НА СУГЕСТИЈУ МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА, МАРКУШ ОБЈАВИО СПИСАК УЧЕСНИКА ВЕЛИКЕ ПОДГОРИЧКЕ СКУПШТИНЕ: „Нека потомци туже државу Црну Гору због клеветања њихових предака“

Након што је академик Матија Бећковић, коментаришићи за Српску РТВ, проглашавање амбасадора Србије у Црној Гори Владимира Божовића персоном нон грата, изјавио:

„Мислим да би потомци учесника Велике Подгоричке скупштине требало да суде државу Црну Гору због клеветања њихових предака! Волео бих кад бисте објавили списак посланика Подгоричке скупштине и питали да ли ти људи имају својих потомака и како ти потомци трпе да се већ годинама ти људи клеветају, а ради се о најпознатијим личностима и најчеститијим црногорским кућама, које су прославиле Црну Гору“

Јован Маркуш је на свом Фејсбук профилу објавио списак учесника Велике Подгоричке скупштине уз ријечи: „Ево списка посланика Подгоричке скупштине па нека потомци туже државу Црну Гору због клеветања њихових предака!!!“

Утврђени су били за народне посланике:

Саво Церовић, члан великог суда; др. Душан Матановић, адвокат; Крсто Раичковић, апс, правник; Јован Станковић, учитељ; Митрополит ДожићЈован Ћетковић, учитељ; Спасоје Пилетић, нач. мин. ун. дјела; Михаило Божовић, свршени правник; Вуко Пулевић, свршени филозоф; Филип Павићевић, учитељ; Петар Поповић. секр. обл. суда; Арсо Петровић, секр. обл. суда; Стеван Гошовић, матурант; Мираш Радоњић, писар обл. суда; Димитрије Грујић, учитељ; Поп Никола СимовићРадован Бошковић, секр. суда; Душан Групковић, студент права; Марко Савићевић, чиновиик; др. Станко Радовић, марвени љекар; Милош Јовановић, апсол. правник; Живко Павићевић, апсол. правник; Лазар Дамјановић, адвокат; Саво Фатић, адвокат; Ново Вучић, учитељ; Ника Ујкић, тежак; Милан Ненезић, управник банке; Спасоје Радуловић, бив. народни посланик; Василије Дракић, учитељ; Филип Мајић, свештеник; Ристо Вујачић, адвокат; Зарије Вуковић, предсједник суда у пензији; Јанко Спасојевић, бив. министар; Велимир Јојић, свр. филозоф; Љубо Бакић, бив. министар; Саво Спасојевић, секретар мин. спољ. послова; Радоје Николић, геометар; Новица Поповић, учитељ; Љубо Вуксановић, адвокат; Божидар Томовић, студент права; Јагош Вешовић, професор; Саво Пауновић, племенски капетан у пензији; Ристо Јојић, суплент; Томица Ивановић, студент права; Марко Ћулафић, тежак; Ново Вугделић, чин. Главне контроле; др. Јаков Зарубица,љекар; Серафим Џарић, игуман; Саво Вукојевић, свештеиик; Дервиш Шећер Кадић, окружни муфтија; Омер Бег Селановић, судија обл. суда; Милан Бајић, апсол. правник; Хамди Бег Хасанбеговић, посједник; Митар Обрадовић, суплент; Алекса Бајић, трговац; Махмут Бегмановић, судија Општинског суда; Прокопије Шиљак, учитељ; Сава Драговић, бив. судија; Илија Мандић, плем. капетан у пензији; Јово Лазаревић, трговац; Милош Радовић, учитељ; Милан Терић, сврш. ђак тргов. академије; Павле Жижић, учитељ; Новица Шћепановић, апсол. студент филозофије; Благоје Селић, општ.судија; Никола Булатовић, учитељ; Мишо Драшковић, земљорадник; Марко Ракочевић, апс. студент филозофије; Мирко Вујисић, свештеник; Богдан Бојовић, секретар првост. суда; Томо Полексић, матурант; Станко Обрадовић, свештеник; Љубо Церовић, писар обл. суда; Радован Томић, учитељ; Радуле Јауковић, секретар вел. суда; Марко Даковић, адвокат; Косто Пејовић, адвокат. приправ.; Иво Вукотић, адв. приправ.; Гавро Комненић, пошт. чин; Никола Ковачевић, учитељ; Иво Копривица, свешт.; Миљко Булајић, учитељ; Косто Љешевић, свештеник; Новак Ковачевић, судија; Мирко Симовић, настојник грађ.; Милош Брајовић, учитељ; Глиша Лаловић, банкар. чинов.; Стеван Николић, студент; Вукан Ђуровић, сврш. правник; Љубо Павић, посједник; Јово Бајовић, пресјед. општине; Крсто Станишић, земљоделац; Милан Вукотић, чиновник; Грујица Ускоковић, земљорадник; Дапило Радоичић, чинов.; Миро Гломазић, учитељ; Мирчета Головић, свештеник; Јово Радовић, свештеник; Митар Вишњић, земљоделац; Илија Гвозденовић, учитељ; Никола Клисић, учитељ; Михаило Ивановић, судија; Душан Поповић, студент права; др. Блажо Лекић, свр. правник; Петар Лукић, чинов.; Митар Иличконић, трговац; Петар Хајдуковић, свештеник; Васо Новаковић, студ. права; Сава Дивановић, банкар. чинов.; Суљо Петовић, земљорадник; Урош Марић, апотекар; Јован Хајдуковић. чиновн.; Љубо Гломазић, адвокат; др. Нешко Радовић, љекар; Видо Милошевић, земљорадник; Марко Матановић, инжењер; Алекса Мартиновић, консул; Перо Врбица, шеф држ. рачуноводства; Војвода Стево Вукотић, бив. обласни управитељ; Лука Вукотић, адвокат. приправ. ; Блажо Беговић, учитељ; Живко Драговић, држ, савјетиик; Петар Мијановић, свештеник; Крсто Радуловић, свештеник; Митар Вукчевић, држ. правобранилац; др. Милутин Лопичић, љекар; Стево Јовићевић, банк. чинов.; Јован Дапчевић, ђакон; Никола Марковић, учитељ; Васо Ђурановић, учитељ; Марко Кнежевић, суплент; Перо Калуђеровић, учитељ; Милосав Раичевић, бив. мин.; Богдан Обрадовић, учитељ; Тома Јоксимовић, учитељ; Пркопије Вековић, прото- синђел; Љубомир Поповић, инжињер; Нико Цемовић, судија; Александар Бојовић, учитељ; Кирило Балшић, свештеник; Никола Мићовић, ст. права; Андро Станић, трговац; Радосав Јоксимовић, писар капетаније у пенс.; Милић Поповић, срески капетан у пенсији; Вукајло Девић, учитељ; Милан Поповић, учитељ; Мило Делевић, судија; Милош Поповић, учитељ; Александар Поповић, претсједник општине; Назим Бег Махмутбеговић, велепосједник; Михаило Димитријевић, трговац; Љубомир Кујунчић, трговац; Муса Сеидула, трговац; Миливоје Милетић, свештеник; Камбер Дема, земљорадник; Величко Лазаревић, земљ.; Дашко Хреза, свештеник; Никола Јовићевић, свештеник; Јевто Поповић, прет. окр. суда; Крсто Јаблан, судија; Мехмет Зећирага, велепосједник и Мустафа Јајага, земљорадник.

Накнадно су изабрани били др. Секула Дрљевић, адвокат и Мило Дожић, државни савјетник.

Из књиге Јована Ћетковића ,, Ујединитељи Црне Горе и Србије“, Дубровник,1940,стр. 288-290

ИН4С/ИСКРА
Нема коментара

Напишите коментар