Линта и представници избјегличког насеља Овча на састанку у Koмесаријату за избјеглице

На иницијативу  представника избјегличког насеља Овча из Београда народни посланик Миодраг Линта  организовао је у уторак  02. априла састанак  у Комесаријату за избјеглице и миграције.  Испред  Комесаријата  били су присутни комесар Владимир Цуцић, замјеник комесара Светлана Велимировић, помоћник комесара Иван Гергинов, правници Петар Анђић, Гордана Ћушић и Драга Трнинић.  Састанку су, поред Миодрага Линте, присуствовали представници избјегличког насеља Овча Маријана Стојаковић, Вукосава Мрђен, Јасминка Простран, Мирко Буцало,  Адам Нишевић, Вукашин Тишма и Ђуро Јањатовић.

Представници избјегличког насеља Овча упознали су челне људе Комесаријата за избјеглице и миграције са бројним питањима везано за цијену откупа станова, величину станова, лош квалитет градње, санацију крова на  зградама 4Б, 4Г и 4Д; покривање отвора на зградама 4, 4А и 4В, непостојање инфраструктуре (тротоар, осветљење, пјешачки прелази, зебре, лежећи полицајци, стајалишта за аутобусе…), непостојање продавнице и др.

Комесар Владимир Цуцић је рекао да према одредбама Закона о избјеглицама из маја 2010. године избјегличке породице имају право на попуст само од 50 посто од просјечне цијене која је утврђена Одлуком о утврђивању просjечних цијена квадратног метра станова на територији Града Београда или било које друге локалне самоуправе у Србији. Додатни попуст је могуће добити на амортизацију зависно од старости зграде, као и на инвалидитет чланова породице и страдале или нестале чланове породице у рату.

У закону стоји да  ако  је  лице  које  је  поднијело  захтјев  за  закључење  уговора  о  купопродаји непокретности  или  члан  његовог  породичног  домаћинства  инвалид,  према  степену тјелесног оштећења има право на умањење купопродајне цијене  до 10 посто. Право на умањење купопродајне цијене у висини 5 посто има  и  лице  које  купује  непокретност,  чији  је  члан  породичног  домаћинства  смртно страдао или је као нестало лице проглашено за умрло услијед оружаних дејстава послије 17. августа 1990. године.

Позитивна је чињеница да ће самац или породица имати могућност да откуп стана плаћа у ратама до 25 година са могућношћу да га отплати раније aко обезбеди потребна средства за исплату стана.

Комесар Владимир Цуцић није прихватио оправдане приговоре представника станара и Линте да је лош модел да се стамбене потребе за самца или два члана породичног домаћинства рјешавају на начин да добијају непокретност површине до 30 м2, а за сваког слиједећег члана породичног домаћинства још по 10 м2. Правичан модел би био да један члан породичног домаћинства добије непокретност 30 м2 а за сваког слиједећег члана породичног домаћинства још по 10 м2.

На крају састанка договорено је слиједеће:

  • да Комесаријат у договору са Градом убрза потписивање уговора о купопродаји;
  • да представнции станара упуте Комесаријату допис са листом бројних проблема с циљем да исти помогне њихово рјешавање.

Информативна служба
Савеза Срба из региона

Нема коментара

Напишите коментар