НАЈАВА: Промоција књиге „СВЕДОК СУДБИНЕ“ Владимира Буњца понедељак, 30.9. 2019. у 18 часова у Крипти Храма Св. Саве

Промоција књиге „СВЕДОК СУДБИНЕ“ Владимира Буњца (1928-1999), књижевника, новинара, филмског критичара и некадашњег уредника Другог програма Радио Београда понедељак, 30. септембар 2019. године у 18 часова у Крипти Храма Св. Саве.

О књизи „Сведок судбине“ говоре академик, проф. др Љубодраг Димић са Филозофског факултета, експерт за историју Југославије и историју XX века и проф. др Александар Јерков са Филолошког факултета, уједно и управник Универзитетске библиотеке, који је експерт за српску књижевност XX века.

Пoслeдњи зaдaтaк Владимира Буњца, нoвинaрa, книжeвникa и књижeвнoг критичaрa, a прe свeга вeликoг пaтриoтe, је рaсвeтљaвaњe чињeницa o истoриjским дoгaђajимa кojи су битнo утицaли нa судбину Србиje и српскoг нaрoдa. Нашој нацији и свету оставио је драгоцен историјски документ. То је сведочанство о животу православних Срба у Загребу пред Други светски рат и сведочанство о непознатим појединостима у животу Београђана током Другог светског рата и два бомбардовања.

Писац нас уводи у своју аутобиографску причу, од рођења 1928. у Загребу, па до геноцида над његовом породицом и Србима у Хрватској. Сведочи о бекству дечака од усташа из Загреба у Београд 1941. Владимир је, као дванаестогодишњак, био једини преживели у том возу. Сâм је стигао до Београда. Његов отац долази тек касније, сакривен испод угља у локомотиви…

Крoз фрaгмeнтe свaкoднeвицe тoг врeмeнa, дoпуњeнe aнeгдoтaмa o пoзнaтим и мaњe пoзнaтим личнoстимa, бoгaтo oсликaвa дух jeднoг нaрoдa у турбулeнтним врeмeнимa.

Посебно и упоредо обрађује и анализира књижевне прилике у Београду, Србији и Југославији. Тадашње друштвене односе сагледава кроз однос три књижевника епохе – Милоша Црњанског, Ива Андрића и Мирослава Крлеже. Лично их је познавао. Са њима је много разговарао и о њима је писао.

Добродошли!

 

 

Нема коментара

Напишите коментар