Злочини усташа Независне Државе Хрватске на подручју котара Двор на Уни

(Наставак пописа стријељане, заклане, спаљене, у логоре одведене и у њима убијене српске дјеце…)

НИШЕВИЋИ

Мирко (Милан) Жилић, 6, Србин, заклале га усташе код куће, 1944.

ОРАОВИЦА ГОРЊА

Дамјан (Илија) Вранешевић, 12, Србин, убиле га усташе код куће, 1942.
Љубица (Стојан) Поповић, 3, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1942.

Љубан (Павле) Цветановић, 15, Србин, убиле га усташе код куће, 1945.

ОРАОВИЦА ДОЊА

Анка Вранешевић, 15, Српкиња, убиле је усташе, 1942.
Анка Вранешевић, 10, Српкиња, убиле је усташе, 1942.
Божо Вранешевић, 6, Србин, убиле га усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Евица Вранешевић, 13, Српкиња, убиле је усташе, 1942.

Зора Вранешевић, 15, Српкиња, убиле је усташе, 1942.
Милка Вранешевић, 11, Српкиња, убиле је усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Мира Вранешевић, 12, Српкиња, убиле је усташе, 1942.
Мићо (Милан) Вранешевић, 12, Србин, убиле га усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Славко (С.) Вранешевић, 14, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Јасеновац.
Стојан (С.) Вранешевић, 3, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Јасеновац.
Драга (Петар) Грабунџија, 10, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1942.
Драган (Саван) Грабунџија, 8, Србин, погинуо од непријатељске бомбе, 1945.
Гојко (Драган) Нишевић, 1, Србин, убиле га усташе код куће, 1942.
Анђа Поповић, 15, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Јасеновац.
Гојко (Драган) Поповић, 2, Србин, убиле га усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.

Драган (Антоније) Поповић, 11, Србин, убиле га усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Евица (Милош) Поповић, 9, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Јасеновац.
Евица Поповић, 14, Српкиња, убиле је усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Мара (Душан) Поповић, 5, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1942.
Мићо (Душан) Поповић, 1, Србин, убиле га усташе код куће, 1942.
Слава Поповић, 16, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1942.

Стеван (Милош) Поповић, 12, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Јасеновац.
Драган (Лука) Рађеновић, 4, Србин, убиле га усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Љубан (Петар) Рађеновић, 17, Србин, убиле га усташе у Шегестину, 29. јануара 1942.
Милан Рађеновић, 8, Србин, ухапсиле га усташе 1945, убијен у логору Јасеновац.
Љубомир (Павле) Цветановић, 15, Србин, убиле га усташе код куће, 1943.

ОСТОЈИЋИ

Алекса (Мирко) Остојић–Бојић, 17, Србин, ухапсиле га усташе 27. августа 1942, убијен у логору Јасеновац.
Драга (Перо) Остојић, 2, Српкиња, умрла у Дрвару, 1943.
Душан (Стеван) Остојић–Ковачевић, 7, Србин, умро у Босни, 1943.
Љуба (Адам) Остојић–Антић, 17, Српкиња, умрла код куће, 1943.

Љубан (Саво) Остојић, 13, Србин, погинуо од непријатељске бомбе код куће, 1943.
Љубица (Стеван) Остојић–Ковачевић, 3, Српкиња, умрла код куће, 1943.
Мира (Перо) Остојић–Ковачевић, 3, Српкиња, умрла у Босни, 1943.
Перо (Ђуро) Остојић–Тадић, 15, Србин, објесио се 28. августа 1943. од жалости за оцем
Ђуром и братом Љубаном, које су претходног дана, 27. августа, убиле усташе.

ПАУКОВАЦ

Ката (Адам) Бенак, 16, Српкиња, убиле је усташе у Босни, 1943.
Ђуро (Ђуро) Галијаш, 11, Србин, погинуо од непријатељске нагазне мине, 1945.

Милка (Ђуро) Галијаш, 15, Српкиња, погинула од непријатељске нагазне мине, 1945.

РОГУЉЕ

Илија (Никола) Југовић, 7, Србин, умро 1943. (У зборнику „ Двор на Уни…“ за један број дјеце из Рогуља само се наводи
да је „умро“, „умрла“. Негдје се наводи мјесто, година, затим датум и година. Међутим, распитујући се о усташким
злочинима у Рогуљама, почињеним те године, закључио сам да се ту ради о умирању од тифуса након повратка из
великог збјега српског народа Баније по Босни, Херцеговини… и о убиству те дјеце код куће од стране усташа. Овдје
се њихово страдање уписује онако како пише у зборнику. То се односи и на истовјетне или сличне податке и код друге
дјеце  – нап. М. К.)
Мара (Никола) Југовић, 5, Српкиња, умрла 1943.
Драга (Саван) Медић, 6, Српкиња, умрла 1943.
Драгица (Никола) Медић, 5, Српкиња, умрла 1943.
Љуба (Миле) Медић, 2, Српкиња, умрла 1943.
Мара (Божо) Медић, 10, Српкиња, умрла 1943.
Милка (Никола) Медић, 3, Српкиња, умрла 1943.
Миро (Божо) Медић, 5, Србин, умро 1943.
Стана (Саван) Медић, 9, Српкиња, умрла 1943.
Стојан (Ђуро) Медић, 16, Србин, убиле га усташе у Зрину, 25. децембра 1941, претходно га мучећи пет дана.
Стојан (Павле) Медић, 17, Србин, ухапсиле га зринске усташе 20. децембра 1941, живом одсјецали прсте с руку, а затим с
ногу и након петодневног мучења заклали га у Зрину – био је ђак православне богословије.
Ана (Ранко) Рогуља, 4, Српкиња, умрла 1943.
Ђуро (Петар) Рогуља, 12, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Јасеновац.
Ђуро Рогуља, 16, Србин, убиле га усташе у Зрину, 1941.
Љубица (Душан) Рогуља, 10, Српкиња, умрла 1943.
Мара (Душан) Рогуља, 7, Српкиња, умрла 1943.
Милан (Алекса) Рогуља, 2, Србин, умро 1943.
Миља (Стојан) Рогуља, 13, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1943.
Мара (Драган) Чатлаја, 7, Српкиња, умрла 1943.

РУДЕЖИ

Бора Рудеж, 5, Српкиња, умрла 1943.
Стојан (Михајло) Рудеж, 12, Србин, убиле га усташе у Босанском Новом, 1942.

РУЈЕВАЦ

Љубица (Дмитар) Беко, 17, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1943.
Станислав (Аћим) Кољаја, 1, Србин, умро од посљедица усташког злостављања, 1941.
Љубан (Никола) Марић, 9, Србин, погинуо од непријатељске мине, 1945.
Ана (Симо) Менићанин, 5, умрла од посљедица рањавања од артиљеријске гранате, 1943.
Драгица (Љубан) Менићанин, 8, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1943.
Милан Менићанин, 16, Србин, убиле га усташе код куће, 1942.
Мира (Симо) Менићанин, 7, Српкиња, погинула од непријатељске гранате, 1943.

СОЧАНИЦА

Драган (Б.) Бабић, 17, Србин, ухапсиле га усташе 6. јануара 1942, убијен у логору Јасеновац.
Зорка (Стеван) Мрђеновић, 6, Српкиња, погинула од непријатељске бомбе, 1943.

СТАНИЋ ПОЉЕ

Десанка (Јован) Вицковић, 9, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1943.
Љепосава (Јандро) Штрбац, 8 мјесеци, Српкиња, умрла од посљедица усташког злостављања, 1941.
Петра (Глиго) Штрбац, 8 мјесеци, Српкиња, умрла од посљедица усташког злостављања, 1941.
Сава (Милован) Штрбац, 14, Српкиња, убиле је усташе у Јаворњу, 1943.

СТУПНИЦА ГОРЊА

Илија (Петар) Маљковић, 4, Србин, убиле га усташе у старом граду Педљу, у Педљу, 1942.
Миле (Петар) Милинковић, 17, Србин, убиле га усташе у Мајдану, 1942.

СТУПНИЦА ДОЊА

Бора (Раде) Тепшић, 4, Српкиња, умрла од посљедица усташкога терора, 1943.

ТРГОВИ

Мика (М.) Бодловић, 16, Српкиња, спалиле је усташе у Гагама, 1943.
Нада (Стеван) Бодловић, 3, Српкиња, спалиле је усташе у Гагама, 1943.
Радојка (Стеван) Бодловић, 1, Српкиња, спалиле је усташе у Гагама, 1943.
Гојко (Ј.) Тадић, 13, Србин, спалиле га усташе у Гагама, 1943.
Милош (Ј.) Тадић, 9, Србин, спалиле га усташе у Гагама, 1943.

ЋОРЕ

Анка (Срђан) Драча, 8, Српкиња, ухапсиле је усташе 1944, убијена у логору Јасеновац.
Гојко (Стојан) Драча, 14, Србин, убиле га усташе у Ванићима, 1943.
Милка Драча, 6, Српкиња, ухапсиле је усташе 1944, убијена у логору Јасеновац.
Стеван (Милан) Драча, 12, Србин, погинуо од непријатељске гранате, код куће, 1943.
Стеван (Остоја) Драча, 2, Србин, ухапсиле га усташе 1944, убијен у логору Јасеновац.
Анђелија (Милан) Радојчић, 7, Српкиња, ухапсиле је усташе 1944, убијена у логору Јасеновац.
Десанка (Милан) Радојчић, 14, Српкиња, ухапсиле је усташе 1944, убијена у логору Јасеновац.
Илија (Милан) Радојчић, 8, Србин, ухапсиле га усташе 1944, убијен у логору Јасеновац.
Божо (Стеван) Савић, 16, Србин, умро од посљедица усташке тортуре, 1943.
Стојан (Јован) Савић, 12, Србин, убиле га усташе у Двору, 1942.
Бора (Раде) Чанак, 3, Српкиња, умрла од посљедица усташког злостављања, 1943.
Милка (Раде) Чанак, 8, Српкиња, умрла од посљедица усташког злостављања, 1942.
Раде (Стојша) Чанак, 16, Србин, убиле га усташе у Двору, 1942.

ЋОРИЋИ

Милица (Милан) Брајеновић, 5, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1945.
Сока Брајеновић, 14, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1945.
Мика (Драган) Ћорић, 15, Српкиња, заклале је усташе у кући, 1943.

УДЕТИН

Бранко (Адам) Борота, 7, Србин, убиле га усташе код куће, 1941.

УНЧАНИ

Мирко (Стево) Илибашић, 13, Србин, убиле га усташе у Дивуши, 1945.

ХРТИЋ

Драгутин (Адам) Гајић, 11, Србин, убиле га усташе код куће, 1943.
Драган (Симо) Гаћеша, 4, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Стара Градишка.
Јован Гаћеша, 6, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Стара Градишка.
Васо (Ђуро) Ђурић, 15, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Стара Градишка.
Душанка (Лазо) Кладар, 3, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Стара Градишка.
Душанка (Миле) Кладар, 1, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Стара Градишка.
Милка (М.) Кладар, 12, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Стара Градишка.
Милорад (Петар) Сисан, 6, Србин, погинуо од бомбе 1944.
Младен (Петар) Сисан, 10, Србин, погинуо од бомбе, 1944.
Анђа (Илија) Слијепчевић, 3, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Стара Градишка.
Анђелија (Никола) Слијепчевић, 17, Српкиња, ухапсиле је усташе 1945, убијена у логору Јасеновац.
Јандрија (Љубан) Слијепчевић, 4, Србин, убиле га усташе у Грмечу, 1943.
Нада Слијепчевић, 2, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Стара Градишка.
Никола (Јандрија) Слијепчевић, 16, Србин, убиле га усташе у Двору, 1944.
Светозар (Никола) Слијепчевић, 15, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Јасеновац.
Симо (Љубан) Слијепчевић, 6, Србин, убиле га усташе у Грмечу, 1943.
Никола (Младен) Тадић, 1, Србин, убиле га усташе код куће, 1942.
Никола Татић, 3, Србин, ухапсиле га усташе 1942, убијен у логору Јасеновац.
Даница Томашевић, 2, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Јасеновац.
Нада (Марко) Томашевић, 6, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Јасеновац.
Радојка (Марко) Томашевић, 3, Српкиња, ухапсиле је усташе 1942, убијена у логору Јасеновац.

ЦРНОБРЊЕ

Адам (Петар) Црнобрља, 13, Србин, објесиле га усташе у Костајници, 1943.

ЧАВЛОВИЦА

Јелица (Симо) Васић, 8, Српкиња, убијена у народном збјегу на Петровачкој цести, у Босни, 1943.
Милка (Симо) Васић, 8, Српкиња, убијена у народном збјегу на Петровачкој цести, у Босни, 1943.
Драган (Стојан) Вукичевић, 6, Србин, умро у Ливну, 1943.
Љуба (Стојан) Вукичевић, 9, Српкиња, умрла у Ливну, 1943.

ШВРАКАРИЦА

Стојан (Ђуро) Беић, 3, Србин, ухапсиле га усташе 8. августа 1942, убијен у логору Јасеновац.
Петар (Божо) Медаковић, 16, Србин, ухапсиле га усташе 8. августа 1942, убијен у логору Јасеновац.
Миладин (Михајло) Полимац, 6, Србин, убиле га усташе у Грабовици, 8. августа 1942.

ШЕГЕСТИН

Драган Адамовић, 4, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милка Адамовић, 12, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1941.
Петар Адамовић, 10 мјесеци, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Ана Илибашић, 14, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милева Илибашић, 6, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милка Илибашић, 13, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1941.
Милка Илибашић, 5, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милован Илибашић, 4, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Мира Илибашић, 4, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Ранко Илибашић, 7, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Фрањо Илибашић, 3, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Анђа Јанић, 7, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Божо Јанић, 12, Србин, убиле га усташе, 1942.
Вида Јанић, 5, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Владо Јанић, 6, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Евица Јанић, 3, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Илија Јанић, 6, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Ката Јанић, 10, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1942.
Миле Јанић, 6, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Нада Јанић, 8, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Раде Јанић, 4, Србин, убиле га усташе, 29/30. јануара 1942.
Јован Јока, 10, Србин, убиле га усташе код куће, 1941.
Милка Јока, 7, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1941.
Мирко Јока, 17, Србин, ухапсиле га усташе 28. јануара 1942, убијен у логору Јасеновац.
Петар Јока, 16, Србин, ухапсиле га усташе 28. јануара 1942, убијен у логору Јасеновац.
Раде Јока, 3, Србин, убиле га усташе код куће, 1941.
Адам Мијановић, 15, Србин, убиле га усташе код куће, 1941.
Даница Мијановић, 16, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Даница Мијановић, 15, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Драган Мијановић, 8, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Душан Мијановић, 7, Србин, убиле га усташе код куће, 1941.
Илија Мијановић, 14, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јнуара 1942.
Ката Мијановић, 14, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милан Мијановић, 2, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милева Мијановић, 4, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милка Мијановић, 17, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1941.
Милка Мијановић, 6, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Радојка Мијановић, 14, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Стоја (Драган) Мијановић, 13, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Милка Ножинић, 4, Српкиња, убиле је усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Софија (Павле) Ножинић, 15, Српкиња, убиле је усташе код куће, 1945.
Адам (Стојан) Томашевић, 15, Србин, ухапсиле га усташе 28. јануара 1942, убијен у логору Јасеновац.
Драган (Милан) Томашевић, 16, Србин, ухапсиле га усташе 28. јануара 1942, убијен у логору Јасеновац.
Драган Томашевић, 15, Србин, убиле га усташе код куће, 29/30. јануара 1942.
Душанка Томашевић, 4, Српкиња, ухапсиле је усташе 28. јануара 1942, убијена у логору Јасеновац.
Љубомир (Танасије) Томашевић, 17, Србин, убиле га усташе у Новској, 1944.
Милорад (Игњатије) Томашевић, 17, Србин, убиле га усташе, 1942.
Мира Томашевић, 6, ухапсиле је усташе 28. јануара 1942, убијена у логору Јасеновац.
Стојан (Ђуро) Томашевић, 15, Србин, ухапсиле га усташе 28. јануара 1942, убијен у логору Јасеновац.

Приредио: Милош Кордић

Извор: Банија Онлине

Нема коментара

Напишите коментар