правосуђа и Државно тужилаштво Хрватске су заузели став да се Анекс Г наведеног споразумa не може директно примјењивати већ да је потребно потписати билатералнe споразумe за његово спровођење. Државно тужилаштво Хрватске je чак дало препоруку судовима да одбијају све захтjеве физичких и правних лица Србије за поврат њиховe имовинe и стечених права. На трећем састанку Сталног мешовитог комитета за спровођење Бечког споразума о сукцесији, који је одржан септембра 2009. године у Београду, Србија и Словенија су одустале од става да је Анекс Г могуће директно примењивати и прихватиле су хрватско становиште да је потребно закључити билатералнe споразумe за његово спровођење између држава насљедница бивше Југославије.

Линта истиче да је Влада Србије  три мјесеца касније тј. 31. децембра 2009. године упутила Хрватској Нацрт билатералног споразума за спровођење Анекса Г са молбом да изнесе своје примједбе и сугестије. Хрватска je пет година одбијала да пошаље своје мишљење о поменутом Нацрту иако је Владa Србије oд 2009. до 2013. године четири пута слалa ургенције хрватској страни да коначно одговори на тај Нацрт. Било је јасно да Влада Хрватске купује вријеме да заврши процес преговора са Европском унијом без испуњавања својих међународних обавеза. Влада Србије је коначно 2014. године повукла свој Нацрт билатералног споразума за споровђење Анексa Г јер је било више него јасно да Хрватска неће послати никакав одговор већ да не одустаје од политике острукције наведеног анекса.

Информативна служба
Савеза Срба из региона

Нема коментара

Напишите коментар