Уставни суд БиХ укинуо дио одлука Народне скупштине Српске

Уставни суд БиХ данас је у Сарајеву утврдио да поједине одредбе аката Народне скупштине Републике Српске које је оспорило 15 посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ нису у складу са Уставом БиХ, због чега их је укинуо.

Одлучујући о захтјеву 15 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за рјешавање спора између БиХ и Републике Српске, Уставни суд БиХ утврдио је да постоји спор у вези с доношењем оспорених одредби Декларације и Закључака Народне скупштине Републике Српске о враћању пренесених надлежности са БиХ на Српску у области правосуђа, одбране и безбједности, индиректног опорезивања и других питања, саопштила је ова правосудна институција.

Уставни суд БиХ одлучивао је и о захтјеву предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драгана Човића за испитивање регуларности поступка, односно утврђивање постојања или непостојања уставног основа за проглашење Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ од 22. априла ове године штетним по витални интерес бошњачког народа.

Одлучујући о Човићевом захтјеву, Уставни суд утврдио је да изјава Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ о деструктивности по витални интерес бошњачког народа у БиХ у наведеном законском приједлогу испуњава услове процедуралне исправности из Устава БиХ, али да није повријеђен витални интерес бошњачког народа.

На данашњој пленарној сједници Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Општинског суда у Завидовићима за оцјену уставности појединих чланова Закона о прекршајима, утврдио да дио члана 75 који гласи „када је рјешење о прекршају уручено путем поште, сматраће се да је достављање извршено по истеку пет радних дана од дана када је рјешење предато на пошту“ није у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода зато што за посљедицу може имати губитак права на приступ суду.

Одлучујући о захтјеву Општинског суда у Зеници за оцјену уставности члана 44 Закона о високом образовању Зеничко-добојског кантона, Уставни суд БиХ утврдио је да оспорени члан није у складу са Уставом БиХ и Оквирним законом о високом образовању у БиХ из разлога што је дошло до нарушавања аутономије универзитета.

Разматрана је и апелација 4378/21 у којој је Уставни суд одлучио да није дошло до повреде апеланткињиног права на непристрасност суда као сегмента права на правично суђење у ситуацији када наводи о пристрасности предсједника Високог судског и тужилачког савјета БиХ односно чланова ВСТС-а нису основани.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда БиХ, саопштено је из Устаног суда.

Преузето са: РТРС

Нема коментара

Напишите коментар